TWO


Różne pytania z TWO - najlepsze opracowania masz na naszej Tajnej Grupie na Facebooku i tam warto sięgnąć.

Pytania
Legionowo

1.    Wiek i wykształcenie strażnika miejskiego

2.    W jakim celu policja legitymuje

3.    Po jakim czasie od przerwania imprezy masowej organizator dostaje pismo

4.    Jakiego korpusu nie ma w policji

5.    Kto stanowi władzę sądowniczą w Polsce

6.    Sądy i trybunały to władza?

7.    Jak i kto znosi stan kleski żywiołowej?

8.    Kto nie może organizować zgromadzeń?

9.    Kto powołuje sędziów?

10.  Czym zajmują się sądy administracyjne?

11.  Kto jest przełożonym dyscyplinarnym policjanta?

12.  Kto kontroluje gminę jeśli chodzi o finanse

13.  Kto jest władzą wykonawczą w mieście pow 100 tys obywateli

14.  Jaki jest minimalny odstęp pomiędzy kolumnami pieszych

15.  Pojazd silnikowy co to? I były tu podane motocykl motorower, pojazd szynowy i cos jeszcze

16.  Najwyższy akt normatywny obowiązujący w Polsce

17.  Wykształcenie pracownika ochrony

18.  Ilu jest senatorów

19.  Kiedy rozpoczyna się kadencja sejmu

20.  Kto wykonuje projekt strategi obronności

21.  Policja to umundurowana i uzbrojona formacja która służy..?

22.   Wiek prezydenta RP

23.  Przełożony wszystkich policjantow

24.  Kto powołuje i odwołuje i na czyj wniosek Komendanta Głównego Policji

25.  Jakie działania wykonuje policja

26.  Jeśli policja jest niewystarczajaca MSWiA postanawia o uzyciu…

27.  Policjantowi można powierzyć pełnienie obowiązków na innym stanowisku w tej samej miejscowości na czas nieprzekraczający?

28.  Czy dziecko 12 letnie może być na meczu?

29.  Alkohol do ilu % można sprzedawać na imprezie masowej?

30.  Wybrać która to katastrofa naturalna

31.  Ile metrów powinna mieć droga utwardzona

32.  Kiedy można urzyć świateł przeciwmgielnych

33.  Kto nadzoruje SUFO jeśli chodzi o użycie SPB

34.  Kto może powołać komisję śledczą?

35.  Podstawowa jednostka samorządu terytorialnego

36.  Kto powołuje kierownikow poiatowych jednostek organizacyjnych

37.  Kto ustala szczegóły działania komend, komisariatów itp.


TWO (odbył się 27.07.19) Szkoła w Pile

Najwyższy wynik to 36pkt zaś najniższy to 14pkt. Ja zdobyłem 32 punkty i byłem 5ty z 40 paru osób jeśli chodzi o punktacje z tego etapu. Jeżeli chodzi o naukę to spokojnie można nauczyć się na plus minus 30 punktów z plików, które są na grupie.

-Dużo pytań odnośnie sejmu i senatu. 1.Sejm RP składa się z? 2.Wybory Prezydenta RP zarządza? 3.Jakie są posiedzenia sejmu? (chodzi o to czy jawne czy nie) 4,Kto tworzy Prezidium Sejmu? 5.Ile posłów tworzy klub poselski? 6.Poseł może być członkiem....? (tutaj chodzi o komisje stałe, nie więcej niż jednej, dwóch, trzech, czy czterech) 7.Kiedy Marszałek Sejmu może odmówić poddania pod głosowanie poprawki?

-Przepisy ruchu drogowego 8.W jakiej odległości musi być postawiony trójkąt ostrzegawczy? 9.Zawracania zabrania się ...?

-Pytania odnośnie sądów i sędziów 10. O zatrzymaniu sędziego na gorącym uczynku powiadamia się? 11. Na jaki okres wybierany jest Sędzia Trybunału Konstytucyjnego? 12. Sąd wyjątkowy może być ustanowiony tylko na czas? 13. Ławnikiem może być osoba? (Chodzi tutaj o wiek) 14. Sędziów sądów powszechnych powołuje? 15. Sądy i Trybunały W RP sprawują władzę? (Odrębną i niezależną od innych władz),

-Pytania odnośnie Policji 16. Dokończyć część roty ślubowania? 17. Przełożonym wszystkich funkcjonariuszy Policji jest? 18.Kto odwołuje i powołuje Komendanta wojewódzkiego? 19.Wobec kogo nie można stosować ŚPB? 20. Policjant nie ma prawa do? 21. Czas zatrzymania osoby liczy się od?

-Pytania o imprezy masowe i klęski żywiołowe 22.Które z wymieniony to klęska żywiołowa? 23.Kiedy można zakończyć imprezę masową? 24. Za bezpieczeństwo imprezy masowej odpowiada? 25. Czy 12-latek ma prawo wstępu na mecz piłki nożnej?


1 katastrofa naturalna jest ...
2 podana definicja i trzeba wybrać co opisuje,(chodziło o zgromadzenie spontaniczne)
3 kto powołuje i odwołuje komendanta wojewódzkiego
4 kto powołuje i odwołuje kpg
5 komendant powiatowy Policji ma obowiązek udostepnic komisji bezpieczeństwa i pozadku....
6 centralnym organem administracji i rządowej w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi, oraz utrzymania bezpieczeństwa i porzadku publicznego jest..
7 kto ustala regulamin sejmu
8 co czekają sądy administracyjne
9 ile trwa służba przygotowawcza
10 na ile dni stan klęski żywiołowej


11 kiedy można wprowadzić stan klęski żywiołowej
12 kto decyduje o ekstradycji
13 kto ustala budżet gminy
14 kto nie jest członkiem gminy,(coś w tym stylu)
15 osoba kierująca ruchem drogowym na drodze jest ważniejsza od
16 w jakim terminie zgłaszamy zgromadzenie
17 kto wybiera marszałka sejmu
18 na ile wprowadzamy stan klęski żywiołowej


może się przydać dla kogos: ,,pierwszy stopień oficerski, z zastrzeżeniem art. 56 stopień przyjmowanego do służby w Policji ust. 3, oraz na stopnie generalnego inspektora Policji i nadinspektora Policji mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

Na pozostałe stopnie oficerskie w służbie spraw wewnętrznych mianuje minister właściwy do spraw wewnętrznych. Natomiast na pozostałe stopnie oficerskie mianuje Komendant Główny Policji.

Reasumując na pierwszy stopień oficerski mianuje PREZYDENT. Jeżeli osoba posiada stopień wojskowy to mianuje KOMENDANT GŁÓWNY


#TWO Katowice .
Widzę że sporo osób nie może tego wykopać wiec wrzucam ;)

1. Urząd wojewódzki to aparat pomocniczy 2.Dozwolona prędkość zespołu pojazdów w strefie zamieszkania . 3.Na jaki czas wprowadzany jest stan klęski żywiołowej 4.W razie nie wystarczających sił policji kto podejmuje decyzję o użyciu Straży Granicznej podejmuje 5. Ile trwa kadencja Prezydenta 6.Pieszym jest 7.Kto podejmuje decyzję w imieniu Rzeczypospolitej o zawarciu pokoju 8.Na ile Prezydent powołuje sędziów 9.Skład Rady Ministrów 10.Kto mianuje Szefa Sztabu Generalnego

11.Kiedy nie można użyć pałki obronnej12. Co jest potrzebne do otwarcia firmy ochroniarskiej 13.Długość i odległość kolumny pieszych 14.Katastrofa naturalna to 15.Co nie jest skrzyżowaniem 16.Kto powołuje straż gminną(miejską) 17.Ilu posłów liczy koło poselskie 18.Prędkość pojazdu osobowego z przyczepką na autostradzie 19. Premia 200% w Policji po ilu latach 20. Konstytucja określa stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy, stan wojenny jako stany

21. Na wniosek Prezesa Rady Ministrów zmian w składzie Rady Ministrów dokonuje 22.Prawo w wyborach do sejmu przysługuje obywatelowi od lat 23.Wymiar sprawiedliwości w RP sprawują 24.Przesłanką pozwalającą uznać imprezę za imprezę masową podwyższonego ryzyka jest 25. Za co nie odpowiada organizator imprezy 26.Organ stanowiący i kontrolny gminy 27. Gdy klęska żywiołowa obejmuje teren więcej niż jednej gminy kto koordynuje 28. Kto stoi na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów 30. Co to jest autobus

31.Ile procent miejsc stojących w stosunku do siedzących na imprezie masowej 32. Z jakim wyprzedzeniem należy zgłosić zgromadzenie 33.Co może kwalifikowany pracownik ochrony przy zabezpieczaniu mienia 34. Ujęcie osoby pracownik dokumentuje w 35.Ilu posłów do zgłoszenia marszałka sejmu. Były jeszcze dwa pytania o Sądy Administracyjne ale tych dokładnie nie pamiętam , było tez pytanie

ZAZNACZ PRAWDZIWE ZDANIE i tam trzeba było zaznaczyć że policjant nie może być członkiem partii politycznej TYLE ZAPAMIĘTAŁEM


TWO Szczytno
Trudny test. Pytania bardzo szczegółowe i warianty odpowiedzi bardzo zbliżone.
1. Kto może pociągnąć posła przed Trybunał stanu
2.Kolumna pojazdów
3 Dziecko na drodze
4. Organ stanowiący i kontrolny w województwie
5. Stan wyjątkowy, na jak długo
6. Kiedy dochodzi do zaniedbania obowiązku służbowego policjanta.
7. Cechą charakterystyczną dla zgromadzenia
8. Co musi zapewnić organizator meczu piłki nożnej
9. Czego nie podaje się w treści zgłoszenia o zgromadzeniu w trybie zwykłym
10. Za czyja zgoda może być przedłużony stan klęski żywiołowej albo stan wyjątkowy


11.Kiedy można użyć kasku zabezpieczającego
12. Kierującemu nie wolno( chyba chodziło o pędzenie zwierząt pod wpływem %%, było też palić fajki za kierownicą traktora, dziecko do lat 13 bez fotelika na przednim fotelu i coś tam jeszcze)
14. Kto tworzy straż miejską
15. Kto powołuje KGP
16. Organ samorządu województwa
17. Czym zajmuje się sądy administracyjne
18. Kto orzeka o ważności wyborów
19. W ilu czytaniach rozpatrując projekt ustawy w sejmie
20. Kto NIE jest pieszym


21. Na jaki okres można oddelegować policjanta
22. Służba przygotowawcza, ile czasu
23. Kto tworzy radę gabinetową
24. Konwent Seniorów
25. Ile czasu jest na dostarczenie decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia dla organizatora


Pytania z wiedzy ogólnej do Policji - zagadnienia do nauki Uwaga, często się zmieniają więc nie dostarczam gotowych odpowiedzi
i musisz je opracować SAM. Nie polecam żadnej zewnętrznej firmy do zakupu testów wiedzy, bo nie aktualizują oni pytań na bieżąco, a co roku zmienia się ich około 20%.Ze słynnej bazy 315 pytań pozostało może z 5 i szkoda zaśmiecać łba.
Obecnym trendem [poza Ustawą o Policji] jest dodawanie pytań z Ustawy o zgromadzeniach, Konstytucji,  Kodeksu drogowego oraz Ustawy o kierujących pojazdami.


Wynik powyżej 30 punktów uważam za dobrze rokujący na przyszłość i powinno Ci wystarczyć punktów podczas końcowego rankingu!!
Poniżej kilka pytań, które otrzymałem od moich studentów.


Jak przeszedłeś test wiedzy, to prześlij pytania na maila elitarnaszkoleniowa@gmail.comNie przesyłaj mi czyiś innych materiałów np Jarka czy odpowiedzi.com.pl, a tylko to, co na 100% sam zapamiętasz z przejścia TWO. Wczoraj miałem TWO/TSF w Katowicach i zapamiętałem poniższe pytania:


1. Marszałek województwa to?
2. Sędzia ogłasza wyroki i imieniu?
3. Przełożony wszystkich policjantów?
4. Podczas imprezy masowej alkohol do ilu procent można sprzedawać?
5. Organ wykonawczy w powiecie?
6. Kto przedłuża stan klęski żywiołowej?
7. Kto powołuje straż miejska?
8. Kto kontroluje straż miejska?
9. Ilu posłów może wnieść o wotum nieufności dla ministra?
10. Jaka jest dopuszczalna prędkość samochodu z przyczepa na autostradzie?

11. Kto NIE jest pieszym?
12. Czy dziecko do 7 roku życia może poruszać się po drodze?
13. Które to skrzyżowanie?
14. Ile metrów powinna mieć droga utwardzona?
15. Strażnik miejski ma prawo do?


16. Definicja pracownika ochrony?
17. Kto powołuje komendanta wojewódzkiego?
18. Jakiego korpusu nie ma w policji?
19. Kto może wspierać policję gdy jej siły są niewystarczające?
20. Ile trwa kadencja sędziego Trybunału Konstytucyjnego
21. Kto powołuje Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego?

Witam, dziś TWO i TSF w CSP
Udało mi się zapamiętać kilka pytań
1. Skrócenie kadencji Sejmu
2.Kto odpowiada za bezpieczeństwo podczas imprezy masowej
3.Ile trwa służba przygotowawcza
4.Kto powołuje Komendanta CBŚP
5. Kto jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy
6.Kto postanawia o stanie wojny
7.Kto powołuje pierwszego prezesa sądu najwyższego
8.Definicja: pieszy
9. Jaka jest minimalna odległość między kolumnami pieszych
10.Kto może być strażnikiem miejskim
11. Kto może być pracownikiem ochrony
12. W jakiej sytuacji pracownik ochrony może użyć śpb będąc poza obszarem który ochrania


13. Zniesienie stanu klęski żywiołowej
14. W ilu czytaniach rozpatruje się projekt ustawy
15. Postępowanie sądowe jest... ( co najmniej dwuinstancyjne)
16. Sejm wybierany jest w głosowaniu
17. Ile trwa kadencja członków KRS
18.Jeżeli siły Policji są niewystarczające minister postanawia o użyciu
19.Kiedy rozpoczyna się kadencja Sejmu
20.Definicja: zgromadzenie
21.Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone
22. Definicja: autobus
23.Kto może powołać straż miejską
24.Co świadczy o tym, że impreza jest imprezą podwyższonego ryzyka
25. Czyje prawa mogą być ograniczone w stanie klęski żywiołowej
26.Czego nie może policjant
27.Kto nie odpowiada przed Trybunałem
28.Czas zgłoszenia zgromadzenia
29. Policjant ma prawo legitymować w celu
30. Policja ma prawo ( pobierać materiał biologiczny ze zwłok ludzkich o nieustalonej tożsamości) dziś po Legionowie udało zapamiętać mi się tyle:


1.Kto określa umundurowanie policji j zasady jego noszenia
2.Ile razy można być prezydentem
3.Kto powołuje i odwołuje komendanta głównego policji
4.Ile trwa służba przygotowawcza
5.Kody jest święto policji
6.Jakie inne służby mogą wspierać działania policji jeśli jej siły są niewystarczające
7.Za co policjant może zostać wydalony ze służby
8.Kto może zostać posłem
9.czego organizator imprezy masowej nie musi podawać?(jakich danych nie musi ujawniać)

10.Kto może przedłużyć stan klęski żywiołowej
11.Kto może wnosić poprawki do ustawy
12.Która droga nie jest ujęta w kodeksie ruchu drogowego
13.Która droga nie jest ujęta w kodeksie ruchu drogowego
14.Jaki jest dopuszczalny wiek pracownika ochrony
15.Kto wydaje zakaz stadionowy16.Kto reprezentuje samorząd w województwie
17.Kto reprezentuje samorząd w województwie
18.W jakim trybie rada ministrów może znieść stan klęski żywiołowej
19.Kto sprawuje władze wykonawcza w powiecie
20.Na ci dzielimy samorząd w województwie
21.Kto odpowiada przed trybunałem stanu

1. Czym się zajmują sądy administracyjne?
2.Kto sprawuje władzę wykonawczą w sołectwie?
3. Ile trwa służba przygotowawcza?
4.Kto powołuje Komendanta Głównego Policji?
5. Kto powołuje straż miejską?
6. Wiek pracownika ochrony
7. Czy 12-latek może być sam na meczu piłki nożnej?
8. Na jaki czas ogłaszany jest stan klęski żywiołowej?
9. Jakie drogi zawarte są w Ustawie o ruchu drogowym?
10. Na ile dni przed są ogłaszane wybory na Prezydenta RP?
11. Kto jest odpowiedzialny za obronę w województwie?
12. Kto powołuje członków Rady Ministrów i na ile przed pierwszym posiedzeniem Sejmu?
13. Komu przysługuje inicjatywa ustawodawcza?
14. Kto może postawić Prezydenta przed Trybunałem Stanu?
15.Kto zastępuje ministra w razie czasowej niemożności sprawowania urzędu?16.Kto sprawuje władzę wykonawczą w Polsce?
17.Kto może wnosić poprawki do ustawy?
18. Zarząd województwa jest organem....
19. Na czyj wniosek przedłuża się stan klęski żywiołowej?
20. W jakim celu wprowadza się stan klęski żywiołowej?
21. Na jak długo można oddelegować policjanta do służby przygotowawczej?
22. Jakie działania wykonuje policja?
23.Kto określa umundurowanie Policji?
24. Komu podlega Komendant CBŚP?
25. W jaki sposób funkcjonariusz odpowiada za przekroczenie uprawnień?
26.Kto jest przełożonym wszystich policjantów?
27.Z jakiego powodu można przedłużyć służbę przygotowawczą?
28. Jakie uprawnienia ma policjant? ( chodziło o zatrzymanie osoby)
29. Co nie podchodzi pod Ustawę o Zgromadzeniach? ( dałam impreza rozrywkowo-artystyczna)
30. Co wydaje sąd na uczestnika imprezy masowej w braku przestrzegania regulaminu imprezy? (zakaz stadionowy)
31. Kto wydaje pozwolenie na imprezę masową?
32.Czego nie może strażnik miejski?
33.Impreza masowa podwyższonego ryzyka (definicja)
34. Kto może podać posła przed odpowiedzialność konstytucyjną?
35. Komu podlegają sędziowie?
36. Sędziowie są władzą....

1.Bierne prawo wyborcze do senatu, 30lat
2.Czego kierowca nie musi okazywać podczas kontroli, chodziło o karte pojazdu


3.W jakim czasie Rada Ministrow przeklada sejmowi sprawozdanie z budzetu , 5miesiecy
4.Do kompetencji Prezesa Rady Ministrów nie nalezy , chodzilo o wydanie obywatelstwa polskiego.
5.Referendum ogolno krajowe zazadza , sejm
6.Czy 12latek moze byc na meczu.
7.Czy dziecko do 7lat samo moze poruszać sie po strefie zamieszkania.


8.Na jaki czas jest ogłaszany czas kleski zywiolowej, 30 dni.
9.Kiedy mozna używać swiatel drogowych, od switu do zmierzchu jak jest droga nie oswietlona.
10.Kto stoi na straży i niezawisłości sedziow, odp.KRS
11.Alkohol na imprezie masowej ,odp.nie wiecej jak 3,5%
12. Kiedy policjant nie moze uzyc palki ,odp bierny opor
13.Komu podlegaja sedziowie.
14.Ile metrow nalezy zatrzymac sie w tunelu .5m
15.Predkosc auta z przyczepka na autostradzie odp 80km
16.Kto powoluje i odwoluje komendanta glownego policji. Prezes rady ministrow.
17. Organ wykonawczy w gminie, wojt

Two Legionowo
Były dwa pytania odnosnie 7latka z kim moze poruszac sie w strefie zamieszkania a z kim po drodze?, kto nie może startować do sejmu? i były odpowiedzi osoba skazana prawomocnym wyrokiem i nie prawomocnym (mało co sie od siebie roznily),pytanie jak sie nazywa przejazd dla rowerow na skrzyzowaniu przebiegajacy przez cala szerokosc drogi?, kto jest przelozonym wszystkich policjantow?, komu podlega wojewoda?, jaki sad rozstrzyga spor miedzy organami samorzadowymi i i organami administracyjnymi(dokladnie niestety pytania nie pamietam ale byly odp:najwyzszy sad administracyjny,sad administracyjny,sad cywilny i chyba apelacyjny)?,

kto zastepuje ministra jak nie moze on pelnic swojej funkcji?, kto ustanawia stan nadzwyczajny? (tu radze wiedziec wszystko o stanach nadzwyczajnych bo odpowiedzi byly bardzo zlozone i wszystkie bardzo podobne do siebie), ile czasu policjant moze pelnic obowiazki na innym stanowisku u siebie w komendzie?, na jaki czas chyba organizator moze wprowadzic zakaz klubowy?,

Jaki zakaz moze wprowadzic organizator dla osoby zaklocajacej porzadek na meczu piłki nożnej? W jakim przypadku organizator meczu może "poprosić" policje o obstawienie meczu ?, Ile trwa klęska żywiołowa? Kto określa umundurowanie policjanta? Co nie możemy nazwać zgromadzeniem? W jakiej odleglosci od pasow mozna przechodzic? O zgromadzeniu było jeszczy pytanie ktorego dokladnie nie pamietam,ale sens był taki ze jaka impreza nie moze korzystac z praw zgromadzenia? i tu odp: charytatywna, wyznaniowa,partia polityczna,.. Jaki wiek do senatu?, Dzień dobry, nie wiem czy jeszcze Pana Interesują pytania z testu wiedzy? W ramach podziękowań za szkolenie posyłam.

Test w Pile 09.08 z tego co pamiętam to pytania:1.kto powołuje straż gminna2.do ilu kół i klubów może należeć poseł 3.kto sprawuje władzę sadownicze w PL4.alkohol na imprezie masowej ile %5.Stan wyjątkowy i tryb doraźny6.W jakich sprawach orzekają sądy administracyjne7.kiedy można używać świateł drogowych 8.gdzie zapisane są środku prawne ochrony policjantów9.jakie przesłanki, żeby impreza masowa była impreza podwyższanego ryzyka 10.ile razy prezydent może być ponownie (słowo klucz) wybrany na urząd 11. Przed kim odpowiada NIK12.Od kogo policjant może wymagać pomocy 13. Kto decyduje o wsparciu policji przez straż graniczną 14.Kto nadaje obywatelstwo 15.bierne prawo wyborcze do senatu16.definicja zgromadzenia 
Ogólnie z bazy Pana pytań dużo się tam znalazło, do tego warto przeczytać ustawę o policji, o imprezach masowych, zgromadzeniach i klęskach żywiołowych (?)
Ja ucząc się z dostępnych na Pana stronie pytań miałem 31 pkt. czego nie musi okazywać kierowca podczas kontroli? Kto sporządza listę obiektów chronionych w danym województwie? Ilu jest wybieranych sekretarzy przez sejm? która w hierarchii wśród aktów normatywnych jest umowa międzynarodowa?

Relacja z testu wiedzy- Katowice :
1.Prezes rady ministrów wydaje: rozporządzenia
2.Sejm wyraża wotum nieufności do Rady ministrów przez: co najmniej 46 posłów
3.W jakim czasie Rada ministrów przedkłada sejmowi sprawozdanie z budżetu : 5 Miesięcy
4.Do kompetencji prezesa rady ministrów nie należy; I chodziło o wydanie obywatelstwa polski
5.Mandat posła można łączyć z funkcją: członka Rady ministrów
6.Posiedzenia sejmu są : jawne
7.Referendum ogólnokrajowe zarządza: sejm
8.Kadencja członków krajowej rady sądownictwa trwa : 4 lata
9.W skład trybunału konstytucyjnego wchodzi : 15 sędziów na 9 lat
10. Kadencja pierwszego prezesa sądu najwyższego wynosi:
6 lat
11.Czy 12-latek może być sam na meczu? nie , musi skończyć 13 lat
12. Na ile dni prezydent powołuje stan wyjątkowy : nie dłużej niż 90 dni
13. Jeżeli siły policji będą nie skuteczne, decyzję o użyciu straży granicznej podejmuje: minister właściwy do spraw wew.
14.Stan klęski znosi się wydając: rozporządzenie
15. Spory między organami konstytucyjnymi rozwiązuje: i dałem że to trybunał konstytucyjny
16.Urząd wojewódzki jest aparatem pomocniczym: wojewody
17. W miastach powyżej 100 000 mieszkańców organem wykonawczym jest: prezydent miasta
18. Ile trwa kadencja parlamentu europejskiego? 5 lat
19. Pieszym jest : i chodziło o osobę na wózku inwalidzkim z napędem elektrycznym
20. Definicja zgromadzenia
21.Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem jest dozwolone: kiedy przejście jest dalej jak 100 metrów
22. czy dziecko do 7 lat może samodzielnie poruszać się w strefie zamieszkania; Tak23. Na jaki czas jest ogłaszany stan klęski żywiołowej : 30 dni
24.Jaki procent podczas imprezy podwyższonego ryzyka stanowią służby porządkowe: Nie mniej niż 50 %
25.Od jakiej liczby imprez masowa normalna na hali: 0d 300 osób n hali
26.Kto jest organem wykonawczym w którym działa straż miejska; burmistrz lub prezydent miasta
27. W jakiej odległości może być pozostawiony samochód częściowo na chodniku: szerokość dla pieszych na chodniku min. 1,5 m i i nie utrudni im ruchu
28. Kto sprawuje nadzór nad strażą miejską i dałem że burmistrz, prezydent miasta
29.Czy na imprezach masowych podwyższonego ryzyka można sprzedawać alkohol: nie
30.Ile dni komendant przechowuje dane na temat imprezy : 10 lat
31. Co może pracodawca w stanie klęski żywiołowej: zmianie systemu, wymiaru i rozkładu czasu pracy
32.Kiedy można użyć świateł przeciwmgłowych przednich: Na oznaczonej drodze krętej od zmierzchu do świtu
33. kto wydaje dekret w trakcie mobilizacji wojskowej: i chodziło om prezydenta
34. Minimalna ilość osób aby można było mówić o imprezie masowej: chodziło o hale 300 osób
35 Jakie drogi nie są zawarte w ustawie o ruchu drogowym i zaznaczyłem że ; wewnętrzne
36.Kto mianuje szefa sztabu generalnego i dowódców sił zbrojnych; chodziło o prezydenta Dzisiejsze TWO Katowice:


- Kto ratyfikuje ustawy
- Na ile dni przed ogłasza się wybory na prezydenta
- Kto wybiera marszałka sejmu
- Kto jest odpowiedzialny za obronę w województwie
- Bierne prawo wyborcze od ilu lat
- Ile można jechać w strefie zamieszkania
- Kiedy można używać świateł drogowych
- Czego nie może policjant (Chodziło tam o strajki)
- Do czego służą kajdanki
- Jakiego SPB można użyć w stosunku do kobiety w widocznej ciąży
- Kto stoi na straży i niezawisłości sędziów
- Kto w Polsce sprawuje władze sądowniczą (sądy i trybunały zaznaczyłem)
- Do ilu % piwo na imprezie masowej
- % siły porządkowej w stosunku do całości podczas imprezy masowej
- Z ilu min. składa się klub parlamentarny Witam Elitarnych;) Piszę aby zdać relację z wczorajszego testu wiedzy i sprawności w Katowicach.Zapamiętałem kilkanaście pytań:
1Ile jest posłów w parlamencie-15
2.Kiedy nie można użyć palki-Bierny opór
3.Kto kontrasygnuje decyzję Prezydenta-prezes r.ministrow
4.Do czego służą kajdanki- częściowego unieruchomienia kończyn.
5.Pod kogo opieką dziecko może poruszać się w strefie zamieszkania-samodzielnie6.Komu podlegają sędziowie-KRS??
7.Kto wybiera marszałka sejmu- sejm.
8.Ile metrów należy zatrzymać się w tunelu-5m
9.Na skrzyżowaniu miejsce przeznaczone dla rowerów- chodziło o śluzę.
10.Ile procent służb na imprezie podwyższonego ryzyka-50%
11.Ile trwa służba przygotowawcza-3 lata
12. Kto powołuje komendanta CBŚ- Min wl do spraw wew na wniosek KGP
13.Kto powołuje komendanta Wojewódzkiego policji- Mińsk wl do spraw wew na wniosek komendanta głównego
14.Co trzeba mieć do otworzenia firmy ochroniarskiej-Koncesje
15.Kto wprowadza stan klęski żywiołowej-r.ministrów
16.Kto powołuje do wojska - nie wiem na 100 nie chce pisać
17kto sprawuje władzę nad sadami-sad najwyższy?
18.Jaki stopy en nie jest oficerskim - ASP sztab
Zapamiętałem te pytania bo tak naprawdę były najłatwiejsze .Nie warto uczyć się tych starych pytań bo tak naprawdę test jest pozmieniane.Test nie należał do łatwych wyniki z wiedzy oscylowały w przedziale 13-25 pkt.Ja uczyłem się z materiałów z elitarnych przerobiłem bazę starych pytań i czytałem ustawy nie które nawet po kilka razy.Moj wynik to 35pktz wiedzy a sprawność 1:16. Łącznie z Katowic przywiozłem 90pkt /100. Warto ciężko pracować wszystko jest możliwe .KWP Rzeszów. Legionowo,


1. Klęska żywiołowa jest to?
2. Ujęcie osoby pracownik ochrony dokumentuje w...
3. Kto powołuje Komendanta Głównego Policji?
4. Kto powołuje RPO?
5. Po ilu latach służy przysługuje nagroda jubileuszowa w wysokości 200% uposażenia?
6. Ile trwa służba przygotowawcza w policji?
7. Przełożonym dyscyplinarnym dla policjanta jest...
8. Katastrofa naturalna to... (osuwisko ziemi)
9. Na jaki czas wprowadza się stan klęski żywiołowej?
10. Strażnikiem gminnym może zostać osoba która... (obywatelstwo, wiek, wykształcenie)
11. Rola komisji bezpieczeństwa porządku publicznego.
12. Organy naczelne administracji państwowej to...
13. Prezydent może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed...
14. Kto może startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?
15. Wymagany wiek dla kandydowania do Senatu.
16. Jaki śpb można zastosować wobec kobiety w ciąży?
17. Postępowanie sądowe wg konstytucji jest...
18. Władzę sądowniczą sprawują...


19. W jakim przypadku NIE wygasa mandat posła.
18. Wójt wybiera swojego zastępcę w drodze...
19. Nadzór nad strażą gminną sprawuje...
20. Co NIE należy do obowiązków premiera?
21. Ważność wyboru prezydenta stwierdza...
22. Zasady organizacji i działania komend, komisariatów określa...
23. Policja składa sie ze służb...
24. Stopniem oficerskim w policji nie jest...
Test 47 / wersja ASądy i trybunały wydają wyroki w imieniu ?Klęska żywiołowa na jaki max okres czasu może być ogłoszona ?Prędkość auta z przyczepką na autostradzie ?
Jaka minimalna ilość osób może tworzyć klub poselski ?Ile procent może mieć alkohol na imprezie masowej ?Jaka minimalna ilość osób, aby można było powiedzieć o imprezie masowej ?Kto to jest pieszy ?Jaki minimalny wiek na senatora?Wojewoda jest reprezentantem ? ( który organ rządu reprezentuje ) ?
Chemicznych środków NIE można stosować wobec jakich osób ?W razie niewystarczających sił policji państwo może wspomóc jakimi siłami ?

Legionowo 
1) jaka liczba osób jest wymagana aby impreza sportowa w obiekcie zamkniętym była uznana za imprezę masową? 200/300/400/500?

2) Kierującemu nie wolno: pędzić bydła po alkoholu.

3) na ile lat wybieramy europosłów.

4) czego nie można zastosować wobec kobiety w widocznej ciąży?

5) jaka liczba osób potrzebna jest aby "wnieść" ustawę? 100000

6) na ile dni max przed odejściem prezydenta z urzędu organizuje się wybory prezydenckie.

7) jakie ograniczenia mają wszyscy obywatele kraju podczas stanu klęski żywiołowej? Była też odp, że żadnych ograniczeń.

8) klęska żywiołowa, klęska naturalna, klęska jakaś tam to ogólnie stan?

TWO - LEGIONOWO1. Zgodnie z Konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy?
2.Kadencje Sejmu i Senatu rozpoczynają się z dniem?
3.Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem mandatu oznacza?
4.Władzę ustawodawczą w RP sprawują?
5.Senat RP składa się z ilu Senatorów?
6.Poseł może przystąpić do wykonywania mandatu?
7.Kto powołuje Komisje śledczą?
8.Komisję nadzwyczajną powołuje i odwołuje?


9.Sądy i Trybunały wydają wyroki w?
10.Przy powołaniu sędzia składa ślubowanie wobec?

11.Prezesa Naczelnego sądu Administracyjnego spośród kandydatów przedstawionych przez zgromadzenie ogólne sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego powołuje?
12.Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada?
13.Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie powiatu jest?
14.Jednym z zadań powiatowej komisji bezpieczeństwa i porządku jest?
15.Kto wydaję i znosi klęskę żywiołową?
16.Co musi zapewnić organizator meczu piłki nożnej?
17.Kiedy możemy używać świateł drogowych?
Miałem wczoraj two i tsf w Katowicach.

Pytania:
Jaka jest odległość między kolumnami pieszych.
Odległość miedzy zatrzymanymi samochodami w tunelu.
Ile trwa kadencja 1 prezesa sądu najwyższego.
Kto nie może być prezydentem.
Pojazdem silnikowym jest.
Do jakiego wieku można powoływać podoficera lub oficera w stanie rezerwy.
Kogo obejmuje ograniczenia w prawach w stanie klęski żywiołowej.
Ilu potrzeba posłów aby złożyć wotum nieufności wobec ministra.
Ile mertów należy umieścić trójkąt na autostradzie.
Czego nie publikuje się w dzienniku ustaw.


Referendum prezydent ogłasza po przegłosowaniu w semacie jaką wiekszością.
Smochód może zaparkować na chodniku.
Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek w Polsce.
Kto powołuje komendanta wojewódzkiego.
Jak sobie jeszcze coś przypomnę to napiszę. Dobra rada w na tsf w Katowicach trzeba mieć dober buty które się nie ślizgają. Rozmawiałem z kilkoma osobami, mieli testy od jar...a i trochę się na nich przejechali. Dalej sprzedaje ms z figurami i bez zmian za 200 zeta. Parę osób wyglądało jakby znaleźli się tam przypadkiem. Jutro będę dzwonił w sprawie ms i będe się starał przełożyć go na styczeń aby w razie czego mógł się załapać na grudniowy nabór w przyszłym roku.


Właśnie jestem po tws w Katowicach. Ogólnie słaba zdawalność i generalnie ludzie mieli mało punktów. Pytania jakoś zapamiętałem toOdległość auta na chodnikuCo nazywamy zgromadzeniemPrzez jaki okres czasu przechowuje się dokumenty dotyczące imprez masowych w komendzie (odpowiedzi 30 dni 5 lat itp.)Kto zatwierdza wybory do sejmu i na prezydenta w Polsce (odpowiedzi miedzy innymi trybunał konstytucyjny sąd najwyższy...)Jaka odległość trójkąta ostrzegawczego  na autostradzie Co NIE należy do obowiązków Policji (cztery odpowiedzi) Kiedy policjant może użyć kaskuIle razy może być wybrany prezydent


Tyle udalo mi się zapamiętac.  Pytania cytuje z głowy więc mogą nie być dosłownie takie same.Było jeszcze coś na temat klęski żywiołowej i wojny oraz uprawnieniach marszałka i wojewody ale zupełnie nie pamiętam treści pytań.Generalnie według mnie test nie był straszny ale wiedzę trzeba mieć ogromną z zakresu administracji i obowiązków Policji 


Test 190 wersja B Kto moze przedluzyc  stan k zywiolowej i na kogo wniosek ?Czy 13 latek moze byc sam na stadionie?Ile lat trwa kadencja krs ?Jakie policjanci wykonuja obowiazki * ? (Operac-rozp itd ) Na ile stan kleski zywiolowej?Kiedy worowadzany jest sad wyjatkowy i tryb dorazny? ( tylko na czas wojny)...Na czym bazuja sedziowie tzn na jakich warunkach (konstytucja i ustawy )Kadencja sedziow trybunalu stanu?Obowiązki świadczeń odobistych i rzeczowych podczas kleski zywiolowej ?


Kto moze nalozyc kare dyscyplinarna na policjanta ?Ile czasu trwa sluzba przygotowawcza policjanta ?Na ile mozna przedluzyc sluzbe przygotowawcza ?Ile znak [trójkąt ostrzegawczy?] za samochodem na autostradzie?Ile moze zajac samochod miejsca na chodniku dla pieszych?Kto powoluje kierownikow powiatowych jednostek organizacyjnych?O dyrektywa obronnosci, kto wydaje itd?Czy 7 latek moze isc sam droga? ( tylko z odoba ktora ukonczyla najmniej 10 lat).Ile osob liczy zgromadzenie osob w celu ustalenia czegos itd od ilu osob mozna nazwac to zgromadzeniem (15)

Wczoraj miałem TWO i TSF w Katowicach i chciałem zdać relację.
Byliśmy grupą 44 osób TWO średnio trudny pytania niby te same odpowiedzi były tak zrobione że nieraz 4 wydawały się prawidłowe tylko różniły się drobnym szczegółem i znałem odpowiedź ale nie byłem pewien. (przykład: auto na chodniku ile miejsca  
A) 1,5m  
B) 2,5m 
C) 1,5m żeby nikomu nie utrudniać
D) 2,5m żeby nikomu nie utrudniać
I teraz nie jest człowiek do końca pewien czy z tym utrudnianiem w kodeksie było czy samo 1,5. Mój wynik 25pkt a liczyłem na przynajmniej 30 więc poniżej moich oczekiwań. Ludzie na TWO zdobywali po 9 i mniej pkt więc totalna porażka bardzo większość wyników poniżej 20 pkt ogólnie ludzie się nie przygotowują albo z jakichś starych materiałów.
PYTANIE JAKIE ZAPAMIĘTAŁEM: Test 191 wersja A

1. Kto zarządza obronnością województwa
2. Kto rządzi jeśli klęska dotyka 2 gmin
3. co NIE jest droga (4 definicje)
4. 7 latek pod czyja opieką na ulicy
5. Od ilu lat bez opieki dorosłego na stadionie
6. Służba przygotowawcza ile trwa
7. Ile trwa kadencja sędziów trybunału stanu
8. Przedłużenie klęski kto i jak
9. Kto zarządza lub nadzoruje straż miejską
10. Trójkąt ostrzegawczy na autostradzie jaka odległość
11. Kiedy mogą przedłużyć służbę przygotowawczą
12. Parkowanie na chodniku odległość
13. Ile posłów do przegłosowanie zwykłej ustawy
14. Co to jest klęska żywiołowa.
15. Jakie ograniczenia dla obywatela można wprowadzić w czasie klęski16. Kto wspomaga policję gdy siły są niewystarczające
17. Minimalna ilość posłów w klubie
18. Ile osób zgłasza odwołanie członka rady ministrów
19. Co NIE jest skrzyżowaniem (4 definicje)
20. Nie pamiętam dokładnie ale coś o tym co może pracodawca w czasie klęski
21. Kto powołuje osobę na szczeblu wojewódzkim nie pamiętam czy wojewodę, czy komendanta jakiegoś

TSF wypadł niewiele lepiej, dużo dziewczyn odpada na piłkach i manekina niektóre nie potrafią podnieść albo idą jakby jechały z taczką cementu. Zwykle kończy im się czas gdy podchodzą do brzuszków. Faceci dużo czasów na granicy około 1:35 poniżej 1:20 zeszło chyba 8 osób z 44. Mój czas 1:17 i było to gdzieś 5 czas. Większość facetów płotki przeskakuje jak kobita najpierw jedna nóżka później druga, skrzynie to samo nie przeskakują tylko przetaczają się przez nie. Dużo ludzi nie potrafi dobrze przewrotu zrobić. Ogólnie słabo Wiram Panie Darku.
Miałem wczoraj two i tsf w Katowicach. Pytania:
Jaka jest odległość między kolumnami pieszych.
Odległość miedzy zatrzymanymi samochodami w tunelu.
Ile trwa kadencja 1 prezesa sądu najwyższego.
Kto nie może być prezydentem.


Pojazdem silnikowym jest.
Do jakiego wieku można powoływać podoficera lub oficera w stanie rezerwy.
Kogo obejmuje ograniczenia w prawach w stanie klęski żywiołowej.
Ilu potrzeba posłów aby złożyć wotum nieufności wobec ministra.
Ile mertów należy umieścić trójkąt na autostradzie.
Czego nie publikuje się w dzienniku ustaw.
Referendum prezydent ogłasza po przegłosowaniu w semacie jaką wiekszością.
Smochód może zaparkować na chodniku.
Kto jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i porządek w Polsce.
Kto powołuje komendanta wojewódzkiego.
Jeżeli chodzi o pytania, jakie pojawiły się na TWO w Pile (z tych co pamiętam,odpowiedzi były całkiem inne niż te dostępne w bazie 315):
1. Redaktorzy dzienników i dyrektorzy telewizji w trakcie klęski żywiołowej: (muszą nieodpłatnie umieścić komunikat)
2. Kto może przedłużyć stan klęski żywiołowej (odpowiedzi: a)minister b)marszałek c)prezes rady ministrów d)prezydent 
3. Pytanie o świadczenia jakie w trakcie klęski żywiołowej może dać od siebie wójt/burmistrz/prezydent
4. Do czego zobowiązane są kobiety w ciązy, dzieci poniżej 17 chyba roku życia i osoby niepełnosprawne w trakcie stanu wyjątkowego (według mnie poprawną odp była pełnienie warty)


5. W trakcie mobilizacji osoba w rezerwie: (nie może odwołać się od powołania do wojska)
6. Na imprezach masowych poza zwiększonego ryzyka można sprzedawać alkohol zawierający (nie więcejniz 3,5%) 
7. Jaki procent podczas imprezy masowej podwyższonego ryzyka stanowią służby porządkowe? (50%)
8. Pytanie o zgromadzenie kto może zorganizować(jednak odpowiedzi dotyczyły uczestników czyli np. posłowie, osoba która posiada poparcie 15 osób..nie pamiętam wszystkich)


9. W ciągu ilu dni Prezydent podpisuje ustawę (21)
10. Umowa ratyfikowana ma moc (jest stosowana bezpośrednio, mając pierwszeństwo w przypadku kolizji z ustawami)
11. Kto może powołać straż gminną ( rada gminy)
12. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać licencjonowanym pracownikiem ochrony ( dwie odp z 18 lat i dwie odp z ukończonym wiekiem 21 lat w tym jedna prawidłowa z wykształceniem co najmniej gimnazjum)
13. W jakiej odległości należy ustawić trójkąt ostrzegawczy na autostradzie (100m za pojazdem plus światła awaryjne lub pozycyjne).
14. Czy osoba w wieku do 7 lat może iść sama poboczem jezdni?  ( a)tak ale z osobą w wieku 9 lat, b)tak ale z osobą w wieku 8 lat, c)tak ale tylko chodnikiem, d)tak ale na drodze przeznaczonej wyłącznie dla ruchu pieszych )


15. Kiedy policjant może użyć kasku zabezpieczającego. (przeciwdziałanie autoagresji)
16. Kto powołuje komendanta stołecznego policji (minister właściwy  do spraw wewnętrznych) 
17. Kto określa umundurowanie policji (minister właściwy ds. wewnętrznych)
18. Prezydent rozpoczyna swoją kadencję w momencie (objęcia urzędu)
19. Pytanie o policję, jeżeli jej zasoby są niewystarczające wtedy kto pomaga (odp były takie: służba graniczna, wojsko, straż miejska i coś tam jeszcze)
20. Sąd administracyjny orzeka w sprawie ( 3 odpowiedzi związane ze sprawami z konstytucją czwartej nie pamiętam, ale ją zaznaczyłam :P) 
To chyba tyle z tego co ciągle siedzi mi w głowie.


Ogólnie, nie czytając wszystkich ustaw i przygotowując się z samych dostępnych na internecie odpowiedzi, uważam że ciężko byłoby coś logicznie wymyślić, bo było mnóstwo pytań których nigdy na oczy nie widziałam (i niestety nie zapamiętałam). Ogólnie uzyskałam 31 punktów. (mając czas po teście policzyłam, że 21 byłam pewna a przy 8 się wahałam... reszta to czysty strzał)  W związku, że korzystam z Pańskich materiałów zamieszczany na YT - przesyłam poniżej liste pytań które zapamiętałem z wczorajszego testu TWO z Katowic. Grupa miała się stawić na godz 10 na bramie. Po rozdaniu kart odpowiedzi test rozpoczął się ok 11. Wszystko szło płynnie - podzieleni byliśmy na 3 grupy. 


Jeżeli ma Pan dostęp do testów z roku 2012 to proszę sprawdzić czy nie ma w nich pytań które zamieszczę poniżej (opis plików PDF z pytaniami był właśnie 2012, niestety za szybko się wylogowałem i nie sprawdziłem dokładnie plików, nie chciałem też grzebać w komputerze, aby prowadzący się nie przyczepił).

*Pytanie piszę z głowy wiec nie kopiuję nikogo materiałów:
Dziecko w wieku 7 lat może poruszać się po drodze ? odp: -pod opieką osoby 8 letniej po chodniku -pod opieką osoby 9 letniej po poboczu -po drodze przeznaczonej tylko i wyłącznie dla pieszych - //nie pamiętam 4 odp// Wybory do sejmu są: - były podane odpowiedzi a w każdej po 4 przymiotniki typu: jawne, powszechne, tajne, większościowe itd Umowa międzynarodowa względem ustawy jest: - ważniejsza jeśli nie można pogodzić jej z ustawą - mniej ważna od ustawy - - Jaki okres policjant może sprawować inne zlecone polecenia służbowe w swojej jednostce: - 9 miesiecy -12 miesięcy -18 miesięcy - Kto powołuje straż miejska: - Rada gminy - Zarząd gminy - ... Wójt, Burmistrz, prezydent miasta
W jakich przypadkach może być wprowadzona kryzysowa. Kto stoi na czele trybunału stanu/kto jest przewodniczącym: -Prezydent RP -Prezes Rady Ministrów -Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego -


Ile procent moze miec alkohol na imprezie masowej. - 4% - 2,5% - 3,5% -
Ile procentowo wynosi służba ochrony w całym .... ochrony podczas imprezy masowej. (ilu przypada ochroniarzy na ludzi na imprezie masowej w %) - 30% - 40% - -
Za czyja zgodna następuje przedłużenie stanu wyjątkowego. - Sejmu - - - Ile dni ma na podpisanie ustawy prezydent: - 7 - 14 - 21 - 30 
W ilu instancjach orzekają sądy: - co najmniej 2 - 3 - - Jaki korpus nie występuje w szeregach policji: - korpus szeregowych - korpus posterunkowych - korpus sierżantów - Kto może zawodowym ochroniarzem (wiek i wykształcenie): - 21 lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne
- 21 lat i wykszt. co najmniej średnie
- 18 lat i wykształcenie co najmniej gimnazjalne
- 18 lat i wykształcenie co najmniej średnie
W jakich przypadkach może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowejPojazd uprzywilejowany poruszając się po drogach wysyła znaki świetlne koloru niebieskiego i:

Niestety nie pamiętam wszystkich pytań. Miałem grupę B ale to podejrzewam, że tylko o wymieszanie pytań tutaj chodziło, a tak jak wspomniałem na początku test miał oznaczenie 2012.
TEST WIEDZY:1.Po ilu latach służby policjant dostaje 200% - 35LATACH- po 20 latach służby – 75 proc.- po 25 latach służby – 100 proc.- po 30 latach służby – 150 proc.- po 35 latach służby – 200 proc.- po 40 latach służby – 300 proc.1. Policjantowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:po 20 latach służby – 75%,po 25 latach służby – 100%,po 30 latach służby – 150%,po 35 latach służby – 200%,po 40 latach służby – 300%2.) Organem gminy nie jest: prezydent, wójt, przewodniczący rady, rada - przewodniczący rady3.) Ile posłów liczy koło poselskie – CO NAJMNIEJ 3 POSŁÓW4.)

W jaki sposób ogłaszany jest stan klęski żywiołowej (chodziło o odpłatnie/ nieodpłatnie i przezkogo) - Na podstawie Ustawy z 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej[1] stan ten wprowadzanyjest przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia na wniosek właściwego wojewody lub z własnejinicjatywy.5.) Odległość pozostawionego auta na chodniku - Parkowanie na chodniku jest obwarowane szeregiemzakazów. Postój możliwy jest jedynie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. Zaparkowany samochód niemoże utrudniać ruchu pieszym, a pozostawiona szerokość chodnika to minimum 1,5 m. Uwaga! Nachodniku mogą parkować pojazdy o masie całkowitej do 2,5 t.6.) Komu podlega komendant CBŚP -Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwany dalej„Komendantem CBŚP”, jest organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, kieruje CBŚPi jest przełożonym policjantów CBŚP.

7.) Klęskę żywiołową znosi się wydając -Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, znosi stan klęski żywiołowej na całymobszarze jego obowiązywania lub na części tego obszaru przed upływem czasu, na któryzostał wprowadzony, jeżeli ustaną przyczyny jego wprowadzenia8.) Mecz piłki nożnej do ilu lat dziecko pod opieka dorosłych – DO 13 LAT9.) Strefie zamieszkania - strefa w ruchu drogowym, w której pieszy może się poruszać swobodnie pocałej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami (kierującymusi ustąpić pieszemu w każdym wypadku). Ponadto: Obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h.


10.)Policjant i pierwszeństwo przed znakami1. Najważniejsze są sygnały i polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem lub uprawnionedo jego kontroli,2. Sygnały świetlne,3. Znaki drogowe,4. Normy zawarte w przepisach kodeksu drogowego, np. reguła prawej reki.11.) Pociągnięcie posła do odpowiedzialność i zatrzymanie na gorącym uczynku -Poseł lub senator nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu lub Senatu, z wyjątkiemujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnieniaprawidłowego toku postępowania.12.) Zgromadzenia ile osób - Zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celuwspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska. „Publiczne” – dlatego, że organizowanena otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób.28 kwi 2014

13.) Samochód z przyczepka na autostradzie - Poruszając się po naszym kraju w terenie zabudowanymobowiązują takie same ograniczenia prędkości, jakie obowiązują samochody osobowe (50 km/h lub 60km/h). Poza obszarem zabudowania maksymalna prędkość, z jaką może poruszać się zespół pojazdów,zależy od tego, czy jest to droga jednojezdniowa (70 km/h) czy dwujezdniowa (80 km/h). Mniejszeprędkości obowiązują także na drogach ekspresowych i autostradach (80 km/h).14. Gdzie można cofać -Zabrania się cofania:• na moście,• na wiadukcie• w tunelu,• na autostradzie,• na drodze ekspresowej.15) Konieczna ilość głosów bezwzględna - głosów polega na tym, iż w trakcie głosowania liczba głosów uzyskanych za daną sprawą (np. aktem prawnym) jest większa niż suma głosówprzeciwnych oraz wstrzymujących się. Krótko mówiąc, liczba głosów za daną sprawą musiwynosić ponad połowę wszystkich głosów

16.) Strażnik miejski jaki wiek – 21LAT (posiadać obywatelstwo polskie• ukończyć 21 lat• korzystać z pełni praw publicznych• posiadać co najmniej średnie wykształcenie• nie być karanym sądownie i cieszyć się dobrą opinią• mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej• posiadać stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy strażnika miejskiego17.) Organ wykonawczy w sołectwie - Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, awykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka18.) Kto powołuje/odwołuje KGP - .Komendanta Głównego Policji powołuje i odwołuje Prezes RadyMinistrów na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych

19.) Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu publicznym możeżądać pomocy od -instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnegooraz jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej;wymienione instytucje, organy i jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tejpomocy, w zakresie obowiązujących przepisów prawa, do innych jednostek gospodarczych i organizacjispołecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o udzielenie doraźnejpomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.

20.) Zgromadzenie Narodowe odwołuje prezydenta liczbą głosów - co najmniej 2/3 głosów ustawowejliczby członków Zgromadzenia Narodowego21.) Kto powołuje sędziego sądu apelacyjnego - owoływanie sędziów sądów powszechnych należy dowyłącznej kompetencji Prezydenta RP. Wynika to nie tylko z treści art. 144 ust.3 pkt 17 Konstytucji, aletakże z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 czerwca 2012 r. (sygn. akt K 18/09). Niezależnie odtego, zasady powoływania sędziów zostały określone w kilku ustawach, jedną z nich jest ustawa z dnia 27lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Warto w tym miejscu podkreślić, że już niedługoprzejdzie ona znaczącą nowelizacjęPrezesa sądu apelacyjnego powołuje Minister Sprawiedliwości spośród sędziów sądu apelacyjnego albosądu okręgowego. Po powołaniu prezesa sądu apelacyjnego Minister Sprawiedliwości przedstawia gowłaściwemu zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji.

22.)Jakiego śpb można użyć w stosunku do osoby wobec, której wcześniej użyto gazu. - pałka + miotaczgazu lub paralizator.23.) Kto powołuje CBŚP - Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, zwany dalej „KomendantemCBŚP”, jest organem Policji podległym Komendantowi Głównemu Policji, kieruje CBŚP i jestprzełożonym policjantów CBŚP.24.) Jeśli jest wprowadzony stan klęski żywiołowej to reporter w radiu przekazuje informacje przez radio -Redaktorzy naczelni dzienników oraz nadawcy programów radiowych i telewizyjnychsą obowiązani do niezwłocznego, nieodpłatnego podania do publicznej wiadomościrozporządzenia Rady Ministrów o wprowadzeniu stanu klęski żywiołowej, przekazanegoim przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę redakcji lub nadawcy

25.) Cel tworzenia zgromadzeń - W celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażeniastanowiska w sprawach publicznych.26.) Na imprezie masowej może przebywać osoba małoletnia z rodzicem jeśli jej wiek nie przekroczy -13LAT27.) Od jakiego wieku małoletni może poruszać się sam po drodze -od7 lat28.) Organy wojewódzkie - Sejmik Województwa – jest to organ o charakterze kontrolnym i stanowiącym;składa się z radnych wybranych w wyborach29.) Zadania sądu administracyjnego - sąd kontrolujący działalność organów administracyjnych, wszczególności badający legalność aktów administracyjnych.

30.) Funkcjonariusz odpowiada za przekroczenie uprawnień. - Funkcjonariusz publiczny, któryprzekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznegolub prywatnego, popełnia przestępstwo.Trzy lata więzienia oraz dziesięć lat zakazu pełnienia funkcji publicznych
31.) Długość służby przygotowawczej – 3 lata32.) Przełożony policjanta. - policjant lub pracownik Policji uprawniony z racji zajmowanego stanowiskaalbo na podstawieodrębnego przepisu lub upoważnienia do kierowania przebiegiem służby lub pracy innego policjanta lubpracownika Policji


33.) Jak długo trwa kadencja Prezesa Sądu Najwyższego - Powołuje go Prezydent RzeczypospolitejPolskiej na sześcioletnią kadencję spośród sędziów Sądu Najwyższego (SN) w stanie czynnym34.) Kto określa umundurowanie policji, zasady i sposób noszenia umundurowania - RozporządzenieMinistra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. 2009 nr 90 poz. 738) i Zarządzenie nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca2013 r. w sprawie regulaminu musztry w Policji.35.) Organ wykonawczy powiatu - Zarząd powiatu jest natomiast organem wykonawczym w powiecie.Składa się on z 3 do 5 członków w tym ze starosty i wicestarosty oraz z pozostałych członków. Jest toorgan kolegialny. Wybierają go nie mieszkańcy a rada powiatu. W powiatach miejskich funkcję zarząduwykonuje prezydent miasta. Wtedy działa on jednoosobowo.

36.)Korpusy wPolicji:1) w korpusie generałów Policji:a) generalny inspektor Policji,b) nadinspektor Policji;2) w korpusie oficerów starszych Policji:a) inspektor Policji,b) młodszy inspektor Policji,c) podinspektor Policji;3) w korpusie oficerów młodszych Policji:a) nadkomisarz Policji,b) komisarz Policji,c) podkomisarz Policji;4) w korpusie aspirantów Policji:a) aspirant sztabowy Policji,b) starszy aspirant Policji,c) aspirant Policji,d) młodszy aspirant Policji;5) w korpusie podoficerów Policji:a) sierżant sztabowy Policji,b) starszy sierżant Policji,c) sierżant Policji;6) w korpusie szeregowych Policji:a) starszy posterunkowy,b) posterunkowy.37.) Co musi zapewnić organizator meczu/imprezy masowej :1) spełnienie wymogów określonych, w szczególności, w przepisach prawa budowlanego, w przepisachsanitarnych i przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej;

2) udział służb porządkowych, służb informacyjnych oraz kierującego tymi służbami kierownika dospraw bezpieczeństwa;3) pomoc medyczną;4) zaplecze higieniczno-sanitarne;5) wyznaczenie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd pojazdom służb ratowniczych iPolicji;6) warunki do zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczeniuimprezy masowej;7) sprzęt ratowniczy i gaśniczy oraz środki gaśnicze niezbędne do zabezpieczenia imprezy masowej wzakresie działań ratowniczo-gaśniczych;


8) wydzielone pomieszczenia dla służb kierujących zabezpieczeniem imprezy masowej.38.) Odległość między kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż - Długość kolumny pieszych niemoże przekraczać 50 m. Odległość między kolumnami nie może być mniejsza niż 100 m.39.) Skrócenie kadencji sejmu może nastąpić gdy - Według Konstytucji z 1997 Sejm może skrócić swojąkadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3 głosów ustawowej liczby posłów (tj. minimum307 głosami na 460 posłów). Przegłosowanie takiej uchwały równoznaczne jest ze skróceniem kadencjiSenatu.40.) Od jakiej liczby ludzi zaczyna się impreza masowa o podwyższonym ryzyku? - podwyższonegoryzyka - jest to co najmniej 15 ochroniarzy na 200 osób i co najmniej dwóch nakażde następne 100 osób. W Polsce są to najczęściej mecze piłkarskie drużyn,których kibice są ze sobą zwaśnieni.

41.) .Kiedy można użyć pałki policyjnej a kiedy nie można jej użyć?Pałka służbowa może być wykorzystana w celu odpierania czynnej napaści, pokonywania czynnegooporu oraz przeciwdziałaniu niszczenia mienia. W przypadku osób stawiających bierny opór można użyćpałki służbowej jedynie w przypadku, gdy uprzednio stosowane środki w postaci siły fizycznej okazałysię nieskuteczne.nie można jej użyć: WOBEC:kobiety w ciąży, inwalidy42.) Alkohole na imprezie masowej -DO 3,5%43.) Skrócenia kadencji sejmu kiedy :- Uchwała Sejmu. Według Konstytucji z 1997Sejm może skrócić swoją kadencję uchwałą podjętą większością co najmniej 2/3głosów ustawowej liczby posłów (tj. minimum 307 głosami na 460 posłów).Przegłosowanie takiej uchwały równoznaczne jest ze skróceniem kadencji Senatu.


44.) Co należy do obowiązków pracownika ochrony :- sprawdzić, czy osoba posiadaprzepustkę, identyfikator albo inny dokument wystawiony przez osobę zarządzającątym obszarem lub obiektem,• porównać okazany dokument z określonym wzorem,• sprawdzić okazany dokument pod względem zgodności danych personalnych w nim zawartychz tożsamością osoby oraz pod względem terminu jego ważności.•45.) .Podział sił zbrojnych w RP :wojska lądowe,• wojska lotnicze,• marynarkę wojenną,• wojska obrony przeciwlotniczej,• wojska wewnętrzne (ochrony pogranicza i bezpieczeństwa wewnętrznego


46.) W jakiej odległości minimalnej może być pozostawiony samochód na
chodniku? - Parkowanie na chodniku jest obwarowane szeregiem zakazów. Postój możliwy jestjedynie w miejscach, gdzie nie ma zakazu. Zaparkowany samochód nie może utrudniać ruchu pieszym, apozostawiona szerokość chodnika to minimum 1,5 m. Uwaga! Na chodniku mogą parkować pojazdy omasie całkowitej do 2,5 t.47.) Gwarant ciągłości władzy państwowej - Zgodnie z konstytucją prezydent jest najwyższymprzedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej48.) Kto stoi na straży niezawisłości sądów - Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależnościsądów i niezawisłości sędziów.49.) Organ wykonawczy w gminie - Podstawowe zadania organu wykonawczego. Wójt wykonujeuchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa

50.) Organ wykonawczy w powiecie- władza uchwałodawcza:• rada powiatu• władza wykonawcza:• zarząd powiatu, na czele którego stoi starosta• organy kontrolne:• komisje stałe i doraźne.

51.) Kto sie może odwołać do Trybunału Konst.w sprawie zgodnosci ustawy z konstytucją -Skargę konstytucyjną może wnieść do Trybunału każdy, kogo konstytucyjne wolności lub prawa zostałynaruszone .Skarga konstytucyjna to odrębny tryb od składania wniosku o zbadanie, czy ustawa jestzgodna z Konstytucją. Taki wniosek może złożyć do TK.- prezydent, - marszałek Sejmu, - marszałekSenatu, - premier rządu, - pierwszy prezesowi Sądu Najwyższego, - prezes Naczelnego SąduAdministracyjnego, - prokurator generalny (obecnie - minister sprawiedliwości), - prezes NajwyższejIzby Kontroli, - rzecznik praw obywatelskich, - grupa 50 posłów lub 30 senatorów.

52.) Klęska żywiołowa na ile dni -Stan klęski żywiołowej może być wprowadzony na obszarze, na którym wystąpiła klęska, a także naobszarze, na którym wystąpiły lub mogą wystąpić jej skutki. Wprowadza się go na czas oznaczony,niezbędny dla zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia, nie dłuższy niż 30 dni. Stan tenmoże zostać przedłużony na czas oznaczony, w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, za zgodą Sejm53.) O sprawie zgodności ustaw z konstytucją orzeka – TK TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY54.) Kto musi nosić elementy odblaskowe po zmroku poza terenem zabudowanym – KAŻDY55.)Kto może odwołać egzekucję- Z mocy prawa- Na podstawie postanowienia organu egzekucyjnego56.) Jak się dzieli samorząd województwa ; gminę powiat, sołectwo

.) Czynności policji - W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe
58.) Ile jest miejsc siedzących na meczu - liczba udostępnionych miejsc stojących nie może przekraczać25% ogólnej liczby miejsc na stadionie59.) Zgromadzenie – w świetle przepisów polskiej Konstytucji wolność zgromadzeń jest zaliczana dowolności o charakterze politycznym[1]. Ustawa – Prawo o zgromadzeniach – definiuje zgromadzeniejako zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób w określonymmiejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawachpublicznych

60.) Wobec kogo nie użyjesz chemicznych śpb : KOBIETA W CIĄŻY, OSOBY DO 13 ROKU ŻYCIA,INWALIDY61.) Śpb wobec kobiety w ciąży : WYŁĄCZNIE SIŁA FIZYCZNA W POSTACI TECHNIKOBEZWŁADNIAJĄCYCH.62.) Odległość trójkąta od samochodu na autostradzie – 100M63.) Skrzyżowanie – przecięcie się w jednym poziomie dróg mających jezdnię, ich połączenie lubrozwidlenie, łącznie z powierzchniami utworzonymi przez takie przecięcia, połączenia lub rozwidlenia;określenie to nie dotyczy przecięcia, połączenia lub rozwidlenia drogi twardej z drogą gruntową, z drogąstanowiącą dojazd do obiektu znajdującego się przy drodze lub z drogą wewnętrzną

[1]. Przecięcie siędróg gruntowych mających jezdnię jest traktowane jako skrzyżowanie64.) Co jest wymagane do utworzenia firmy ochroniarskiej – KONCESJA65.) Wjakich sytuacjach należy użyć kajdanek - Kajdanek używa się w celu częściowegounieruchomienia kończyn66.) W jakich sytuacjach należy użyć pałki policyjnej - przeciwdziałania czynnościom zmierzającymbezpośrednio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność policjanta lub innej osoby; przeciwdziałanianaruszeniu porządku lub bezpieczeństwa publicznego

67.) Rada Gabinetowa – polski organ konstytucyjny zwoływany przez Prezydenta RzeczypospolitejPolskiej dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa, składający się z członków RadyMinistrów, obradujących pod przewodnictwem Prezydenta RP. Radzie Gabinetowej nie przysługująkompetencje Rady Ministrów, nie ma możliwości podejmowania wiążących decyzji.68.)Wjaka wladze w polsce sprawuje prezydent - Władzę wykonawczą w Rzeczypospolitej sprawujePrezydent i Rada Ministrów69.) Kiedy Policjant może stracić swój stopień ?- (gdy utracił obywatelstwo,gdy zostanie skazany
prawomocnym wyrokiem


70.) Prędkość auta z przyczepką na autostradzie ? - (80km/h)71.) Kto wydaje Homologacje na gaz ? TRANSPORTOWY DOZÓR TECHNICZNY72.) Czym nie jest skrzyżowanie ? -(w prawidłowej odpowiedzi było przecięcie z drogą gruntową)73.)Kto nie jest pieszym - (policjant kierujący ruchem na drodze )74.) Maksymalna ilość pojazdów w kolumnie? - Liczba pojazdów jadących w zorganizowanej kolumnienie może przekraczać:• samochodów osobowych, motorowerów lub motocykli – 10;• rowerów lub wózków rowerowych – 15;• pozostałych pojazdów – 5.2. Odległość między jadącymi kolumnami nie może być mniejsza niż 500 m dla kolumn pojazdówsamochodowych oraz 200 m dla kolumn pozostałych pojazdów.
75.) Do czego między innymi ma prawo policjant ?- (zatrzymywanie osób)76.) Do jakich osób prezydent nie może stosować prawa laski – SKAZANYCH PRZEZ TRYBUNAŁSTANU


77.) Kadencja europarlamentu – 5 LAT78.) Co wydaje prezydent - ROZPORZĄDZENIA I ZARZĄDZENIA79.) Akty normatywne, - zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikachurzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany aktnormatywny określi termin dłuższ80.) W jakim czasie należy powiadomić o planowaniu zgromadzenia publicznego - Robi się to przypomocy zawiadomienia, które należy wnieść nie wcześniej niż na 30 dni oraz nie później niż na 6 dniprzed planowanym zgromadzeniem81.) Kto zastępuje prezydenta? - (marszałek)82.) Kto zarządza powiatem województwem - wojewoda powiatem - starosta gminą - wójt83.) Kto kieruje zgromadzeniem? - (przewodniczący)
84.) Kto odpowiada za bezpieczeństwo imrezy masowej?- (organizator)85.) Kto powołuję komendanta Stołecznego?- (minister spraw wewnętrznych)


86.) Strefa ruchu – pojęcie z dziedziny prawa o ruchu drogowym, oznaczające obszar wyznaczony nadrodze wewnętrznej (lub drogach w.), w którym obowiązują wszystkie przepisy drogowe, jak na drodzepublicznej87.) Ruch drogowy, ruch uliczny – ruch pojazdów, zwierząt oraz pieszych po drogach.88.) Ruch drogowy, ruch uliczny – ruch pojazdów, zwierząt oraz pieszych po drogach.
89.) KTO SPRAWUJE WŁADZĘ W GMINIE :Województwo - wojewodapowiat - starostagmina - burmistrz, wójtmiasto - burmistrzwieś – sołtys


90.) TUNEL: Poza obszarem zabudowanym w tunelach o długości przekraczającej 500m, kierującypojazdem jest obowiązany utrzymywać odstęp od poprzedzającego pojazdu nie mniejszy niż:1)50m- jeżeli kieruje pojazdem o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5t lubautobusem;2)80m- jeżeli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem nie wymienionym w pkt 1.Art. 47a Kierujący pojazdem w tunelu, podczas zatrzymania wynikającego z warunków lubprzepisów ruchu drogowego, jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzającego pojazdu niemniejszy niż 5m.91.) NIK-1. Najwyższa Izba Kontroli jest naczelnym organem kontroli państwowej.2. Najwyższa Izba Kontroli podlega Sejmowi.3. Najwyższa Izba Kontroli działa na zasadach kolegialności92.) Kto sprawuje władze sądowniczą w Polsce : SĄDY I TRYBUNAŁY93.) Wybory w Polsce są: jawne, powszechne, bezpośrednie94.) .Kiedy jest święto Policji – 24 lipiec95.)Jakiej karze dyscyplinarnej podlega policjant1) nagana,2) zakaz opuszczania wyznaczonego miejsca przebywania,3) ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby na zajmowanym stanowisku,4) wyznaczenie na niższe stanowisko służbowe,


5) obniżenie stopnia,6) wydalenie ze służby.96.) Kiedy policjant może użyć kasku?-N żeby zapobiegać autoagresji.97.) Droga – wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lubdrogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa,przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierz98.).Wojewoda jest zwierzchnikiem – ZESPOLONEJ ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ99.) Wydzielona dla rowerów powierzchnia jezdni o szerokości co najmniej jednego pasaruchu, znajdująca się pomiędzy skrzyżowaniem, a resztą zatrzymujących się pojazdów to;-Śluza rowerowa – część jezdni na wlocie skrzyżowania na całej szerokości jezdni lub wybranego pasaruchu przeznaczona do zatrzymania rowerów w celu zmiany kierunku jazdy lub ustąpienia pierwszeństwa, oznaczona odpowiednimi znakami drogowymi[1]. Śluzy stosowane są po to, żeby ułatwićskręt w lewo oraz zwiększyć bezpieczeństwo rowerzystów


100.) Przez jaki czas nie można robić wyborów po stanie Klęski Żywiołowej - W okresie 90 dni od dniazakończenia stanu klęski żywiołowej nie mogą się odbyć wybory ani referendum101.) Kto ustala budżet w gminie - Do tego dnia podstawą gospodarki finansowej gminy jest projektuchwały. Po uchwaleniu budżetu przez radę gminy wójt przekazuje uchwalę regionalnej izbieobrachunkowej oraz opracowuje układ wykonawczy budżetu, czyli szczegółowy podział dochodów iwydatków budżetowych w pełnej klasyfikacji.102.) W jakim terminie Marszałek Sejmu ogłasza date wyborów prezydenckich -§ 1. Wybory zarządza Marszałek Sejmu nie wcześniej niż na 7 miesięcy i nie później niż na 6 miesięcyprzed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej i wyznacza ich datę na dzień wolnyod pracy przypadający nie wcześniej niż na 100 dni i nie później niż na 75 dni przed upływem kadencji urzędującego Prezydenta Rzeczypospolitej.§ 2. W razie opróżnienia urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Marszałek Sejmu zarządza wybory niepóźniej niż w czternastym dniu po opróżnieniu urzędu i wyznacza datę wyborów na dzień wolny od pracyprzypadający w ciągu 60 dni od dnia zarządzenia wyborów103.) Pieszy – osoba znajdująca się poza pojazdem na drodze i niewykonująca na niej robót lubczynności przewidzianych odrębnymi przepisami.

104.) Akt normatywnym co zawiera - Typowy akt normatywny zawiera tytuł, przepisy merytoryczne,przepisy nowelizujące, przepisy przejściowe i dostosowujące oraz przepisy końcowe. Oprócz przepisówprawnych, akty prawne zawierają również części nieposiadające charakteru normatywnego.105.) Sąd administracyjny – sąd kontrolujący działalność organów administracyjnych, w szczególnościbadający legalność aktów administracyjnych.106.) co jest wazniejsze ustawa czy umowa międzynarodowa -
W razie gdy następuje kolizja umowy międzynarodowej a jakąś ustawą, wówczas pierwszeństwo maumowa międzynarodowa
107.) Imprezą masową -jest impreza sportowa, artystyczna lub rozrywkowa, na której liczbamiejsc wynosi:• na stadionie, w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwiającymprzeprowadzenie imprezy masowej — nie mniej niż 1000,• w hali sportowej lub innym budynku umożliwiającym przeprowadzenie imprezy — nie mniej niż300108.) W jakim wieku kończy się prawo do poboru wojskowego – 24 LAT109.) Ilu instancyjne są sądy – DWU INSTANCYJNE..


110.) Czy można odwołać się od poboru do wojska w czasie wojny - do szefa wojewódzkiego sztabuwojskowego.110.) W jaki sposób może dojść do rozwiązania rady gminy - że narusza przepisy konstytucji lub ustaw wsposób powtarzający się.111.) Pojazd uprzywilejowany – pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskichświateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, jadący z włączonymiświatłami mijania lub drogowymi; określenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie,na której początku i na końcu znajdują się pojazdy ..112.) Kodeks drogowy - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Zmieniony Ustawą z dnia 7 marca2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym. Kodeks drogowy reguluje zasady ruchuna drogach publicznych, warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu, wymagania do osóbkierujących pojazdami oraz zasady kontroli ruchu drogowego

113.) Prezydent Rzeczypospolitej -jest wybierany w wyborach powszechnych na pięcioletniąkadencję i może być ponownie wybrany tylko raz. Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkimobywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, którzy ukończyli 35 lat, nie są pozbawieni prawwyborczych do Sejmu i zbiorą przynajmniej 100 tysięcy podpisów osób popierających ichkandydaturę. Kadencja Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej rozpoczyna się w dniu objęciaprzez niego urzędu. Ustępujący Prezydent Rzeczypospolitej kończy urzędowanie z chwilązłożenia przysięgi przez nowo wybranego prezydenta114.) Kto powołuje komendanta CBŚP - Minister spraw wewnętrznych na wniosek KomendantaGłównego115.) Wojewoda rozwiązuje imprezę masową ze względów bezpieczeństwa, po jakim czasietrzeba powiadomić – 7 DNI
116.) Ilu posłow na Sejm RP – 460117.) Kto ustala statut gminy – RADA GMINY..118.) Kto powołuje straż gminna – RADA GMINY119.) Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest – KONSTYTUCJA..


120.) Kiedy policjant może użyc kasku zabezpieczającego - w sytuacjach prowadzących doautoagresji121.) Kto moze postawic Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu - Zgromadzenie Narodowe122.) Autobusem jest. - pojazd powyżej 9 miejsc wraz z kierowcą123.) Jakie rodzaje wojsk w RP : wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojskaspecjalne124.) Na jak długo może być wydany zakaz stadionowy przez prezesa klubu – DO DWÓCHLAT Kto jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy?
Kto powołuje straż gminną (miejską)?
Co to jest zgromadzenie?


Pytania były bardzo trudne i każdy miał takie samo zdanie, wersja testu 170Apytania które zapamiętałam 1)Organem gminy nie jest: prezydent, wójt, przewodniczący rady, rada2) Po ilu latach służby policjant dostaje 200%3) Ile posłów liczy koło poselskie4) W jaki sposób ogłaszany jest stan klęski żywiołowej (chodziło o odpłatnie/ nieodpłatnie i przez kogo)

5) Odległość pozostawionego auta na chodniku6) Komu podlega komendant CBŚP7) Klęskę żywiołową znosi się wydającNie miałam nic o imprezie masowejjedynie na mecz piłki nożnej do ilu lat dziecko pod opieka dorosłychbyło coś też o strefie zamieszkania odpowiedzi typu ze pieszy ma pierwszeństwo przed pojazdem , prędkość ale nie było tek 20km/hPolicjant i pierwszeństwo przed znakami itpPociągnięcie posła do odpowiedzialność i zatrzymanie na gorącym uczynkuZgromadzenia ile osób, samochód z przyczepka na autostradziei gdzie można cofać, wiadukt, akwedukt, autostrada, droga jednokierunkowapytania były dosyć podchwytliwe i skomplikowanenie było w ogóle nic o korpusach w policjidużo pytań odnośnie głosowania tymu te 2/3 głosówkonieczna ilość głosów bezwzględna itdzmieniały się tylko słowastrażnik miejski ile lat To tak


TWO/TSF Katowice 4.11 (28 TWO, 60 TSF) nr testu: 168 wersja testu: A
1. Prędkość pojazdu osobowego z przyczepką na autostradzie.
2. Organ wykonawczy w sołectwie.
3. Premia 200% po ilu latach służby.
4. Ile osób tworzy koło poselskie.
5. Kto powołuje/odwołuje KGP.
6. Odległość zaparkowanego pojazdu na krawężniku.
7. Klęskę żywiołową znosi się wydając.
8. Policjant wykonujący zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w miejscu publicznym może żądać pomocy od.
9. Strażnik miejski jaki wiek
10. Zgromadzenie Narodowe odwołuje prezydenta liczbą głosów

11. Kto powołuje sędziego sądu apelacyjnego
12. Jakiego śpb można użyć w stosunku do osoby wobec, której wcześniej użyto gazu.
13. Kto powołuje CBŚP
14. Jeśli jest wprowadzony stan klęski żywiołowej to reporter w radiu przekazuje informacje przez radio..
15. Cel tworzenia zgromadzeń.
16. Na imprezie masowej może przebywać osoba małoletnia z rodzicem jeśli jej wiek nie przekroczył.
17. Do jakiego wieku małoletni może poruszać się sam po drodze.
18. Organy wojewódzkie.
19. Zadania sądu administracyjnego.

20. Funkcjonariusz odpowiada za przekroczenie uprawnień.
21. Długość służby przygotowawczej.


22. Przełożony policjanta.
Można było więcej pocisnąć z tego TWO przynajmniej ponad 30, ale i tak nie jest źle bo reszta albo po 20+ albo poniżej. Do osób, które będą podpisywać rozkaz i trafią do Katowic to wcześniej kupcie sobie kodeks ruchu drogowego i kujcie bo rozmawiałem z jednym posterunkowym na bramie to mówił, że kasują ładnie z kodeksu i po 1 tygodniu 30 odpadło.
Oto pytania Katowice 28.10 test 163 B: 1.Jak długo trwa kadencja Prezesa Sądu Najwyższego?
2.Kto określa umundurowanie policji, zasady i sposób noszenia umundurowania?
3.Organ wykonawczy powiatu?
4.Jakiego korpusu nie ma w Policji?
5.Co musi zapewnić organizator meczu/imprezy masowej?
6.Odległość między kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż?
7.Skrócenie kadencji sejmu może nastąpić gdy?
8.Od jakiej liczby ludzi zaczyna się impreza masowa o podwyższonym ryzyku?
9.Kiedy można użyć pałki policyjnej a kiedy nie można jej użyć?
10.Pytanie o alkohole na imprezie masowej
11.ile lat musi mieć strażnik miejski?
12.skrócenia kadencji sejmu kiedy?
13.Co należy do obowiązków pracownika ochrony?
14.Podział sił zbrojnych w RP?
15.W jakiej odległości minimalnej może być pozostawiony samochód na chodniku?


Tyle zapamiętałem :) Polecam przejrzeć pytania i znaleźć odpowiedzi bo wiele osób w ogóle nie uczy się na TWO i traci dużo pkt u nas było około 43 osób i praktycznie 3 osoby były lepsze ode mnie reszta miała poniżej 20 pkt... Natomiast byłem wczoraj na testach TSF 52/60 ( nie jest źle)TWO zadzwonie do KWP jutro i się dowiem, bo zwędzili mi liste bo pierw chciałem się przebrać i zobaczyć wynik natomiast jestem super myśli dzięki pańskim linkom mogłem się przyłożyć do TWO i myśle że wynik oscyluje mniej więcej około 35pkt/40


W ramach podzięki za ten etap wysyłam pytania które zapamiętałem 1. gwarant ciągłości władzy państwowej2.kto stoi na straży niezawisłości sądów3.organ wykonawczy w gminie4.w powiecie organ wykonawczy
5.kto sie może odwołać do Trybunału Konst.w sprawie zgodnosci ustawy z konstytucją?6.klęska żywiołowa na ile dni7.o sprawie zgodności ustaw z konstytucją orzeka8. skrócenie kadencji sejmu 9.kto musi nosić elementy odblaskowe po zmroku poza terenem zabudowanym10.kto może odwołać egzekucję
11.jak się dzieli samorząd województwa12. jakiego korpusu nie ma w policji13.czy można się odwołać od powsz. obow. obrony w czasie wojny?14.czynności policji15.ile jest miejsc siedzących na meczu
16.za czyją zgodą przedłużenie stanu klęski żywiołowej17. zgromadzenie definicja18.na czele zgromadzenia19. wobec kogo nie użyjesz chemicznych śpb?20. śpb wobec kobiety w ciąży


Tyle zapamiętałem myślę , że komuś się przyda TWO .Był trudny. Miałem sporo pytań odnośnie wymaganej liczby posłów do przegłosowania określonych spraw + kilka zupełnie nowych
Pamiętam tylko trzy pytania z "ilości posłów". Również poro pytań się powtórzyło i na nich praktycznie zaznaczałem odpowiedź automatycznie
 ile posłów tworzy koło poselskie
ile posłów wymaganych do przegłosowaniu ustawy
Ile posłów wymaganych do zaakceptowania wotum nieufności przeciw ministrowi 
Czy poseł może należeć do : jednego koła poselskiego i jednej klubu, dwóch kół i jednego klubu, jednego koła i dwóch klubów


Prezydent przedstawia akty ( specjalna nazwa tej czynności ) - odpowiedzi - rada ministrów, premier, minister sprawiedliwości
Przedłużenie klęski żywiołowej - przedłuża sejm i za czym pośrednictwem
Odległość trójkąta od samochodu na autostradzie
Na ile dni ustanawiana jest klęska żywiołowa
Co jest uznawane za klęskę żywiołową - chodziło o odpowiedź klęski naturalne i techniczne
Klęska żywiołowa obejmuje teren dwóch gmin, kto decyduje wtedy o zarządzaniu w przeciwdziałaniu klęsce 
Dziecko do lat 7 może poruszać się po chodniku wyłącznie z ... 
Co NIE jest skrzyżowaniem ? droga główna i podporządkowana, droga z rozwidleniem, droga z wjazdami na teren prywatny
Co jest wymagane do utworzenia firmy ochroniarskiej - pozwolenie, zezwolenie, koncesjaJaki stopień nie jest w korpusie oficerów
Pytania z two były jak dla mnie troche podchwytliwe i skomplikowane np. w jakich sytuacjach należy użyć kajdanek a- do całkowitego unieruchomienia napastnika, b- do unieruchomienia tylko konczyn gornych, c- do unieruchomienia tylko konczyn dolnych, c- do cześciowego unieruchomienia konczyn górnych,
albo w jakich sytuacjach należy użć pałki policyjnej, tu odpowiedzi nie pamietam, bylo jeszcze pytanie kto jest wladza wykonawczą w gminie, kto odpowiada za rodzaj umundurowania sluzb policyjnych, kto wchodzi w sklad rady gabinetowej, jaka wladze w polsce sprawuje prezydent. to sa te które udało mi sie zapamietac a szczególnie glupie wg mnie bylo to z kajdankami. 
Witam Panie Darku.


TWO/TSF(31/54)Przesyłam pytania  jakie zapamiętałem a nie powtórzyły się w Pana bazie pytań, 3/4 pytań na teście się powtórzyło z Pana bazy ewentualnie lekko zmieniona treść także przyszłym zdającym polecam ją przerobić. Ogólnie duża ilość pytań z Konstytucji, uprawnień policji,straży miejskich oraz ustawy o imprezach masowych.Zapamiętane pytania:1.Kiedy Policjant może stracić swój stopień ? (gdy utracił obywatelstwo,gdy zostanie skazany prawomocnym wyrokiem, i jeszcze jakieś 2 odpowiedzi ogólnie podchwytliwe pytanie)

2. Prędkość auta z przyczepką na autostradzie ? (80km/h)3.Kto wydaje Homologacje na gaz ?(były odpowiedzi z wójtem a następne z organami transportu drogowego)4. Czym nie jest skrzyżowanie ? (w prawidłowej odpowiedzi było przecięcie z drogą gruntową)5.Kto nie jest pieszym (policjant kierujący ruchem na drodze )6. maksymalna ilość pojazdów w kolumnie? (10 tirów,15 osobówek,i jeszcze dwie jakieś odpowiedzi )7. Do czego między innymi ma prawo policjant ? (zatrzymywanie osób) 


Pozdrawiam. Witam. Jestem dzisiaj po TWO i TSF w Legionowie . Z TWO uzyskałem 28 pkt. Z tego co zapamiętałem to były pytania -kolumny pojazdów -co trzeba mieć aby prowadzić firmę ochroniarska -dopuszczalna prędkość samochodu z przyczepka na autostradzie -kadencja sędziów -czas trwania klęski żywiołowej -kto wydaje zezwolenie na homologację pojazdu -kto dokonuje mobilizacji wojskowej, chodziło o komendanta WKU -do jakich osób prezydent nie może stosować prawa laski -kadencja europarlamentu -po jakim czasie służby policjantowi przysługuje premia 200% miesięcznego wynagrodzenia -po jakim czasie policjantowi przysługuje prawo do 26 dni urlopu -

w jaki sposób policjant może mieć zdegradowany stopień -co wydaje prezydent -w jakim czasie akt normatywny wchodzi w życie po uchwaleniu przez Sejm -kto wydaje pozwolenie na organizację imprezy masowej - Kto powołuje komendanta głównego policji -w jakim czasie należy powiadomić o planowaniu zgromadzenia publicznego Ogólnie pojawiło się kilka pytań ze słynnej bazy 315 pytań, głowie związanych z władza wykonawczą, ustawodawcza i sadownicza. Pojawiło się kilka spraw związanych z policją i administracja państwowa
Witam Panie Darku.
Dzis bylem w Slupsku na testach. Zapamiętałem kilka pytań:

Na ile lat wybierany jest prezes sadu najwyższego.
Obowiązki policji.
Co jest pojazdem silnikowym:
 motorower, motocykl, pojazd szynowy czy motor o napędzie elektrycznym.
Kto jest gwarantem konstytucji.
Kiedy sejm moze skrócić kadencje.
Na ile ogłaszany jest stan kleski żywiołowej.
Co wydaje wojewoda.
Ile moze byc procent miejsc stojących na meczu.
Proporcje sluzb porządkowych do informacyjnych na zgromadzeniu masowym.
Kto kieruje zgromadzeniem.
Jakie spb możesz użyć dla kobiety w widocznej ciazy
Dla kogo nie możesz uzyc chemicznych spb ( dla kolesia w kaftanie)
Kto powołuje Komendanta Glownego
Jakiej formacji nie ma w policji ( aspirantow, oficerow szeregowych, i 4 nie pamietam)
Kto jest szefem wszystkich policjantówPojawiło się również pytanie o to kto może odwołać egzekucję. (egzekutor, wojewoda, naczelnik urzędu skarbowego).

Ogolnie mialem 29 pkt 
Lista pytań które zapamiętałem 
Katowice:
-przed jakim organem odpowiada prezydent RP?
-ile moze trwać stan kleski żywiołowej?
(Podchwytliwe odpowiedzi: miesiąc, 30 dni)
- jakiego srodka przymusu bezposredniego użyć przy kobiecie w ciąży  (cos takiego juz było)
-co nie jest drogą  (4 przykłady, czytac uwaznie)
- jakiego rodzaju drog nie obowiązuje ustawa o drogach publicznych
Bardzo duzo pytan z wos. Dzialania sejmu senatu,
- czego nie może rada ministrów. 
- kto odwołuje członka rady ministrów

 Dzień dobry,
Pamiętam jedno pytanie: Kiedy można używać świateł przeciwmgielnych?
Na 40 pytań 30 było ze spraw administracji  (Co robi Sad Administracyjny, Sad Najwyższy) w tym bardzo dużo pytań których odpowiedzi się na siebie nakładały  (np ile miejsc stojących na stadionie a) 10~20%b) 20~25%c) 25~30%d) około 30%)
Z samej ustawy o Policji dwa, o kobiecie w ciąży i kiedy NIE można stosować pałki policyjnej.Większość to czysta administracja, dlatego średnia punktów oscylowała
w okolicach 13 może 15 pkt

Teraz czekam na telefon w sprawie Multi, oto lista pytań które pamiętam
1) Kadencja Prezydenta
2) Przez jaki czas nie można robić wyborów po stanie Klęski Żywiołowej 3) Co ma obowiązek zrobić organizator imprezy masowej gdy w czasie jej trwania nastąpi Klęska Żywiołowa
4) Ile dni może maksymalnie trwać Klęska żywiołowa  (uwaga!a) 30 (poprawna)b) miesiąc c) 31 d) 6 tygodni

5) Kto może postawić Prezydenta przed Trybunal Stanu
6) Wobec kogo nie działa prawo laski Prezydenta
7) Kiedy droga nie jest skrzyżowaniem 8) Organy Gminy
9) Kim jest wójt 10) Kto może odwoływać i powoływać członków rady ministrów
11) Kiedy następuje skrócenie kadencji Sejmu12) Użycie Pałki Policyjnej
13) Kobieta w ciąży i środki przymusu14) Czy policjant kierujący ruchem na drodze jest pieszym?
15) Sad Administracyjny16) Sad Najwyższy
17) Homologacja auta18) Główny przełożony wszystkich Policjantów
19) Nazwisko Komendanta Stołecznego  (uwaga był on i 3 jego zastępców wiec łatwo się pomylić)20) Powyżej ilu osób organizator meczu prosi o wsparcie Policje
21) W jakim stopniu organy porządku noga ograniczyć prawa człowieka w trakcie trwania klęski Żywiołowej   Najwyższy akt prawny w Polsce 


- Ile trwa mandat posła
- Które z wymienionych NIE jest skrzyżowaniem (Jaka droga z jaką)
- Ile trwa stan klęski żywiołowej- Na czyj wniosek można zmienić skład Rady Ministrów
- W jakiej sytuacji nie można użyć pałki 
- Jakie środki należy stosować wobec kobiety w ciąży (Jak ją można zatrzymać, obezwładnić)
- Która z dróg nie jest objęta Kodeksem Ruchu Drogowego 
- Kiedy Marszałek Sejmu może powołać wybory na prezydenta ( widełki w miesiącach) 1-kiedy policjant może stracić stopień służbowy 
2- kto ustala budżet w gminie
3- klęska żywiołowa ile może trwać i kto może ją przedłużyć 
4- w jakim terminie Marszałek Sejmu ogłasza date wyborów prezydenckich 
5- kto jest pieszym
6- akt normatywnym co zawiera 
7- sąd administracyjny czym się zajmuje 
8- kto kontroluje i nadzoruje pracę urzędników w powiecie
9- jakie są sądy (chodzi o niezawisle itd)
10- co jest wazniejsze ustawa czy umowa międzynarodowa 

11- w jakiej formie wójt wydaje swoje decyzję w sprawach bezpieczeństwa w gminie
12-czego organizator imprezy nie musi zapewnić uczestnikom
13- impreza masowa (mecz piłki nożnej) o podwyższonym ryzyku ile osób 
14- ile procentowy alkohol na imprezie 
15- co można nazwać impreza masową 
16- do kogo można się odwołać w sprawie odrzucenia przez komendanta wojewódzkiego pozwolenia na działalność firmy ochroniarz kiej
17- w jakim wieku kończy się prawo do poboru wojskowego 
18- ilu instancyjne są sądy 
19- co jest przekroczenie uprawnień przez policjanta
20- czy można odwołać się od poboru do wojska w czasie wojny 

21-jaka ilością głosów sejm może uchwała np ustawy
22- w jaki sposób może dojść do rozwiązania rady gminy

Witam jestem po TWO, Legionowo. Przesyłam pytania które zdołałam zapamiętać po teście.

1. Dziecko w wieku lat 7 moze poruszac sie po drodze.
2  Kto moze tworzyc straz miejska.
3.Korpus policji ktorego nie ma.
4. Kask ochronny kiedy mozna stosowac.
5.Skarga konstyucyjna do kogo sie mozna zglosic.
6.Kto nie moze tworzyc zgromadzenia.
7. Policjanta mozna wyslac do pelnienia sluzby dalej niz miejsce zamieszkania na okres nie dluzszy niz.
8. Pojazd uprzywilejowany.
9.kto może przedłużyć stan klęski żywiołowej
10. Kodeks ruchu drogowego mówi o tym że.
11. Ile % alkoholu na imprezach masowych można sprzedawać, chodzi tu o te 3,5%
12. Prezydent za naruszenie konstytucji odpowiada przed
13. kogo Minister spraw wewnętrznych może powołać  Jeśli siły policji są nie wystarczające do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
14. Wojewoda nie musi posiadać
15. W Polsce występuje zasada dwuinstancyjosci sądów
16. Powiat może tworzyć działalność gospodarczą na zasadach.
17. W drugim etapie sejm powołuje prezesa rady ministrów bezwzględna większością głosów.
18.Kto powołuje prezesa sądu najwyższego
19. Prezydent kiedy rozpoczyna sprawowanie
20. Regulują stanu wyjątkowego

Z tych krążących 315 pytań powtórzył się może ok 10-15 pytań.
Właśnie wróciłem z TWO i TS z Pile. Test wiedzy zaliczyłem na 29 pkt i był to 4 wynik na 46 osób, najlepszy miał 38, najgorszy 13, średnia około 19 pkt. Mam mieszane uczucia, wracając pociągiem starałem się przypomnieć pytania i przelać je na papier. 25 z 40 było z tych z elitarnej grupy. Pozostałe 15 to była dla mnie nowość. Ogólnie test mogę uznać za dość trudny. Pytania skonstruowane podchwytliwe albo sytuacje gdzie pasowały mi 2 odpowiedzi i ciężko było wykluczyć. Najwięcej pytań z konstytucji, ustawy o stanie klęski żywiołowej

1. W czasie klęski żywiołowej wojewoda może korzystać z pomocy?
2. Ogłoszenie aktu normatywnego jest?
3. Czym zajmuje się administracja niezespolona w w województwie? (strasznie pomieszane odp)
4 Umundurowanie, uzbrojenie, dystynkcje Policji określa?
5.Jaka większością głosów Rada Ministrów dostaje wotum zaufania?
6. Prezydentem miasta może zostać osoba bez?
7. Wybory do Sejmu są:
-powszechne, równe, proporcjonalne, bezpośrednie
8. Czy powiat może prowadzić własna działalność gospodarcza?
9. Ile osób z służb porządkowych na imprezie o podwyższonym ryzyku?
- 50%
10. Czym się zajmuje Komisja Bezpieczeństwa i porządku publicznego w gminie?
11. Na czyj wniosek zatwierdzana jest strategia bezpieczeństwa?
12. 2 pytania odnośnie art. 22 ustawy o stanie klęski żywiołowej
13. 2 pytania odnośnie zgromadzeń, jak się organizuje i jaka definicja
14. co ważniejsze ustawa czy umowa międzynarodowa (podchwytliwe odp)
15. Czy można i do kogo się odwołuje w przypadku mobilizacji wojskowej
16. Coś o decyzji administracyjnej, kto może ja odwołać czy zawetować (nie pamiętam dokładnie)


To te które raczej się nie pojawiały na grupie, podkreślam, że nie zapamiętałem słowo w słowo a właśnie trzeba było uważać na kruczki i czytać ze zrozumieniem. Na początku byłem lekko zawiedziony z wyniku bo naprawdę poświeciłem dużo czasu na przygotowania do tego testu. Jednak patrząc na wyniki innych nie ma tragedii.  - Jaki procent ochroniarzy musi być na imprezie z podwyższonym ryzykiem?- Ile % może mieć alkohol na imprezie masowej?- W jakim czasie po uchwaleniu ustawy prezydent RP musi ja podpisać?- Korpusy w policji który nie istnieje- Kto powołuje straż gminną?- pytanie o pojeździe uprzywilejowanym - Pod czyja opieką dziecko w wieku 7 lat może iść drogą
a) może iść samo po drodze wyłącznie przeznaczonej dla pieszychb) może iść po drodze jeśli nie wchodzi na jezdnię c) pod opieka 8 latkad) pod opieką 9 latka[może dopiero pod opieką 10 latka]
- Kto ustala wygląd umundurowania (coś w tym sensie)- W przypadku nie wystarczających sił Policji czyje można wezwać wsparcie? (była odpowiedź że straż graniczne)- Jakiej pracy nie można łączyć z mandatem poselskim?- Za czyją zgoda można przedłużyć stan klęski żywiołowej ?
 Więcej szczegółowo nie pamiętam bo były dość pogmatwane ale ogólnie sporo było jeszcze o sądach, co może wójt, wojewoda, starosta  Witam Panie Darku
Dzięki za pana maile z pytaniami z testu wiedzy od innych.
Wczoraj miałem TWO w Katowicach i pytania jakie zapamiętałem to:
Oczywiście nie pamiętam słowo w słowo treści pytania ale myśle ze zachowałem sens pytania :)

1. Kto powołuje komendanta CBŚP?
a. Komendat Głowny na wniosek Ministra do spraw wewnętrznych
b. Premier na wniosek Ministra spraw wewnętrznych
c. Minister spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego
d. nie pamiętam

2. Wojewoda rozwiązuje imprezę masową ze względów bezpieczeństwa, po jakim czasie trzeba powiadomić 
organizatora o tej decyzji?
a. do 12h
b. do 24h
c. do 5 dni
d. do 7 dni

3. Ilu posłow na Sejm RP?
a. jakas liczba
b. 460
c. jakas liczba
d. jakas liczba

4. Kto ustala statut gminy?
a. Wójt
b. Rada Gminy
c. Starosta
d. Wojewoda

5. Jakiego środka przymusu bezpośredniego można użyc wobec kobiety o widocznej ciąży?
a. Siatki (jakiejś tam zapomniałem przepraszam)
b. technik obezwładniających
c. pałki szturmowej
d. nie pamiętam

6. Kto powołuje straż gminna?
a. Wojt
b. Rada Gminy
c. Minister do spraw wewnętrzych
d. nie pamiętam

7. Ile maks % może mieć sprzedawany alkohol na imprezie masowej?
a. ileś tam %
b. 3.5%
c ileś tam
d. ileś tam

8. Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest?
a. Konstytucja
b. Rozporządzenia Rady Ministrów
c. Uchwały Prezydenta RP :)
d. nie pamiętam

9. Kiedy policjant może użyc kasku zabezpieczającego?
a. w sytuacjach prowadzących do autoagresji
b. nie pamietam
c. nie pamietam
d. nie pamiętam

10. Kto moze postawic Prezydenta RP przed Trybunałem Stanu?
a. Sejm 
b. Prezes Rady Ministrów
c. Zgromadzenie Narodowe
d. nie pamiętam

11. kto jest pieszym?
a. 12sto latek jadący rowerem po chodniku
b. robotnik drogowy
c. osoba na wózku inwalidzkim poruszająca sie drogą
d. nie pamiętam

12. Autobusem jest?
a. pojazd powyżej 6 miejsc wraz z kierowcą
b. pojazd powyżej 9 miejsc wraz z kierowcą
c. pojazd powyżej 34 miejsc wraz z kierowcą
d. mnie pamietam

13. Po zmroku osoba będąca pieszym poza terenem zabudowanym musi miec odblaski?
a. każdy
b. do jakiegoś tam wieku, podobnie c i d

14. Jakie rodzaje wojsk w RP
a. wojska lądowe, siły powietrzne, marynarka wojenna, wojska specjalne
b. podobnie ale cos ekstra dodane albo zabrane albo nazwa przekręcona, to samo w c i d.

15. Nie pamiętam dokładnie ale chodziło o ilosc maks miejsc stojących na imprezie masowej?
a. 25%
b. 50%
c.35%
d. 15%
 
16. Radio i telewizja muszą opublikowac informacje na temat klęski żywiołowej (nie pamiętam dokładnie budowy pytania ale myśle ze sens zachowany) ??
a. na prośbę kogoś tam
b. na żądanie kogoś tam
c. na żadanie ministra spraw wewnetrznych, wojewody, wojta(starosty, prezydenta miasta) i zastępcow
d. na prośbę kogoś tam 

Nie pamiętam więcej, mam nadzieje że chociaż trochę pomogę innym.

Panie Darku ogromna prośba........ 

Miałem te testy wczoraj i sporo zapamiętałem z rozmów innych kandydatów na korytarzu przed two.
Stałem obok 2 młodych ludzi, którzy mowili, że luzik bo kupili jakieś testy od Jarka czy Bolka nie pamiętam.
Mowili, że wyklepali na blache te 315 pytań i odp od niego bo to on układa pytania do testów wiedzy do Policji hahahahahahhaha. Wyobraża sobie Pan takie cos... Mnie uszy opadły... Ale po teście wyszli smutni, nie pytałem dlaczego. Pozniej poszliśmy na test sprawnosci fizycznej i po tym tescie wyniki wisiały na tablicy na korytarzu.
Obserwowałem ich i jak juz odeszli od tablicy zapytałem " jak panowie poszło, zadowoleni? okazało sie ze jeden z nich zdobył 13 a drugi chba z 15 punktow... ehhhh 
Panie Darku czy mógłby Pan proszę objaśnić w jednym z Pana materiałów na YouTubie, że informacje na temat testu wiedzy są na stronie policji i układa je Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie a nie jakis Jarek czy Bolek w mieszkaniu.... Poza tym proszę powiedzieć ludziom ze maja wykaz źródeł do pytan na two  na stronie szkoły w Szczytnie. Niektórych ustaw nie trzeba w całości sie uczyć ponieważ tam nawet podali konkretne numery art.

Ja znalazłem te 315 pytań i odp w internecie wystarczy poszperac na google. Przeczytałem je kilka razy bo zawsze cos ekstra będę wiedział pomyślałem i z tych 315 pytan miałem nie wiecej niż 5.

Panie Darku ostatnia prośba.....

Z rozmów na korytarzu wynikało, że jakieś 80% kandydatów do Policji wogóle nie przyłożyło sie do nauki na two. Mówili, że tego nie można nie zdać i przechodzi się dalej nawet z 0 punktów i tylko coś tam na necie czytali.
Owszem mają rację ale chyba nie za bardzo wiedzą, że cała rekrutacja ma charakter rankingowy i im więcej punktów tym lepiej... Bo przecież liczba miejsc jest ograniczona i przyjmują najlepszych.
Kiedy składałem podanie do sekcji doboru u mnie w wojewodzkiej Pani mi powiedziała " Jeżeli myśli Pan o realnym zatrudnieniu u nas w Policji proszę sie przyłożyć bo musi pan mieć grubo ponad 170 punktow."


Panie Darku Pan wie dużo wiecej i lepiej ode mnie. Proszę o uświadomienie ludzi w tym temacie bo chyba większość mysli ze jak przejdzie MS to drzwi do Policji otwarte a niestety mocno sie można rozczarować....


 Witam!Jestem po TWO i sprawnościówce w Katowicach.1. Bardzo dużo pytań z samorządu. Kompetencje organów gminy, co wydaje wójt, co może radny, kim jest wojewoda, kompetencje organów samorządowych2. Kiedy można użyć kasku -autoagresja; 3. Środki przymusu bezpośredniego wobec kobiet w ciąży;4. Autobus - powyżej 9 osób razem z kierowcą;5. Pracownik ochrony - definicja;6. Pieszy - osoba na wózku inwalidzkim;7. Kto mianuje komendanta CBŚP

8. Alkohol na imprezie masowej - 3,5%;9. Rodzaje Sił Zbrojnych;10. Na czyj wniosek zapada decyzja o przedłużeniu klęski żywiołowej;11. Najwyższy akt normatywny;12. Kiedy nie można użyć pałki służbowej;13. Ilu posłów w sejmie;  Ogólnie polecam przelecenie 315 pytań  bo dają one ogóle rozeznanie w naszym prawodawstwie i jak się je zrozumie to potem na myślenie idzie się rozeznać co kto wydaje i co kto może. Do tego obowiązkowo to co jest u Pana Darka na stronie i wynik 30 murowany. Witam Panie Darku,

Poniżej przesyłam pytania z TWO które zapamiętałem. Dzięki Pana materiałom uzyskałem  32 punkty. Obecnie czekam na termin MS. Pozdrawiam

1.Kto powołuje straż miejską?
2.Na jak długo wprowadza się stan klęski żywiołowej?
3.Kto powołuje Komendanta Głównego Policji?
4.Korpusy w policji?
5.Ile procent miejsc stojących na meczu?
6.Kto sprawuje władze wykonawczą w powiecie?
7.Definicja zgromadzenia.
8.Kto sprawuje kontrolę nad niezawisłością sędziów
9.Pojazd silnikowy - przykład.
10. W jakim wieku można się starać do sejmu?
11.Kto musi nosić odblaski po zmroku?
12.Który organ nie jest organem sejmu?
13.Czego nie może strażnik miejski?
14.Dziecko poniżej 7 lat pod czyją opieką na drodze?
Witam Panie Darku jestem po teście wiedzy w Katowicach.  Z roku na rok test jest coraz cięższy. Bardzo mało pytań z ustawy o policji. Tylko z administracji i o ochronie imprez masowych. Do tego bardzo podchwytliwie odpowiedzi. najlepszy wynik w grupie to 29 Ja miałem 27 punktów


Pytania które pamiętam to :
 1. Jakich srodków można użyć wobec kobiety w ciąży
2. Co jest wymagane do prowadzenia firmy ochroniarskiej ( koncesja licencja itp)
3. Stan klęski żywiołowej
4. Kiedy można odwołać sejm
5. Kto sprawuje nadzór na niezawisłością sędziów
6. Strażnik miejski ile lat
7. ile trwa służba przygotowawcza
8. Kto może powołać straż miejską
9. Starosta jest organem
10. kto powołuje komendanta głownego
11. Policja może stosować ( chodzi o techniki operacyjno- sledzcze , operacyjno - dochodzeniowe itp)
12. Impreza podwyższonego ryzyka ile procent musi być ochrony do liczby kibiców w takim sensie pytanie dokładnie go nie zapamiętałem
13. Ile procent miejsc stojących może być do siedzących na stadionie
14. Czy można się odwołać z powołania do służby wojskowej w czasie wojny
15 stan wojny jest stanem ( nadzwyczajnym krytycznym itp.)
Więcej mimo szczerych chęci nie pamiętam. Mam nadzieje że się komuś przydadzą . Pozdrawiam
Dzień dobry Panie Dariuszu,
1-go lipca miałem testy w Legionowie. Zapamiętałem takie pytania:
1. Organami powiatu są
2. Co grozi za naruszenie przepisów porządkowych powiatu
3. Naczelny Sąd Administracyjny
4. Alkohol na imprezie masowej (ilu %moze być)
5. kto odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej


6. Kto powołuje Komendanta Stołecznego
7. Za pośrednictwem kogo Prezydent sprawuje zwierzchnictwo nad siłami zbrojnymi(chodziło o ministra obrony)
8. Na jak długo może zostać wprowadzony stan klęski żywiołowej
9. Ilu musi liczyć grupa obywateli mająca inicjatywę ustawodawczą
10. Kajdanek używa się w celu...
11. Kto kieruje zgromadzeniem
12. Wymagania na strażnika miejskiego ( obywatelstwo polskie, 21 lat)
13. Jakie uprawnienia ma straż miejska
14. Do kogo można się odwołać w razie nie przyznania licencji na  prowadzenie firmy ochroniarskiej
15. Na jak długo można oddelegować policjanta do służby w innej miejscowości
16. Jak długo trwa służba przygotowawcza
17. Jak większością głosów sejm przegłosowuje ustawy
18. Pytanie z rozdziału Konstytucji Finanse Publiczne
Mój wynik to 34 pkt więc jestem zadowolony. Uczyłem się wykazu ustaw że strony Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Oczywiście pomocna była Pańska baza pytań Już mam umówiony MS na .. lipca a dokumenty złożyłem ... maja w Lublinie, także jestem zaskoczony że tak szybko postępuje rekrutacja. We wtorek miałem też obronę pracy magisterskiej więc wszystko złożyło się na raz ale jestem dobrej myśli przed testem. Dziękuję za materiały z Elitarnej grupy.
Pozdrawiam, Witam
Miałem test w Legionowie. Było pytanie:

Czy 12 latek może wejść na stadion? (do 13 lat z opiekunem)
Czego policjant nie może (>strajkować<, protestować, mieć zarobek na boku, 4 nie pamiętam)
Kto zarządza powiatem?
Kto odbiera licencje na ochronę? (z ustawy albo minister spraw wewnętrznych albo kom. wojewódzki, nie pamiętam)
Ile trwa Służba przygotowawcza? 3 lata
Ile trwa klęska żywiołowa? miesiąc
Pytanie o pojazd uprzywilejowany i sygnały dźwiękowe, świetlne
Kto zastępuje prezydenta? (marszałek)
Kto kieruje zgromadzeniem? (przewodniczący)
Przed czym odpowiada (poseł? prezydent? - chodziło o trybunał stanu)
Kto odpowiada za bezpieczeństwo imrezy masowej? (organizator)
Kto powołuję komendanta Stołecznego? (minister spraw wewnętrznych)
Kto jest zwierzchnikiem wszystkich policjantów? (Komendant Główny)
Pytanie o strefę ruchu, ruch drogowy
Kto może zostać strażnikiem miejskim?

Ogólnie mało pytań z trzonu 300 pytań, które są na stronie policji, Pytania były z konstytucji i ustaw, troszkę o gminach, powiatach itp. Czytać i robić notatki z ustaw! to najważniejsze, reszta na logikę, trochę podchwytliwych, gdzie w odpowiedzi A jest jedno słowo więcej niż w odpowiedzi B.  Odnośnie testu wiedzy - naprawdę nie warto kupować testów od Pana Jarka czy zdaj do policji. Wystarczą pytania , które Pan umieszcza na stronie, plus przeczytanie ustawy o stanie klęski żywiołowej, o bezpieczeństwie imprez masowych  , o strażach gminnych , . o ochronie osób i mienia  , Prawo o ruchu drogowym . Są to ustawy, które możemy znaleźć na stronach Komend , gdzie zamieszczone są informację dla kandydatów -  materiały do testu wiedzy. 


Przykładowe pytania , które pamiętam: - Który sąd podczas rozpatrywania sprawy może zwracać się do trybunału konstytucyjnego w przypadku gdy ma trudności w rozstrzygnięciu odnośnie konstytucji ?12 – latek może wejść na mecz piłki nożnej z kim ?- pod kogo opieką musi być dziecko do 7 lat podczas korzystania z drogi?- do ilu % alkohol na imprezach masowych może być sprzedawany ?- Kto powołuje naczelne organy władzy państwowej w Polsce ?- prezydent nie może stosować prawa łaski w stosunku do osób skazanych za/przez ?Służba przygotowawcza ile lat trwa ?Kto powołuje komendanta stołecznego policji ?Czego policjantowi robić nie wolno ?Na jaki okres można wprowadzić stan klęski żywiołowej ?-   Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują.Z jakim zawodem nie można łączyć funkcji posła ?Kto stoi na czele zgromadzenia ?Impreza masowa o podwyższonym ryzyku -   Postępowanie przed sądem jest- chodziło o to ile instancyjne ?- Za pośrednictwem kogo Prezydent sprawuje Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi ?- Kajdanki jaką część ciała unieruchamiają i w jakim stopniu – czy częściowo czy całkowicie ?- Który z wymienionych sądów należy do sądów powszechnych ?- komisja śledcza powywoływana jest na podstawie...- kto powołuje Komendanta stołecznego- pojazduprzywilejowany  jakie światła i ton dzięków- inicjatywa ustawodawcza - ilu obywateli  Jak Pan widzi są tu wszystkie pytania, które można znaleźć na stronie Elitarnej Grupy :) otrzymałam 35 pkt - najlepszy wynik następny był 29 pkt, zdarzyło się również niektórym osiągnąć  wynik 17, 11 pkt.Warto porządnie przygotować się do etapu , ponieważ wiadomo każdy punkt jest na wagę złota :) Pytania  z TWO  01.07.2017. 1. Naczelny sąd administracyjny - czym się zajmuje 2.Ile trwa służba przygotowawcza3.Przesłanka odnośnie imprezy masowej4.Ustawa prawo o ruchu drogowym - to jakich dróg ma zastosowanie ( wewnętrzne, publiczne, strefy zamieszkanie, krajowe?)5.Pytanie odnośnie 12 latka czy może wejść na mecz piłki nożnej6. Pojazd uprzywilejowany - sygnały świetle itp .... 

7.Na jaki okres policjant może pełnić te same obowiązku na innym posterunku8. Organ który powołuje centralne organy administracji rządowej - Prezydent RP9. Strażnik miejski - ile lat 10, Czego nie może strażnik miejski - zatrzymać osobę.11.Na jakie kończyny stosuję kajdanki 12. Na ile czasu może został wprowadzony stan klęski żywiołowej13. Na jak  długo może być wydany zakaz stadionowy przez prezesa klubu ?14. Jacy są  sędziowie - niezawiśli , niezależni, podlegają ustawą konstytucji, nie podlegają ustawom.15.Kto może cofnąć koncesję firmy ochroniarskiej16. Do kogo można się odwołać w razie gdy nie zostanie wydana koncesja na założenie firmy ochroniarskiej17.Przepisy porządkowe w starostwie - co za nie grozi- Grzywna , areszt  itp.


18.Czy  12 latek może sam poruszać się drogą 19.Kto powołuje Komendanta Stołecznego Policji.20. Uchwała budżetu - 5 miesięcy Czerwiec 20171. Który sąd podczas rozpatrywania sprawy może zwracać się do trybunału konstytucyjnego w przypadku gdy ma trudności w rozstrzygnięciu odnośnie konstytucji ?2. Ile lat na strażnika miejskiego trzeba mieć ?3. Władzę wykonawczą w Polsce sprawuje.4. 12 – latek może wejść na mecz piłki nożnej z kim ?5. Do jakiego wieku osoba musi mieć opiekuna pełnoletniego by wejść na mecz piłki nożnej ?6. Pod kogo opieką musi być dziecko do 7 lat podczas korzystania z drogi ?7.  Do ilu % alkohol na imprezach masowych może być sprzedawany ?

8. Kto powołuje naczelne organy władzy państwowej w Polsce ?9. Komisja nadzwyczajna jest powoływana na podstawie jakiego aktu prawnego ?10. Prezydent nie może stosować prawa łaski w stosunku do osób skazanych za/przez ?11. Służba przygotowawcza ile lat trwa ?12. Kto powołuje komendanta stołecznego policji ?13. Czego policjantowi robić nie wolno ?14. Na jaki okres można wprowadzić stan klęski żywiołowej ?15. Wymiar sprawiedliwości w Polsce sprawują.

16. Organizator meczu piłki nożnej na jaki okres może dać zakaz stadionowy ?17. Z jakim zawodem nie można łączyć funkcji posła ?18. Kto stoi na czele zgromadzenia ?19. Pojazd uprzywilejowany to – definicja do wyboru.20. Impreza masowa o podwyższonym ryzyku to..21. Ilu musi być obywateli do tego by wystąpić z inicjatywą ustawodawczą22. Uchwała budżetowa musi być przedstawiona w jakim czasie od zakończenia roku ?23. W zakresie jakich spraw rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny ?24. Postępowanie przed sądem jest- chodziło o to ile instancyjne ?25. Sejm uchwala ustawy jaką większością głosów, jeżeli konstytucja nie nakazuje innych rodzajów większości ?26. Za pośrednictwem kogo Prezydent sprawuje Zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi ?27. Kajdanki jaką część ciała unieruchamiają i w jakim stopniu – czy częściowo czy całkowicie ?28. Który z wymienionych sądów należy do sądów powszechnych ?

Czerwiec 2017To to pamiętam z TWO:
1.jednostkami zasadniczymi podziału terytorialnego są?
2.naczelnym organem administracji rządowej jest?
3.rada gminy to organ?
4.w konstytucji RP jest mowa o takich komisjach jak?
5.utrata stopnia policyjnego nie następuje w razie?
6.prezydent RP nie może stosować prawa łaski do osób?
7.okres służby przygotowawczej policjanta trwa?
8.komendanta głównego policji powołuje i odwołuje ze stanowiska?
9.do podstawowych zadań policji nie należy?
10.kto to jest pieszy?
11.kogo nazywamy kierowcą ?
12.do kolumny pieszych zaliczamy?
13.czy osoba która jest w WKU objęta obroną RP w razie wojny stawieniem w JW może odwołać się od tej decyzji ?


Dużo pytań miałem z przepisów ruchu drogowego ale nie pamiętam , poza tym dużo pytań jest tak sformułowanych 
,że maja 2 odpowiedzi dobre ale jedna z nich jest bardziej pełna .
 Najlepszy wynik to 31 a najgorszy to 8 z TWO , na w-f  oblało około 12-15 osób . (STARTOWAŁO 50 OSÓB)
 W sobotę 17,.06 miałem w Pile tsf i two. Pytania z two jak dodają Pana studenci, a mianowicie:

1. Co moze zmienić pracodawca w trakcie klęski żywiołowej.
2. Ile auto z przyczepka na autostradzie moze jechać.
3. Kogo prezydent nie moze ułaskawić
4. Co wydaje prezydent
5. Skład rady ministrów
6. Co nie jest skrzyżowaniem (warto znać definicje)
7. Duzo pytań z trybunału stanu i konstytucyjnego
9. Na ile dni trzeba powiadomi c organ o zgromadzeniu
10. Komisja śledcza wydaje
11. Ile policjant musi odsłużyć żeby dostać 26 dni urlopu
12. Pytanie o kolumny rowerów

Więcej nie pamiętam, ale jak mowie wystarczy przeczytać, opracować i sie nauczyć tych pytań co sa na stronie u Pana i można wykręcić dobry wynik. Osobiście miałem 30 pkt z two i 55 pkt z tsf. Mam nadzieje, ze pomogę choc troche. Pozdrawiam
Czerwiec 20171 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za naruszenie Konstytucji może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed:
2 Rada Ministrów składa się z3Prezydent Rzeczpospolitej nie może stosować prawa łaski do ( w odp bylo ze za wyrok w sprawie morderstwa, skazanego przez Trybunal Stanu..)
4Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej wydaje:
5 Odmowa złożenia ślubowania przed rozpoczęciem sprawowania mandatu oznacza:
6 pieszym nie jest: 1)osoba poruszająca sie na wózku inwalidzkim, 2)dziecko do 10 lat jadace na rowerze pod opieka osoby doroslej, 3)osoba pchajaca, prowadząca, ciągnąca rower,4) policjant kierujący ruchem.
7 skrzyzowaniem nie jest: ( pamietam tylko co zaznaczyłem cos ze droga gruntowa prowadząca na posesje)
8)policjant ma prawo do 26 dni urlopu po jakim czasie sluzby (pamietam tylko jedna odp ze po roku sluzby)
9) Drugie z prezydentem, cos ze za lamanie prawa moze byc pociągnięty do odpowiedzialnosci przed : trybunal stanu, trybunal konstytucyjnym, jakis sad

10) coś o akt normatywny - po jakim czasie przy nierozpatrzeniu zostaje wdrożony w życie  ( 7 dni, 14 dni, 30 dni
11) kierujący pojazdem nie musi posiadać przy sobie ( karty pojazdu, prawo jazdy, badania technicznego, ważnego ubezpieczenia samochodu oc)
12) ile trwa kadencja (poslow?) w parlemanecie europejskim
13) okres klesi zywiolowej maksymalnie ile dni : 30, 60 ,90, ...
14) samochod poruszajacy sie z przyczepka po autostradzie maksymalna predkoscia to
15) nagroda jubileuszowa 200% po ilu latach sluzby
16) cos ze w razie kleski zywiolowej pracodawca moze 
17) cos ze kto i w jaki sposob czy moze przedluzyc okres sluzby przygotowawczej : a) jesli pelniacy sluzbe przygotowawcza mial okres przerwy cos do 3 miesiecy, b ) przerwe w sluzbie przygotowawczej dluzsza niz 6 miesiecy c) cos policjant skladajacy pisemny wniosek o wydluzenie sluzby do (komendata?)
18) w czasie ogłoszenia wojny dwa pytania: jedno czy moze i do kogo sie odwołać powołany a drugie nie pamiętam
19)kto powołuje Komendanta Głównego Policji

20) kto wydaje rozporządzenia strukturalne w policji ( w odp na pewno byl Komendant Glowny Policji i go wybrałem)  2017 - majTak jak wcześniej zapowiedziałem zdam krótką relację z TWO. Na ogół było mniej więcej 70% pytań, które można znaleźć w bazie tych 315 lub wśród tych udostępnianych przez Pana. To co według mnie jest nowe i wcześniej nie było: 1. Akt normatywny - po jakim czasie przy nierozpatrzeniu zostaje wdrożony w życie? (1 miesiąc, 14 dni, 7 dni,...)2. Czy na prowadzenie działalności gospodarczej trzeba mieć: zezwolenie, pozwolenie, koncesję,...3. Czy w stanie mobilizacji wojskowej można się odwołać od poboru i do kogo? (było na pewno do komendanta właściwej komendy uzupełnień i to wybrałem, ale nie wiem czy dobrze),4. Kto zarządza mobilizację wojskową? (także było "właściwy komendant uzupełnień" i to wydawało mi się najbardziej logiczne, tak też wybrałem),5. Pytanie o homologację pojazdów, wydanie orzeczenia czy dany pojazd spełnia definicję pojazdu na gaz, coś takiego (był chyba Dyrektor Transportu Drogowego, starosta, Generalny Inspektorat Transportu i coś jeszcze),6. Po ilu latach pracy w policji przysługuje nagroda jubileuszowa 200%? (warto znać z ustawy),7. Definicja autobusu według kodeksu ruchu drogowego (9 osób łącznie z kierowcą),8. Kto zarządza organizacji jednostek policji w całym kraju? (Komendant Główny Policji, Prezes Rady Ministrów, i ktoś jeszcze),9. Kto wydaje ekstradycję? (był na pewno prokurator i chyba jeszcze sądy),10. Kto wybiera sędziów do Trybunały Konstytucyjnego? (Sąd Najwyższy, Sejm,...), i tyle mniej więcej pamiętam.


Test wiedzy wersja 56 A, pytania które zapamiętałem to:- Który organ nie jest Organem Sejmu,- Kto powołuje Komendanta Głównej Policji,- Co może Strażnik Miejski,- Dla kogo jest Policja,- Jakim sposobem można odwołać Sejm,- Zakładając Detektywistyczną Agencję co jest potrzebne,- Organ wykonawczy w Powiecie,- Ilość miejsc stojących na meczu,- coś o imprezie masowej było,- Kto rozwiązuje spory kompetencyjne centralnych organów ustawowych,Tyle zapamiętałem z testu wiedzy. Uzyskałem 27 pkt wiec średnio, ale zdarzały się też wyniki poniżej 15 wiec test nie był taki łatwy. Pytania z testu wiedzy 20.05.2017
1)      Kto powołuje i na czyj wniosek Komendanta CBŚP2)      Ile trwa kadencja prezydenta RP – 5 lat3)      Ile trwa kadencja sędziów trybunału stanu – 4 lata4)      Jakich środków przymusu bezpośredniego może użyć funkcjonariusz wobec kobiety z widoczną ciążą – siłę fizyczną w postaci technik obezwładniania5)Na jaki okres mianowani są funkcjonariusze do służby przygotowawczej – 3 lata6)      Kto przedłuża czas klęski żywiołowej7)      Kto stwierdza ważność wyborów prezydenckich – Sąd Najwyższy8)      Jakie uprawnienia ma Straż Miejska9)      Kto tworzy prezydium Sejmu

2017
Dzis bylem na two i tsf. TWO 28 pkt.  Były pytania :1) pojazd z silnikiem mechanicznym to : motorower, motocykl, rower z napędem elektrycznym. 2) na ilu letnia kadencje wybierany jest prezes sadu najwyższego, 3) kto powołuje straż miejska , 4) burmistrz w nagłym przypadku powstania zagrożenia może wydać : decyzje, uchwale, rozporządzenie, 5) na ile dni maks stan klęski żywiołowej może być ustanowiony,6) kto może rozwiązać sejm, 7)ile lat trzeba mieć żeby startować do sejmu 8) kto nie może startować na posła ( chodziło tu o karalność), 8)wobec kobiety w ciąży jakie środki można zastosować , 9) wobec kogo nie można zastosować środków chemicznych spb : osoby w kaftanie, osoby potraktowanej juz woda itp, 10) dziecko poniżej 7 lat pod opieka kogo może isc droga publiczna, 11) kto.jest zwierzchnikiem wszystkich policjantówJeszcze przypomniałem sobie kilka pytań :

1) jakiego korpusu nie ma w policji , 2)kto powołuje komendanta głównego policji,
3)kto stoi na czele zgromadzenia, 4)wg definicji co to jest zgromadzenie,
5)ile lat trwa służba przygotowawcza,
6)kto tworzy wewnętrzne przepisy dotyczące posterunku, komisariatu itp. Najlepszy wynik był 30 pkt. W paru pytaniach dałem ciała bo po wszystkim sam sie zastanawiałem czemu tak zaznaczyłem więc miałem szansę podkręcić wynik, ale ogólnie nie poszło źle. Przygotowywałem się tylko z tego co znalazłem tutaj, nie ma sensu kuć tych całych zestawów. Byli kolesie którzy  mówili ze uczyli się z nich, a na teście wiedzieli, ze coś czytali o tym, ale za dużo tego było i się im wszystko mieszało, i mieli po 14-13 pkt.
kadencja prezydentakadencja parlamentu UEkto moze wybierac do parlamentu UEkto powoluje komendanta stolecznegoza czyja zgoda mozna przedluzyc stan kleski zywiolowejkto NIE jest pieszympojazd uprzywilejowany jakie sygnaly

ochrona prawna dla policjanta chodzilo tu o kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznychdefinicja zgromadzeniasrodki przymusu wobec kobiety w ciazykiedy mozna uzyc palki sluzbowejw miastach powyzej 100tys mieszkancow kto jest organem wykonawczymza co nie odpowiada organizatorjeszcze bylo o kierujacym ruchem policjanta pytania w miare latwe ale odpowiedzi strasznie podobne wiec latwo sie pomylic Kadencja prezydenta,Policjant kierujący ruchem drogowy ważniejszy od sygnalizacji i znakówŚrodki przymusu bezpośredniego wobec kobiety ciężarnejKto nie jest pieszym


Piła 2017Było kilka pytań z bazy 315 pytań. Ale było sporo innych pytań takich z kodeksu ruchu drogowego np długość kolumny pieszych i odległość między nimi. Jak długo auto może być na postoju. Kto powołuje komendanta stołecznego policji. 
Kto opracowuje projekt strategii bezpieczeństwa Pojazd uprzywilejowany to pojazd o zmiennym czy niezmiennym tonie sygnalizacji. Dziecko w wieku 7 lat może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką i były cztery odpowiedzi. kto odpowiada za zmianę przepisów dotyczących wymiany butli gazowej w samochodzie;
jakie sygnały wydaje pojazd uprzywilejowany wysyłający sygnały świetlne (stałym tonie ,zmiennym tonie, zmiennym tonie +światła mijania
Tydzień temu miałem Two i wysyłam Panu parę pytań, które były
test był nr 51 wersja a

Kto przejmuje władze po śmierci marszałka?
Z jakich oddziałów składa sie Policja?
Jaka musi być odległość miedzy dwoma kolumnami rowerowymi jadących jedna za druga?
Ile maksymalnie moze trwać ogłoszenie klęski żywiołowej?
na jakiej podstawie sie ja ogłasza ? Tu były odpowiedzi zarządzenie, rozporządzenie ogłoszenie informacja
Jakimi sprawami zajmuje sie sad administracyjny
Kiedy można odwołać sejm?
TWO KATOWICE 29.01.2017Test dość trudny, najlepszy wynik w grupie 60-ciu osób to 29 punktów. Wczoraj było podobnie.Słynną bazę 315 pytań można już schować między książki, bo trafiło się z niej może 4-5 pytań. Te które zapamiętałem to:- prędkość samochodu osobowego na autostradzie z przyczepą (80km/h)- od ilu miejsc pojazd traktujemy jako autobus (powyżej 11 razem z kierowcą)- impreza masowa, ile % miejsc stojących- co jest ważniejsze ustawa czy umowa międzynarodowa
- gdzie policja sprawdza informacje kryminalne o obywatelu- organizator imprezy masowej za co nie odpowiada (za uczestnika w czasie podróży na imprezę masową)- minimalny wiek strażnika miejskiego (21 lat)
- kadencja pierwszego prezesa sądu najwyższego (6 lat)- kto decyduje o stanie wojny- tematyka klęsk żywiołowych
Test 51 wersja a.
Polowa pytań dosc latwych z tych co sa w Pana bazie reszta inna i niektóre bardzo trudne
Pytania
Autobus od ilu ludzi. Odp 9. 11 itp
Postepowanie administracyjne ilo instancyjne. Odp 2. Conajmniej 2. 1. 3
Prezydent po wybraniu na urzad ile razy moze byc jesCze wybrany. Odp 1.2.3 tylko raz
Kogo nie można łączyć z funkcja posła.
Profesora uczelni. Pracownika senatu.
Kto nie moze brac udzialu w zgromadzeniach publicznych
W odp np zwiazki wyznaniowe
Jakie czynności wykonuje policja
Odp ze kryminalne. Sledzcze. Kryminalistyczne
Kiedy policjant może uzyc kasku zabezpieczającego i odp ze przeciw autoagresji
Sklad krajowej rady sadownictwa
Kto sprawuje wladze sadownicza


Kiedy organ gminy moze wyrazic sprzeciw przeciw zgromadzeniu
Witam Panie Darku, wczoraj zdawałem TWO w Katowicach, przesyłam pytania, które pamiętam. Mam nadzieję, że komuś się przydadzą.
1.Komu podlega NIK?
2.Kto sprawuje władze sądowniczą w Polsce?
3.Na jak długo może być wprowadzony stan klęski żywiołowej?
4.Kto musi wydać zgodę na przedłużenie stanu klęski żywiołowej?
5.Wybory w Polsce są: i chodziło o jawne, powszechne, bezpośrednie itd.
6.Kiedy jest święto Policji?
7.Jakiej karze dyscyplinarnej podlega policjant?
8.Kiedy policjant może urzyć kasku? Odp: żeby zapobiegać autoagresji.
9.Czego nie musi okazywać uprawnionym organom kierowca.
10.Kto może być strażnikiem miejskim.
11.Kto odpowiada za bezpieczeństwo imprezy masowej?
12.Po ilu latach służby policjant otrzymuje nagrodę w wysokości 200% zarobków i możliwe odp.20,30,35,40 
Pozdrawiam


Test wiedzy ogólnej: TWOPani komisarz ( akurat w tym przypadku, członek komisji ) też NOWOŚĆ ma obowiązek poinformowania kandydatów rekrutów o zagrożeniach jakie niesie ze sobą służba w Policji jak również jak wyglądają dni w szkole Policji. Pokrótce poglądowo. O której się wstaje, jakie zajęcia, czas wolny, przepustki na wyjście, egzaminy.Pojawiła się spora ilość pytań dotyczących przepisów ruchu drogowego.Np. Kto jadąc rowerem poza terenem zabudowanym chodnikiem powinien mieć oświetlenie ?     Kto to jest pieszy ?     W jakich okolicznościach policjant może zatrzymać prawo jazdy ?     Co to jest droga ?     Kilka jeszcze innych się pojawiało.Z listy rankingowej wynikało, że największy wynik to 36 pkt, a najmniejszy to 14. Ja akurat miałem 3 pytania z r. drogowego, o pieszym poza terenem zabudowanym, o kolumnach pieszych i o minimalnej odległości po zatrzymaniu w tunelu.
Poza bazowymi - m.in. kiedy policjant może mieć kask czy o spożywaniu alkoholu na imprezie masowej.W jakiej odległości należy ustawić trójkąt ostrzegawczy na autostradzie odp. 100m he
Tak z poza bazy tych 315 było kiedy policja moze uzyc kasku ochronnego,jak długo max może trwać stan wyjątkowy,co mozne pracodawca w stanie klęski żywiołowej odp byly o wynagrodzeniu, zmianie godzin pracy itp.Stan nadzwyczajny co mozna w nim zrobic i odp byla o ograniczeniu swobod obywatelskich. I pytanie o sklad sił zbrojnych rp bylo. 1.Wojewoda jest zwierzchnikiem...
2.Wydzielona dla rowerów powierzchnia jezdni o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu, znajdująca się pomiędzy skrzyżowaniem, a resztą zatrzymujących się pojazdów to3. Funkcji posła nie może wykonywać osoba

4. Policjant nie może ( brać udziału w manifestacji, strajku, podjąć dodatkowej pracy zarobkowej i jeszcze coś ale nie pamiętam)5. Środków przymusu nie można użyć wobec6. Komendanta stołecznego policji powołuje

7. Kadencja parlamentu europejskiego trwa8.Strażnikiem miejskim może być osoba która 9.Jeśli skutki katastrofy naturalnej objęły swym zasięgiem teren więcej niż jednej gminy zarządzaniem kryzysowym koordynuje
10. Policjant ma prawo między innymi do11. Umowę ratyfikowaną podpisuje12.Sygnały świetlne nadawane przez osobę kierującą ruchem mają pierwszeństwo przed

13. Świateł drogowych można używać14. Organem administracji rządowej właściwym do ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego jest

15.Przewodniczącym trybunału stanu jest16.Kadencja sędziów sądu najwyższego trwa17. Organem wykonawczym gminy która swą siedzibę ma na terenie miasta jest18. Obywatelstwo polskie nadaje19. Projekt strategii obronności kraju opracowuje20. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej wydaje


Dużo pytań z dziedziny ruchu drogowego:Co to jest droga ?Co to jest pieszy ?Kiedy policjant może zatrzymać prawko za pokwitowaniem ?Kiedy rower powinien być oświetlony poza terenem zabudowanym ?

Czy 13 latek może sam być na stadionie na meczu piłki nożnej ?Na jakie dzielą się sądy powszechne ?Kto może wprowadzić inicjatywę ustawodawczą ?Kto jest przełożonym wszystkich policjantów ?Ile trwa szkolenie podstawowe policjanta / w sensie na jaki okres czasu tutaj chodzi o te 3 lata.Kto ustala w gminie budżet ?
Ile posłów tworzy klub poselski ?

Kto odpowiada za organizacje imprezy masowej ?Do jakich zadań przeznaczona jest policja ?W jakim celu wprowadza się stan klęski żywiołowej ?Mandat posła można łączyć z jaką funkcją ?W jakim imieniu ogłaszają wyroki sądy ?Kto sprawuje władzę wykonawczą w Polsce ?spożywanie alkoholu na imprezach masowych, o tym,jakie warunki należy spełnić, by być licencjonowanym pracownikiem ochrony, itp.
Od jakiego wieku można starać się zostać strażnikiem miejskimKiedy można jakiś świateł używać, bodajże przeciwmgielne przednieSkład krajowej rady sądownictwa
Skład krajowej rady sądownictwa

 1.Jakie alkohole można sprzedawać na imprezach masowych ( w odpowiedziach 3℅ 2℅ itd.) ? 2. Jaki należy zachować odstęp między samochodami w tunelu ? 3. Nie pamiętam dokładnie , ale chodziło o to co jest ważniejsze znaki poziome i sygnalizator czy wskazania policjanta ? 4. Ile lat trzeba mieć, aby być senatorem ?

5. Kto wydaje rozporządzenia? 6 . Było pytanie o wojewodzie , chyba o to czy jest organem centralnym , terenowym itd. ? 7. Kto jest pieszym? ( W odpowiedziach było dziecko jadące rowerem i jeszcze jakieś kruczki , typowo dla zmylenia ) Ogólnie sporo pytań z ,,sejmu" i ruchu drogowego .  Potwierdzam to co mówił Pan w filmiku , jakieś testy za pieniądze praktycznie nic nie dają , człowiek uczy się tylko głupot na marne . Miałem 30 punktów z tego testu , przeczytanie po prostu 300 pytań dostępnych na stronie policji dało mi myślę z 10 punktów.- Jaki odstęp między samochodami należny zachować w tunelu?

- Do czego służą kajdanki?Na pewno było: Ile Posłów liczy sejm?
Czy można w terenie zabudowanym jeździć na światłach drogowych?ile maksymalnie % może mieć piwo na imprezach masowych ?
TWO miałem w Szczytnie. Potwierdzam dużo pytań z wymienionych w mailu, między innymi:
1/ wymagany wiek na strażnika miejskiego
2/ kto powołuje komendanta stołecznego policji
3/ ile lat trwa kadencja europarlamentarzysty

4/ o wojewodzie-jakim jest organem władzy
5/ różnica między zbiegowiskiem a zgromadzeniem (ile osób)
6/ jakie wykształcenie do straży miejskiej
7/ potwierdzam pytanie wymienione w mailu na temat wydzielonej dla rowerów powierzchnia jezdni o szerokości co najmniej jednego pasa ruchu, znajdująca się pomiędzy skrzyżowaniem, a resztą zatrzymujących się pojazdów - czy to: droga dla rowerów, śluza rowerowa, przejazd rowerowy i czwartej odp. nie pamiętam
8/ jakie znaki są ważniejsze: poziome, pionowe, sygnalizacja świetlna, sygnały i polecenia dawane przez policjanta
9/ potwierdzam pytanie wymienione: co może pracodawca w stanie klęski żywiołowej: zmienić czas pracy lub okres rozliczeniowy czasu pracy, zmienić warunki wynagrodzenia i chyba coś o urlop
10/ także już wymienione o stanie nadzwyczajnym  ile metrów za autem powinien być ustawiony trójkąt na autostradzie?  Trzy pytania dotyczyły urlopów policjantów. Co policjant może? lub Czego nie może?
- strajkować 
- brać udziału w manifestacjach 
- należeć do związków

Naczelny dzienników lub dyrektor ogólnokrajowej stacji tv ma obowiązek umieścić komunikat o stanie klęski żywiołowej na:
- prośbę wojewody, przedstawiciela wojewody
- prośbę wojewody, przedstawiciela wojewody, wójta, burmistrza, pm
- żądanie wojewody, przedstawiciela wojewody, 
- żądanie wojewody, przedstawiciela wojewody, wójta, burmistrza, pm kto podczas klęski żywiołowej podejmuje decyzje 

kto jest zwierzchnikiem sił zbrojnych 
sporo pytań z ustawy o policji jakie pełni funkcje obowiązki 
kto podczas stanu wyjątkowego przejmuje dowodzenie 
Organizacja - przed testem prezentacja multimedialna wygłodzona przez p. Inspektor jak fajnie w Legionowie  i jak wygląda dzień słuchacza. "autoreklama"
Niestety, ale nie udało mi się przejść tsf, ale przesyłam listę pytań, które zapamiętałam :)
Głównie z konstytucji i funkcjonowanie naszej władzy wykonawczej, sądowniczej, ustawodawczej.
nr testu 158 wersja A
w wersji B było to samo tylko pomieszane pytania, siadaliśmy co 2 miejsce i co 2 rząd

1.Zgodnie z konstytucją RP do organów władzy wykonawczej zaliczamy m.in
2. stan klęski zawodowej na ile dni?
3. wojsko - obowiązek służby do ilu lat4. komisje doraźne? sądy wyjątkowe albo na odwrót :D5. Kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać -> partie polityczne oraz wyborcy6. prezydent kiedy obejmuje swój urząd7. odmowa złożenia ślubowania -> zrzeczenie się mandatu8. zgromadzenie - > zmiana ustawy -> chodziło o spontaniczne 9. kto jest odpowiedzialny za organizację w komendach komisariatach i za wykonywanie tam zadań

10. kto wybiera marszałka sejmu11. zgłoszenie przez zgromadzenie narodowe o pociągniecie prezydenta przed Trybunał Stanu12. Kto rozstrzyga spory decyzyjne -> odp. typu prezydent, trybunał stanu, konstytucyjny13 pytanie o ograniczenie swobody i wolności w trakcie stanu nadzwyczajnego14. z odblaskami poza terenem zabudowanym

15. kobieta o widocznej ciąży -> jaki śpb można użyć -> siły fizycznej z technikami obezwładniającymi16. Forma kary dyscyplinarnej policjanta -> odp. nagana, upomnienie, rozmowa dyscyplinująca17. kiedy dyscyplinarka -> odp. typu, kradzież mienia i prawomocny wyrok skazujący18. impreza masowa, co zapewnia organizator19. co należy na tej imprezie robić w znaczeniu -> przestrzegać regulaminu imprezy masowej i obiektu, zachowywać się zgodnie z przyjętymi normami moralnymi i obyczajowymi

20. służba przygotowawcza -> 3 lata21. w stanie nadzwyczajnym co możemy zmieniamy -> odp typu, konstytucja, rozporządzenie jakieś tam, 22. jeśli minister nie może sprawować swojej funkcji bo choroba czy coś to kto go zastępuje 23 kto powołuje KGP24. kto powołuje prezesa naczelnego sądu administracyjnego25. kto nie jest z administracji rządowej centralnej 26. kto "zatwierdza" imprezę masową -> odp. wójt,prezydent miasta/burmistrz, b) to samo + wojewoda, komendant..27. coś było z radą gabinetową, prezydentem itp, może kto zwołuje 28. kiedy rozwiązuje się sejm29. budżet jak się uchwala -> decyzją, ustawą itp

30. pytanie które było z radiem i mediami -> prośba, żądanie 31. coś było  tym projektem strategii bezpieczeństwa

32. na wniosek kogo prezydent przedłuża stan nadzwyczajny 33. ogłoszenie ustawy -> obligatoryjne, fakultatywne, obowiązkowe 34, katastrofy naturalne -> odp. w każdej była jakaś katastrofa naturalna tylko wymieszane z innymi błędnymi, w każdym wariancie odp. 3 przykłady

napisałam trochę chaotycznie i hasłowo, tyle ile pamiętam, nie było więcej pytań z ruchu drogowego na pewno ani ustawy o użyciu śpb, głównie takie związane z sejmem, senatem, prezydentem, RM, pytania może brzmią banalnie ale odp były nieoczywiste,pytanie podchwytliwe i mieszające, wyniki grupy: jedno 34 dwa 30 reszta mocno poniżej, nawet wyniki 1 cyfrowe, średnio 20-25 ten przedział, mój wynik to 28.
władza ustawodawcza to
kto orzeka ważność referendum
kto to jest interlokutor
odleglosc trojkata ostrzegawczego od samochodu
co to jest konstytucja
Co moga wydawać ministrowie
naczelny organ państwowy to
1Pytanie jakie czynności wykonuje Policja?Operacyjno rozpoznawcze, dochodzeniowo śledcze, administracyjno  porządkowe.2Pytanie o mecze czy dziecko może wejść na mecz.Tak, do 13 roku ale pod opieką dorosłego. O alkohol na imprezie masowej.
Dużo pytań z zakresu gmin. 2015 rok1. Do czego używa się kajdanek?
2. Ile osób trzeba by można było mówić o zgromadzeniu?
3. Kto w imieniu prezydenta jest zwierzchnikiem sił zbrojnych w czasie pokoju?
4. Co musi zapewnić organizator meczu/imprezy masowej?
5. Kto w myśl ustawy, jest pracownikiem ochrony fizycznej?
6. Odległość między kolumnami pieszych nie może być mniejsza niż?
7. Gesty kierującego ruchem policjanta mają pierwszeństwo nad?
8. O czym orzeka Trybunał Konstytucyjny?
9. Z ilu posłów składa się sejm?
10. Kandydat na prezydenta może zostać ponownie wybrany?

11. Ile trwa kadencja prezesa sadu najwyższego?
12. Kto powołuje Komendanta Głównego Policji?
13. Przełożony może wydłużyć okres służby przygotowawczej policjanta, jeśli przerwa w odbywaniu służby jest większa niż?
14. Ile czasu może minąć od daty zarządzenia wyborów przez marszałka sejmu do dnia wyborów w przypadku opróżnia urzędu prezydenta rp?
15. Kto nie jest organem gminy?
16. Z jakich służb składa się policja?
17.Umowa międzynarodowa ma moc?
18. Postępowanie sądowe w Polsce jest co najmniej?
19. Kto może wnosić poprawki do ustawy?
20. Kto może zarządzić referendum ogólnokrajowe?

21. Kto jest odpowiedzialny za pobór ochotniczy w czasie wojny?
22. Kto wydaje decyzję o użyciu oddziałów straży granicznej w przypadku sytuacji kryzysowej?
23. Katastrofą naturalną może być?
24. Na czym polegać mogą świadczenia rzeczowe w czasie sytuacji kryzysowej?
25. Media są zobowiązane publikować informacje na temat sytuacji kryzysowej, gdy odpowiedni organ ich o to?
26. Policjant, w czasie wolnym od służby nie może?
27. Jeżeli samochód zepsuje się na autostradzie, to w jakiej odległości ustawiamy trójkąt?
28. Kto wprowadza stan wyjątkowy?
29. Ilu posłów może wyrazić ministrowi wotum nieufności?
30. Budżet państwa jest uchwalany w postaci?

31. Co należy do zadań Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego?
32. Organem odpowiedzialnym za wymiar sprawiedliwości w Polsce jest m.in.?
33. Jaki uprawnienia przysługują pracownikowi ochrony na miejscu imprezy masowej?
34. Skrócenie kadencji sejmu może nastąpić gdy? Pytania które zapamiętałem:1. Czy media mają obowiązek czy możliwość informować o klęsce żywiołowej.2. Jakiego korpusu nie ma w policji.

3. Odległość trójkąta od samochodu4. Ile wynosi zakaz stadionowy5. Kadencja Prezydenta RP trwa6. Posłem może zostać osoba, która ukończyła7. Jakie są rodzaje sił zbrojnych w RP?8. Jaki jest zakres obowiązków pracownika ochrony Przypomniałem sobie to jeszcze pytania o Unii Europejskiej były. Ile ma gwiazdek, co jest jej hymnem, kiedy Polska dołączyła. Ile kadencja parlamentu europejskiego trwa? 
Ilu Jest Posłów
Ilu senatorów
Kto przedłuża stan klęski żywiołowej
Kto powołuje Komendanta Stołecznego Policji
Na imprezie masowej jakiej zawartości alkoholu piwo może być sprzedawane
Kto może postawić prezydenta pod Trybunał Stanu.
Kiedy Policjant traci swój stopień
Za co może być wymierzona kara dyscyplinarna.
Jakiej grupie Obywateli przysługuje inicjatywa ustawodawcza

W razie gdy siły policji są zbyt małe kogo można ''przysłać do pomocy''
Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności ilu co najmniej posłów może złożyć taki wniosek
Ilu posłów może złożyć wniosek o zmianę wicemarszałka sejmu.
Policja legitymuje osoby w celu?
Do czego powołana jest Policja.
Jaki sąd ogłasza ważność wyborów

Było pytanie przed policjanta kierującego ruchem są ważniejsze. 2016
1. Kto wprowadza stan nadzwyczajny??
2. Na jaki okres jest wprowadzany stan klęski żywiołowej???
3. Kto ustanawia budżet gminy???
4. Jakie jednostki wspomagają Policje, gdy nie radzi sobie ???

5. Ilu posłów może tworzyć koło poselskie ??

6. Kto odwołuje Stan Nadzwyczajny ??7. Ile % może mieć piwo na imprezie masowej ???
8. Kto powołuje Komendanta Stołecznego ???
9. Ilość posłów w sejmie ?
10. Ilość senatorów w senacie ??

1 kto sprawuje władzę zwierzchnią w Polsce

2.Kierującemu zabrania się: palenia papierosa podczas jazdy ciągnikiem rolniczym;pędzenia zwierząt w stanie nietrzeźwości;przewożenia dziecka w wieku 13 lat bez fotelika;używania w czasie jazdy CB radia;
3 podstawową jednostką jest (  chodzi o to że gmina )
4. ile % jest dozwolone na imprezach.
5. kto to jest wójt       1. Przedłużenie okresu 3 lat u policjanta, z jakiego powodu.
2. wiek i wykształcenie ochroniarza 
3. klęski żywiołowe wprowadzane aktem:
4. warunki postawienia prezydenta przed trybunał
5. odległość w tunelu
6. kara dyscyplinarna dla policjanta
7. kiedy poruszający się po drodze musi zachować ostrożność
8. rada bezpieczeństwa narodowego doradza (komu):
9. umowa międzynarodowa ma moc10. kodeks wyborczy dotyczy:
11. kto powołuje KGP
12. co zapewnia organizator meczu piłki nożnej dla służb porządkowych:
13. 12 latek na meczu
14. jakie wojska w polsce
15. rodzaje zadań w policji
16. kto ogłasza wybory do sejmu i senatu17. samorząd w województwie
18. bierne prawo aby się dostać do senatu (ile lat)
19. sąd administracyjny, jakie sprawy:

20. w jakim przypadku, degradacja stopnia w policji
21. korpusy policyjne Pytania TWO Katowice.2016 wersja testu 179 gr.A
Oczywiście nie pamiętam wszystkich ale prześle te które zapamiętałem:
1. Kto odwołuje komendanta wojewódzkiego
2. O ile i z jakiego powodu komendant może przedłużyć okres przygotowawczy funkcjonariusza w służbie przygotowawczej.
3.rodzaje wojsk w RP
4. Czynności jakie wykonują wydziały policji.
5. Jaka jest minimalna odległość od pojazdu poprzedzającego w tunelu.Jeżeli masa pojazdu nie przekracza 3.5t
6. Które z poniższych to katastrofy naturalne.
7. Którego korpusu nie ma w policji.Niestety więcej nie pamiętam. 
Mam nadzieję że chociaż trochę się przydadzą innym. 
Chciałbym również podziękować za filmy na kanale. Są naprawdę pomocne. Szczególnie w przygotowaniach do MS. 
Życzę miłego wieczoru. 1. Kto odwołuje komendanta wojewódzkiego
2. O ile i z jakiego powodu komendant może przedłużyć okres przygotowawczy funkcjonariusza w służbie przygotowawczej.
3.rodzaje wojsk w RP
4. Czynności jakie wykonują wydziały policji.
5. Jaka jest minimalna odległość od pojazdu poprzedzającego w tunelu.Jeżeli masa pojazdu nie przekracza 3.5t
6. Które z poniższych to katastrofy naturalne.
7. Którego korpusu nie ma w policji.

Grudzień 20161. Alkohol na imprezie masowej podwyższonego ryzyka.2. Liczba miejsc dla kibiców w czasie meczu piłki nożnej podwyższonego ryzyka.3. Gdzie jest umieszczone prawo obywateli do składania petycji, skarg itp. - Konstytucja.4. Kto zastępuje ministra w przypadku czasowej niemożności sprawowania urzędu.5. Kiedy może być powołana straż miejska - chodziło o różnice kiedy gminna, kiedy wiejska.6. Odblaski u pieszych poza terenem zabudowanym.7. Kto orzeka o niezgodności z Konstytucją ustawy/umowy międzynarodowej.8. Kto powołuje komendanta wojewódzkiego.9. Okres służby przygotowawczej.10. Po jakim czasie przysługuje policjantowi urlop w pełnym wymiarze.11. Uprawnienia pracownika ochrony.12. Organ wykonawczy w gminach gdzie siedzibą urzędu jest miasto.13. Kadencja pierwszego prezesa sądu najwyższego.14. Kto i kiedy zarządza wybory na urząd prezydenta.15. Jakim organem jest wojewoda.16. Jakim organem jest komendant wojewódzki.17. Jakie dokumenty może przekazać komendant komisji bezpieczeństwa i porządku.18. Jakiego korpusu nie ma w policji.19. Jakie akty wydaje rada ministrów.20. W jakim trybie rada ministrów może znieść stan klęski żywiołowej.21. Podać przykłady klęsk żywiołowych.22. Odpowiedzialność prezydenta przez trybunałem stanu.23. Kiedy może zostać wprowadzony tryb doraźny i sąd wyjątkowy.24. Skład prezydium sejmu.25. Ogólna nazwa stanu wyjątkowego, wojennego, klęski żywiołowej - chodziło o stany nadzwyczajne.26. Kto może przed podpisaniem skierować ustawę do trybunału konstytucyjnego.27. Jakie są posiedzenia sejmu - jawne.28. Rodzaje sił zbrojnych.29. Czynności wykonywane przez policję.

30. Obowiązek dziennikarza w sprawie publikacji przekazanej informacji o stanie wyjątkowym.31. Kto opracowuje projekt strategii obronności.32. Kto sprawuje władzę wykonawczą.33. Kto odpowiada za bezpieczeństwo na imprezie masowej.34. Kto sprawuje władzę zwierzchnią. Cały czas warto postudiować pytania z zakresu Sejmu, Senatu, Rady Ministrów,. Dodatkowo pytania, które zapamiętałem: 

1. Ile jest okręgów wyborczych w Polsce 
2. Kiedy można użyć pałki policyjnej a kiedy nie można jej użyć 3. Kiedy można użyć kasku ochronnego a kiedy nie można 4. Kim jest zgodnie z ustawą pracownik ochrony5. Organami Sejmu jest 6. Wyborcy mogą zgłaszać sprzeciw na przeprowadzenie wyborów zgodnie z ustawą i tutaj różne sądy 7.Pytanie o alkohole na imprezie masowej 

8. Kolumny pieszych i pojazdów osobowych oraz odstępy od nich Potwierdzam,że spośród wszystkich pytań w necie nie warto się uczyć pytań z lat poprzednich ponieważ pytania są zmieniane. Czytajcie podstawowe ustawy . Pozdrawiam 1. Na jaki czas wprowadza się stan klęski żywiołowej?2. Kto wprowadza stan wyjątkowy?
3. Przy zatrzymaniu posła kogo powiadamia się o tym fakcie?
4. Kto i na ile może przedłużyć stan klęski żywiołowej?
5. Kto powołuje Komendanta Stołecznego Policji?
6. Kobietę w widocznej ciąży można:
- obezwładnić z użycie siły fizycznej – chwyty obezwładniające
- za pomocą siatki
– pałką [..]
7. Kolumna pojazdów zorganizowana może liczyć?
- 15 samochodów osobowych
- 5 zaprzęgów
- 12 rowerzystów
- 10 samochodów ciężarowych
8. Marszałem sejmu, wicemarszałkowie, 15 posłów, przewodniczący i wiceprzewodniczący
klubów poselskich tworzą:
- Konwent seniorów
- Prezydium sejmu
-...
-...
9. Kto wybiera (czy powołuje) Marszałka Sejmu:
- Prezydent
- Tylko sejm
- Sejm i senat
- Tylko senat

10. Centralnym organem administracji rządowej zapewniające bezp i porządek jest:- Komendant Główny Policji
11. Jak powołuje się posłów i senatorów, gdzie jest to zawarte wraz ze szczegółami (coś takiego)- konstytucja
- ustawa
- rozporządzenie
12. Jeśli wprowadzono stan klęski na terenie więcej niż jednej gminy danego powiatu, kto
zarządza:
- starosta
- wójt
- wojewoda
13. Straż miejsca jest powoływana, w mieście gdzie jest:
- wójt, burmistrz
- sołtys, wójt
- burmistrz, prezydent
14. Jakie z wymienionych uprawnień posiada straż miejska:
- może wnioskować o tymczasowe aresztowanie
- może przeszukiwać bagaże i kontrolować osobę
15. Jakie czynności ustawowo wykonuje policja?
- zabezpieczać ślady zwłok z NN
- legitymować z każdego powodu-zatrzymać osoby posiadające niebezpieczne przedmioty16. Kto jest zwierzchnikiem obrony cywilnej?
17. Było pytanie o komisje porządku i bezpieczeństwa – czym się zajmują?
18. O ile można przedłużyć stan wyjątkowy?
19. Kto może wprowadzić stan wyjątkowy?

20. W jakim celu wprowadza się stan klęski żywiołowej?- w celu przeciwdziałania katastrofom naturalnym i awarii technicznych
Pytania które pamiętam to: kto powołuje komendanta głównego. Pieszy to: a. Policjant kierujący ruchem, b. Pracujacy pracownik budowlany. 12 dziecko na rowerze na chodniku D. Niepełnosprawny na el.wozku inwalidzkim.  Czas przygotowawczy policjanta. Policjant po służbie nie może. Dorabiac, uczestniczyć w manifestacji. Kleska żywiołową to. Odpowiedz. Osunięta ziemia.   - alkohol na imprezach masowych ile %
- kiedy policjant używa kasku
- w jakich sprawach orzeka naczelny sad administracyjny
- co trzeba mieć żeby założyć firmę do ochrony osób i mienia (pozwolenie, zezwolenie, koncesje czy coś tam jeszcze)
- co to droga, w sensie ile musi mieć metrów żeby była droga
-duzo pytań o sadach 2017Witam, 
Moje pytania jakie pamiętam:
(mniej więcej) 
-200% wynagrodzenia po ilu latach przysługuje policjantowi 
-nagroda jubileuszowa jest dawana w jakim wieku (cos takiego)
- Policjant może być przeniesiony do pełnienia służby albo delegowany do ... na inne stanowisko służbowe albo zwolnienie ze służby, nie dłuższy niż...? 12 miesięcy;
-Naczelny Sąd Administracyjny sprawuje kontrolę nad funkcjonowaniem lokalnej i regionalnej administracji publicznej pod względem zgodności z Konstytucją
-Właściwości sądów powszechnych
-Jaka z podanych imprez jest imprezą masowa:

-Która to katastrofa naturalna?
-Do czego muszą się dostosować uczestnicy imprezy masowej?
-Przez kogo powolywane sa Naczelne Organy administracji rządowej?
-Kto nie może zmienić projektu jak jest juz w Sejmie?
-Organem wykonawczym w gminie, w której siedziba wladz znajduje sie w miescie polozonym na terytorium gminy jest? -Burmistrz.
-Najwyższym aktem normatywnym w Polsce jest? -konstytucja 2017Dzień Dobry  Tak jak obiecałem przechodziłem ostatnio TWO i przesyłam pytania, które zapamiętałem.- Dużo pytań dot. zgromadzeń ( jakie alko może być sprzedawane, kto organizuje, gdzie można się odwołać w razie odmowy itd, radze przeczytać szczegółowo całą ustawę 30% pytań z całego testu )

- Czego nie może policjant ( strajk, protest, zarabiać po służbie, 4 odp nie pamiętam ) - kto stwierdza ważność wyborów do sejmu lub prezydenta- który z wymienionych jest pieszym ( dziecko na rowerze w wieku 12 lat, robotnik drogowy, inwalida na wózku, policjant kierujący ruchem ) - Kto może być pociągnięty do odpowiedzialność przed trybunałem stanu ( bardzo podchwytliwe pytanie to było) - Od ilu metrów można stwierdzić, że jest to droga twarda ( od 20m ) - Trójkąt na autostradzie, jaka odległość - Jaką rolę pełni sołtys - parę pytań dot. stanów nadzwyczajnych  20171. Komendanta CBŚP powołuje, spośród oficerów Policji, i odwołuje minister właściwy dospraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Policji.

2. Komendant wojewódzki Policji oraz komendant powiatowy (miejski) Policji sąprzełożonymi policjantów na terenie swojego działania.

3. Przed podjęciem służby policjant składa ślubowanie według następującej roty:„Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta,ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej”.
4. Policjantowi można powierzyć pełnienie obowiązków służbowych na innym stanowisku w tej samej miejscowości na czas nieprzekraczający 12 miesięcy; w takim przypadku uposażenie policjanta nie może być obniżone.

5. Policjantowi przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości:po 20 latach służby – 75%,
po 25 latach służby – 100%,
po 30 latach służby – 150%,
po 35 latach służby – 200%,
po 40 latach służby – 300% miesięcznego uposażenia zasadniczego, wraz z dodatkami o charakterze stałym.6. Art. 133. 1. Przełożonym dyscyplinarnym jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. Taką samą władzę dyscyplinarną posiada policjant, którem upowierzono pełnienie obowiązków na stanowisku służbowym, o którym mowa w art. 32 ust.

1.
Art. 32. 1. Do mianowania policjanta na stanowiska służbowe, przenoszenia oraz zwalniania z tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP,komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkół policyjnych.
7. Przechodzenie przez jezdnię poza przejściem dla pieszych jest dozwolone, gdy odległość od przejścia przekracza 100 m. Jeżeli jednak skrzyżowanie znajduje się w odległości
mniejszej niż 100 m od wyznaczonego przejścia, przechodzenie jest dozwolone również na tym skrzyżowaniu.
8. Strefa zamieszkania:-Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania, należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami.


-Przepisów ust. 1–4a nie stosuje się w strefie zamieszkania. W strefie tej pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.-Włączanie się do ruchu następuje przy rozpoczynaniu jazdy po postoju lub zatrzymaniu się niewynikającym z warunków lub przepisów ruchu drogowego oraz przy wjeżdżaniu:
1) na drogę z nieruchomości, z obiektu przydrożnego lub dojazdu do takiego obiektu, z drogi niebędącej drogą publiczną oraz ze strefy zamieszkania;

2. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.-Prędkość dopuszczalna pojazdu lub zespołu pojazdów w strefie zamieszkania wynosi 20 km/h.
-Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania.-Zabrania się postoju:
4) w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone w tym celu;
9. Strażnikiem może być osoba, która: 1) posiada obywatelstwo polskie;2) ukończyła 21 lat;

10. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:
2) ukończyła 21 lat; 3) ukończyła co najmniej gimnazjum;
11. Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z umową.
12. Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:1) imprezie masowej – należy przez to rozumieć imprezę masową artystyczno-- rozrywkową, masową imprezę sportową, w tym mecz piłki nożnej, o których mowa w pkt 2–4, z wyjątkiem imprez:
13. Osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej.
14. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu.
15. Naczelny Sąd Administracyjny oraz inne sądy administracyjne sprawują, w zakresie określonym w ustawie, kontrolę działalności administracji publicznej. Kontrola ta obejmuje również orzekanie o zgodności z ustawami uchwał organów samorządu terytorialnego iaktów normatywnych terenowych organów administracji rządowej.

16. Przewodniczącym Trybunału Stanu jest Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.17. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, jest organem właściwym do udzielenia, odmowy udzielenia, ograniczenia zakresu działalności gospodarczej lub formy usług oraz cofania koncesji na działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia.
Do postępowania odwoławczego stosuje się przepisy KPA. Od otrzymania decyzji odmownej, wnioskodawca ma 14 dni na złożenie wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z art. 127 § 3 KPA).

Po rozpatrzeniu wniosku wydawana jest decyzja uchylająca zaskarżoną decyzję w całości lub w części albo utrzymująca decyzję w mocy. W przypadku utrzymania decyzji w mocy – wnioskodawca może złożyć skargę na decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 2017Poniżej przesyłam swoje pytania z testu wiedzy ogólnej, który miałem w zeszłą sobotę w Legionowie:
1. droga utwardzona od ilu metrów: 5, 10,15,202. Ile razy prezydent moze pełnić ten urząd?3. Komu nie przysługuje inicjatywa ustawodawcza?4. Kto jest pieszym wybrać odpowiednie5. Trójkąt na autostradzie jaka odległość

6. o sądach które są powszechne?7. O imprezach masowych z podwyższonym ryzykiem (alkohol)8. Jaką rolę pełni sołtys?9. Ile czasu gmina przechowuje dokumenty związane z organizacją imprezy masowej

10. O stanach wyjątkowych kto decyduje o stanie wojny11. Przed kim odpowiada Prezydent za naruszenie konstytucji?12.Kto odwołuje i powołuje Komendanta stołecznego policji Jeśli chodzi o two około połowa pytań powtarzała się dotychczasowych, natomiast pozostałe były mi wcześniej nieznane (spoza bazy 315 krążących w sieci). Test 8 wersja A 21.01.2017r. PIŁA
Pytania jakie zapamiętałam:
1. Kiedy jest święto policji.
2.Ile % miejsc na stadionie może być stojących.
3.Stopnie służbowe w policji (jakiego nie ma)
4.Kadencja Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
Sporo pytań odnośnie kodeksu drogowego.
1. Przedłużenie okresu 3 lat u policjanta, z jakiego powodu.
2. wiek i wykształcenie ochroniarza 
3. klęski żywiołowe wprowadzane aktem:
4. warunki postawienia prezydenta przed trybunał
5. odległość w tunelu
6. kara dyscyplinarna dla policjanta
7. kiedy poruszający się po drodze musi zachować ostrożność
8. rada bezpieczeństwa narodowego doradza (komu):
9. umowa międzynarodowa ma moc


10. kodeks wyborczy dotyczy:
11. kto powołuje KGP
12. co zapewnia organizator meczu piłki nożnej dla służb porządkowych:
13. 12 latek na meczu
14. jakie wojska w polsce
15. rodzaje zadań w policji
16. kto ogłasza wybory do sejmu i senatu17. samorząd w województwie
18. bierne prawo aby się dostać do senatu (ile lat)
19. sąd administracyjny, jakie sprawy:
20. w jakim przypadku, degradacja stopnia w policji
21. korpusy policyjne

Witam Panie Darku w ten weekend miałem testy w Legionowie ogólnie testy podchwytliwe bardzo zamotane odpowiedzi duzo bardziej na logikę do wiedzy którą się posiada pasują dwie odpowiedzi rońia sie drobnym szczegółem np policja składa sie z rodzaju slużb zamiast kryminalnej dane jest słowo kryminalistycznej, nastepne jakie zapamiatelem to
do kogo sklada sie skarge na strażnika miejskiego na sposob przeprowadzenia interwencji, kolejne gdzie ochroniarz odnotowuje fakt zatrzymania osoby zanim przekaze go policji, i jeszcze jedno ktore bylo dosc dziwnie sformulowane mniej więcej brzmialo kto nie musi zawiadamiac o zgromadzeniu osob np święta kościelne czy zgromadzenia polityczne.


1. Co należy do obowiązków pracownika ochrony? (odpowiedź: wylegitymowanie osoby)
2. Na ile dni wcześniej musi być zgłoszony wniosek o zgromadzeniu?miałem pytania ile % powinno być miejsc stojących na meczu, jaki % pracowników ochrony powinien byc na meczu
2017ile dni prezydent ma na podpisanie ustawy ?stan klęski żywiołowej na ile dni może być wprowadzony ?ile okręgów wyborczych jest w Polsce ?jak wójt wybiera sekretarza ? ( że w formie rozporządzenia, uchwały, zarządzenia, ustawy)na ile lat wybierany jest Prezes Sądu Najwyższego ?chyba co wydaje Komisja Śledcza ?kto przewodniczy posiedzeniom rady gminy ?kto jest organem kontrolnym starostwa powiatowego ?kto odwołuje komendanta wojewódzkiego i powołuje ?które z wymienionych odpowiedzi można uznać za katastrofę naturalną ?czy można sprzedawać alkohol na imprezie masowej o podwyższonym ryzyku ?jakie ustawowe obowiązki wykonuje Policja ?Policjant ma prawo ?o stanie wojennym kto decyduje ?były pytania też o sądach, trochę o przepisach ruchu drogowego, o imprezie masowej, o województwie również, o meczu piłki nożnej numer testu 134B
1. Ile trwa stan klęski żywiołowej (30 dni)
2. Kto stoi na czele prawa i jest gwarantem konstytucji (Prezydent)
3. Najwyższy akt normatywny obowiązujący w Polsce (Konstytucją)
4. Ile nie może przekroczyć liczba miejsc stojących na meczu piłki nożnej (25%)


5. Wobec kogo nie można użyć środków przymusu bezpośredniego (kobieta w ciazy)
6. Ile lat trzeba mieć.skonczone aby dostać się do Sejmu (21)
7. Co nazywamy zgromadzenie ( tu byly odpowiedzi takie dziwne i wcale.nie pasujące do definicji zgromadzenia)
8. kto stoi na.strazy naniezawislosci sądów (KRS)
9. co jest pojazdem.silnikowym (miałam.odp. motocykl)
10.Ile % ogólnej liczby członków służb porządkowe i administracyjnej na imprezie podwyższonego ryzyka musza stanowić członkowie służby porządkowej (50%)
11. wobec kogo nie można użyc chemicznych środków bezpoeczenstwa (osoba w kaftanie bezpieczeństwa)
12. kto może odwołać egzekucję (odp były egzekutor, wojewoda i jeszcze jakieś inne).


13. kto. moze. tworzyć. straż. miejska (rada gminy).
14. straż.miejska.mozna tworzyć w miejscach gdzie kieruje ( wójt, burmistrz, prezydent itd do wyboru
15. kto powołuje komendanta Głównego Policji (prezes RM na.wniosek właściwego ministra do spraw wewnetrznych
16. kto jest zwierzchnikiem wszystkich funkjonaruuszy poilicji ( komendant Glowny Policji)
17. czy w czasie mobilizacji i woj y można złożyć odpwoalnie do zasadniczej służby wojskowej.
18. kiedy może nastąpić.roazanie sejmu
19.w jakiej formie wójt wydaje swoje decyzje (uchwał)
20. ile trwa kadencja prezesa sądu najwyższego (6lat)
21.autobusem jest (pojazd powyżej 9 osób wraz Kierowca)
22. co jest wymane do uzyskania do prowadzenia firmy ochroniarskiej. (koncesja)
23. organy sejmu
24. czego nie moze robić straz miejska
25. prezydent nie może stosować prawa.laski do (osób skazanych przez trybunal stanu)
26. prezydium sejmu tworza
28. jakie działania wykonuje policja