Budynki poniemieckie Wroclaw Jerzmanowo

by Darek
(Polska)

Jerzmanowo we Wrocławiu było podobno kiedyś wspaniale prosperującą wioską, gdzie mieszkali zamożniejsi gospodarze.

Niestety po wojnie PGR oraz nasi chłopi nie za bardzo potrafili utrzymać ten majątek w dobrym stanie. Stodoły czy inne olbrzymie budynki gospodarskie uległy całkowitej ruinie.

Przykro powiedzieć, ale niektóre domy nie miały żadnego remontu od czasów wojennej pożogi. Troszeczkę się to zmienia, lecz pewne straty są nieodwracalne.

Od 1 listopada 2011 Wrocław Żerniki

Film pokazuje tylko kilka wybranych budynków w okolicy rozwidlenia Jerzmanowskiej, Gruszowej oraz Rdestowej /wylot na lotnisko/.

Resztę pozostawiam ocenie widzów. W pewnym sensie brzydotę tych miejsc maskuje zieleń/ rośliny przejmujące miejsce rozwalających się domów.

Nie można tak do końca mówić na to "brzydki Wrocław".

Od 1 listopada 2011 Wrocław Żerniki


Niektóre budynki ciągle mają jakiś swój urok, pomimo braku jakiegokolwiek remontu od dziesiątek lat. Proszę popatrzeć na ten przy ulicy Jerzmanowskiej:
Od 1 listopada 2011 Wrocław Żerniki

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj "Brzydki"Wrocław....