Borzygniew kolo Mietkowa

by Dariusz
(Wrocław)

Borzygniew niedaleko Mietkowa. Spokojna wioska niedaleko zapory i zbiornika retencyjnego. Z daleka widać śliczny kościółek, natomiast z wału zapory ruiny starego pałacu.

Warto przejść się w to miejsce, nieco oddalone od głównej drogi, aby zobaczyć te ciekawe i zabytkowe miejsca w tej wiosce.

Można też obejrzeć moje filmy i zdjęcia z ostatniego pobytu w Borzygniewie w 2010 roku.

Jeszcze niedawno miał on resztki dachu, teraz już tylko stoją gołe mury, otoczone roślinnością.

Od Okolice Wrocławia

Obok w podobnej ruinie mieszkają jacyś biedni ludzie, prawdopodobnie pracownicy byłego PGR.
Od Okolice Wrocławia

Drugi film przedstawia sam kościół. Zapraszam serdecznie do komentarzy lub zamieszczania ciekawych historii z życia tej wioski.

Komentarze na temat filmów również mile widziane. Widać, że ta wioska przed wojną musiała tętnić życiem, a ruiny pałacu i okolicznych zabudowań gospodarskich ciągle budzą jakiś respekt.

Szkoda tylko, że są skazane na kompletną ruinę, wcześniej czy później.
Od Okolice Wrocławia


Jakieś godło nad bramą do zniszczonego pałacu.
Od Okolice Wrocławia


Brama do kościoła:
Od Okolice Wrocławia

Kapliczka oraz cmentarz parafialny obok kościoła:
Od Okolice Wrocławia

Jak klikniesz w link poniżej, to możesz dodać swój komentarz lub opis tych wszystkich miejsc, które są na filmach lub zdjęciach.

Inne zdjęcie przedstawiające zrujnowane miejsca, które nie ostały się po upadku Komuny;
Od Okolice Wrocławia


Miejscowy, bardzo ciekawy kościółek, najlepiej widoczny od strony Zalewu Mietkowskiego:
Od Okolice Wrocławia

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.