Folwark w Gasiorowie

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Darek Kraśnicki autor artykułu o Gąsiorowie

Darek Kraśnicki autor artykułu o Gąsiorowie

Koło Pałacu/Folwarku niedaleko Wrocławia przejeżdżałem kilkakrotnie, za każdym razem nie mając czasu aby się tam zatrzymać.

W końcu urzeczony jego urokiem, pewnego sierpniowego dnia postanowiłem znaleźć chwilkę czasu, czego efektem jest film na tej stronie.

Niestety ogrom dewastacji jest olbrzymi. Widać to szczególnie po zawalonych dachach budynków gospodarczych. Mieszkają tam jeszcze nawet jacyś ludzie. Już na pierwszy rzut oka widać, że potrzebne są tam olbrzymie pieniądze, aby ocalić jakoś ten zabytek.

Można się tylko domyślać, że przed wojną Gąsiorów tętnił życiem, a miejscowi gospodarze prowadzili jakieś olbrzymie gospodarstwo rolne. Olbrzymie stodoły służyły jako magazyny dla zboża czy innych produktów rolnych.

Niewiele znalazłem na temat Pałacu/Folwarku w Gąsiorowie w internecie.Być może ktoś poprzez komentarze, zechce uzupełnić wiedzę nas wszystkich.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.