Zdaj test Multi+ i zostań Policjantem!

Recent Articles

 1. Zostań Policjantem

  Mar 23, 21 02:08 PM

  Zostań z moją pomocą Policjantem lub innym mundurowym!!

  Read More

 2. Wejherowianin Multi Gdansk

  Mar 10, 21 05:09 AM

  Dzień dobry 03.03.2021 miałem Multiselect Gdańsk ul Okopowa15. Nic się nie przygotowywałem, tylko dużo oglądałem pańskich darmowych filmików na YouTube.

  Read More

 3. Jednooczny a Policja

  Nov 04, 20 05:10 PM

  Witam, od dziecka widzę na lewe oko idealnie zaś na prawe przeczytam największe litery na tablicy u okulisty i widzę prawym okiem na 8m. Czy to mnie wyklucza

  Read More
<

Kontakt ze Mną

Please note that all fields followed by an asterisk must be filled in.

Please enter the word that you see below.