Dojazd z Przychodni Medycyny Pracy

by Dariusz
(Wrocław Kmicica 3)

Zjazd Stadion z autostrady na osiedle Wrocław Żerniki

Zjazd Stadion z autostrady na osiedle Wrocław Żerniki

Dojazd z Przychodni Medycyny Pracy na ulicy Żernickiej 215 w kierunku sąsiedniego osiedla Kuźniki. Krótki filmik pokazuje wyjazd z parkingu koło Przychodni.


Tam najlepiej stanąć kiedy zamierzamy pójść na okresowe badania lekarskie czy jakiekolwiek inne u doktora Dariusza Kraśnickiego.
Poniżej kilka zdjęć pokazujących okolice mojej Firmy.

Od Medycyna pracy Wrocław

Przystanek autobusowy, z którego można pojechać w kierunku miasta.
Od Medycyna pracy Wrocław

Wnętrze Przychodni Dariusza Kraśnickiego
Poczekalnia Przychodni Lekarskiej
Witryna z reklamą
Medycyna Pracy Wrocław Żernicka 215
Dojazd z Psychotestów na Kmicica 3 do Przychodni:

Przystanek autobusowy obok Przychodni
Od Przychodnia Medycyny Pracy Wrocław

Ta koniec zaproszenie do odwiedzenia tej Firmy. Badania okresowe, wstępne i kontrolne są wykonywane w pełnym wymaganym zakresie w ciągu jednej połączonej wizyty lekarsko psychologicznej.

Na sam koniec wydawane są stosowne orzeczenia wymagane przez Kodeks pracy oraz Ustawę o Transporcie Drogowym.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation Firmy Wrocław.