Galow - czas sie zatrzymał

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Spalona wieża pałacu w Gałowie

Spalona wieża pałacu w Gałowie

Gałów - czas się zatrzymał - oczywiście tylko w starej części tej wioski. Nowe ulicy pełne są przepięknych domków.

Z ciekawych rzeczy do obejrzenia polecam zniszczony Pałac /opisany w innym poście/,park li las obok pałacu, Kościół z ciekawymi figurami świętego Nepomucena.

W środku Gałowa jest sklep spożywczy i chyba jakaś knajpka, gdzie można wypić jakieś napoje. Jeszcze raz zachęcić mogę do obejrzenia zniszczonego Pałacu.

Jeszcze dzisiaj widać ogrom tej budowli, która ostała się pomimo pożaru, gdzieś w latach 90-tych ubiegłego wieku.

Gałów od strony rzeki Bystrzycy jest otoczony pięknymi lasami /niestety pełnymi kleszczy i komarów, które atakują w biały dzień/. Część poniemieckich budynków gospodarskich jest bardzo zniszczona.

Widać jednak, że przed wojną były tam olbrzymie spichlerze na zboże, prawdopodobnie własność miejscowych gospodarzy.

Wszystkich innych zapraszam do opisania swoich wrażeń z pobytu w tej małej miejscowości koło Wrocławia

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.