Aleja Lipowa

by Darek
(Wrocław Fabryczna)

Aleja Lipowa Firma Rainbow

Aleja Lipowa Firma Rainbow

Kolejna z ulic we Wrocławiu Krzyki, którą warto zwiedzić w jakiś spokojny dzień. Pomimo bliskości głównych arterii komunikacyjnych przez Aleję Lipową rzadko przejeżdża jakiś samochód, więc zdjęcia i film mogłem robić ze środka tej ulicy.

Stan techniczny poniemieckich willi jest różny. Od zaniedbanych po świeżo odrestaurowane. Jeszcze dzisiaj budynki te budzą szacunek i widać, że mieszkały tutaj kiedyś zamożniejsze osoby.

Aleja Lipowa jest pełna zieleni. Można z niej zobaczyć Wieżę Ciśnień. Łączy się z ulicą Januszowicką. Na Filmie przedstawiony jest jej krótki fragment od Alei Akacjowej.

Żółty budynek mieści w sobie biura Rainbow, a mój podziw wzbudził odrestaurowany pałacyk z dziewiętnastego wieku. Ponieważ jestem rodowitym mieszkańcem dzielnicy Fabryczna, zapraszam więc wszystkich do komentarzy i dodawania swoich materiałów.

Do dzielnicy Krzyki mam sentyment ponieważ urodziłem się w szpitalu wojskowym, o którym z pewnością kiedyś zrobię jakąś stronkę na moim serwisie..

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Wrocław Krzyki.