Aleja Kasztanowa

by Dariusz
(Wrocław Krzyki)

ul Akacjowa Willa z Ornamentami

ul Akacjowa Willa z Ornamentami

Aleja Kasztanowa swoją nazwę wywodzi chyba od olbrzymiej ilości tych drzew posadzonych wzdłuż jej przebiegu. Niestety Kasztany cierpią od kilku lat z powodu jakiegoś szkodnika, który przypałętał się z obcych krajów.

Sama ulica rozciąga się od Powstańców Śląskich przecina Sudecką oraz kończy się na Wiązowej. Na początku znajduje się siedziba PZU. Początkowy odcinek jest bardzo ruchliwy, ponieważ niektórzy używają go, jako alternatywnego dojazdu do Powstańców Śląskich.

Tutaj jest więcej nowej, czasami bardzo ciekawej zabudowy.

Ten drugi jest bardziej spokojny ponieważ nie łączy żadnych ważniejszych ulic. Tym nie mniej w mojej opinii jest dużo bardziej ładniejszy z przepięknymi zachowanymi poniemieckimi willami, na których widać resztki dawnej świetności.

Na koniec jeszcze raz zapraszam na lipcowy spacer po alei Kasztanowej poprzez obejrzenie tego filmiku. Proszę szczególnie zwrócić uwagę na resztki ornamentacji oraz widoki na Wieżę Ciśnień.


Możesz skomentować ten film lub dodać swój z tego rejonu /Wrocław Krzyki/.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wrocław Krzyki.