Dawno temu w Kłodzku

by Anna
(Wrocław)

Czy wiecie, że w 1848 w powiecie kłodzkim było 30 browarów (z czego 8 w Kłodzku), 29 gorzelni i 14 destylatorni wódki - razem więc 73 zakłady produkujące alkohol, gdy kościołów było 47, a szkół 42. Gospód było 29, zajazdów 37, różnych szynków aż 137, a tego wszystkiego pilnowało tylko 18 sędziów i 27 policjantów? (Adalbert)

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Lądek Zdrój i Ziemię Kłodzką!!.