Bunkier na ul. Zernickiej

by Dariusz
(Wrocław Żerniki)

Bunkier na ul. Żernickiej - na polu w kierunku ulicy Kosmonautów.

To niewiarygodne, ale będąc rodowitym Żerniczaninem i przejeżdżając koło niego przez 15 lat do pracy, nie miałem pojęcia o jego istnieniu!!

Być może winien jest jego kształt, z daleka przypominający domek oraz umiejscowienie daleko od drogi. W końcu odnalazłem go dzięki internetowi i stronie http://www.festungbreslau.wroclaw.pl/main.php?target=slady-bunkry

W ciągu następnego dnia odnalazłem jego w polu i nakręciłem krótki filmik. W środku bunkra znajduje się małe wysypisko śmieci, ale z zewnątrz prezentuje się okazale.

Zapraszam do zamieszczania komentarzy o tym oraz innych schronach wojskowych we Wrocławiu.
Niestety niektóre, jak na ulicy Bystrzyckiej zostały całkowicie zniszczone.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Stary Wrocław.