Atrakcje Dzierzoniowa 2012

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Kmicica 3)

Mury obronne Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku

Mury obronne Dzierżoniowa na Dolnym Śląsku

Przez Dzierżoniów przejeżdżałem wiele razy, ale nigdy nie miałem czasu, aby zwiedzić to miasteczko, leżące nieco na uboczu i z daleka od głównej trasy
/zarówno tej prowadzącej na Kłodzko jak i w kierunku Świdnicy/..

Atrakcji turystycznych jest tam sporo, a jeden dzień daje tylko przedsmak uroków tego Miasta.
Dzierżoniów atrakcje 2012

W końcu męska decyzja podjęta pewnego słonecznego marcowego dnia w 2012 roku zaowocowała szybkim wypadem i niezapomnianą wycieczką.

Najlepiej zwiedzanie zacząć od zabytkowego ratusza, będącego pewnie siedzibą władz miasta.

Od 17 marca 2012 Okolice Wrocławia

Niedaleko Rynku warto zobaczyć kaplicę Grobową Sadebecków
Od 17 marca 2012 Okolice Wrocławia

Wzdłuż murów obronnych napotykamy wieżę ciśnień zbudowaną tuż przed wojną:

Mały widoczek z samego dzierżoniowskiego rynku z Świętym Janem Nepomucenem:
Inne ujęcie z Rynku:
Od 17 marca 2012 Okolice Wrocławia

Kościół i mury obronne 17 marca 2012

Od 17 marca 2012 Okolice WrocławiaUlica Przedmieście tuż koło Rynku:
Mury obronne

Święty Jan Nepomucen na Dzierżoniowskim Rynku:
PIC_0594

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.