Bardo Slaskie

by Darek
(Wrocław )

Bardo Śląskie

Bardo Śląskie

Naprawdę śliczne miasteczko, ostatnie większe przed samym Kłodzkiem.Bardo Śląskie od wieków jest miejscem kultu maryjnego.

Na poniższym filmie /zrobionym w czasie wakacji 2010/ przedstawiłem jedynie ulicę Główną do kościoła. Na drugim pokażę część rzadziej odwiedzaną przez przybyszy, a pełną kapliczek czy innych świątków.

Od 3 października 2011 Dolny Śląsk

W kościele bardzkim zostałem ochrzczony i nawet posiadam jakieś zdjęcia z tego okresu. Nie zrobiłem filmu z wnętrza tej świątyni, ale naprawdę robi wrażenie. Warto zwrócić uwagę na organy i świętą figurkę Matki Boskiej.
Od 3 października 2011 Dolny Śląsk

Samo Bardo jest raczej spokojne. Ruch jest jedynie na głównej ulicy. Niestety widać niektóre domy chylące się ku ruinie. Pozostałe widoki pozostawiam ocenie oglądających.

Na koniec zapraszam wszystkich do Barda Śląskiego, nie tylko jako etapu wakacyjnej wycieczki. Warto poświęcić chwilkę czasu na krótką wycieczkę po tym miasteczku.


Miejsce gdzie spędziłem swoje dzieciństwo /przynajmniej wakacje/.

Wnętrze kościoła w którym byłem ochrzczony w 1964 roku:
Od 3 października 2011 Dolny Śląsk

Zapraszam miłośników Barda i jego okolic do komentarzy lub dodania swoich historii o tym rejonie Ziemi Kłodzkiej.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ziemię Kłodzką i jej okolice!!.