Autostradowa Obwodnica Wroclawia 2010 rok

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Widok z Żernickiej - Autostradowa Obwodnica Wrocławia

Widok z Żernickiej - Autostradowa Obwodnica Wrocławia

Autostradowa Obwodnica Wrocławia staje się bezspornym faktem.
Będąc jeszcze dzieckiem słyszałem od Ojca o niemieckich planach obwodnicy Wrocławia, tuż za płotem mojej posiadłości.

Niestety nie dożył On rozpoczęcia budowy, natomiast ja jestem jej codziennym świadkiem. Pomimo niesprzyjającej aury pogodowej, prace idą pełną parą!! Należy pamiętać o ulewnych deszczach i powodzi we Wrocławiu, które skutecznie opóźniły prace ziemne.

Poniżej kilka filmików przedstawiających postęp pracy.

Zachęcam wszystkich do komentarzy lub wysyłania swoich filmów, które z chęcią zamieszczę. Ostatecznie budowa trwa tylko raz, a potem będą już tylko nie kończące się remonty /chyba,że nie będzie powtórki z odcinka A4 Kraków - Katowice, w co za bardzo nie wierzę/

Mimo wszystko,mam cichą nadzieję, że we Wrocławiu zrobią to nieco lepiej niż w Krakowie, a władze nie zrobią tej obwodnicy płatnej, co może pomóc odkorkować Wrocław.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Osiedle Żerniki we Wrocławiu.