Graty-wywozimy.pl

by graty
(Wrocław)

wywóz mebli Wrocław

wywóz mebli Wrocław

Wywóz/odbiór/utylizacja : starych: mebli,pralek,lodówek,gratów, odpadów,meblościanek,wersalek, materacy,kanap,sof, narożników, foteli,krzeseł, dywanów,wykładzin,

AGD,RTV,dywanów,odzieży,rzeczy,złomu,makulatury,gabarytów,gratów,
wywóz zbędnych przedmiotów, utylizacja mebli
- likwidacje

(opróżnianie):mieszkań,piwnic,garaży,strychów,poddaszy,lokali,komórek lokatorskich, schowków, lokali, ogrodów, działek, dzikich wysypisk

Wywóz/odbiór/sprzątanie: pozostałości po remontach, Wywozimy liście i gałęzie z działek i ogrodów
Wywóz/odbiór: makulatury, kartonu, ulotek, katalogów, złomu, odpadów

Odbieramy kartony ze sklepów i restauracji !!!
Świadczymy również usługi transportowe oraz przeprowadzki
Tel. 0 607 698 310 , 0 663 924 604
Email: kontakt@graty-wywozimy.pl
Email: kontakt@sparta-transport.pl
www.graty-wywozimy.pl
www.sparta-transport.pl
`
`
`
`

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation Firmy Wrocław.