Javornik i Travna

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Javornik i Travna są miasteczkami oddalonymi zaledwie o parę kilometrów do Lądka Zdroju, a ich nieodwiedzenie w dobie wolnych granic zakrawa na "śmiertelny grzech turystyczny".

O ile w samej Travnej do zwiedzenia jest tylko kościół, to zamek biskupi w Javorniku jest naprawdę piękny.

Od Lądek Zdrój i Ziemia Kłodzka 2010

Ocalał z wielu wojennych pożóg, a obecne remonty mają cel bardziej podtrzymujący stan techniczny obiektu oraz kosmetyczny.
Od Lądek Zdrój i Ziemia Kłodzka 2010

Trudno je nawet porównać do całkowicie zniszczonych pałaców poniemieckich Dolnego Śląska, gdzie często jest to kupa ruin.
Od Lądek Zdrój i Ziemia Kłodzka 2010

Na zamku w Javorniku można płacić złotówkami i gorąco zachęcam do dokupienia biletu na zabudowanie, w których mieściła się wtedy służba.

Kosztuje to zaledwie parę złotych, lecz możemy wtedy poczuć się jak w dawnych czasach. Sam Javornik nie ma poza tym jakiś większych atrakcji, ale zawsze oglądam miejscowy kościół oraz zabytkowe kamieniczki w centrum.
Od Lądek Zdrój i Ziemia Kłodzka 2010

Tak jak w Polsce te państwowe ulegają dewastacji, natomiast posiadające właściciela prywatnego powoli wracają do starego wyglądu. Chciało by się zapytać "skąd my to znamy ?".

Tak czy owak zachęcam do odwiedzin tych nadgranicznych miasteczek, koniecznie zabierając kamerę lub aparat fotograficzny.
Od Lądek Zdrój i Ziemia Kłodzka 2010
Naprawdę miło jest sobie powspominać wakacje, ale już w długie zimowe wieczory.
Od Lądek Zdrój i Ziemia Kłodzka 2010


Stary domek w Javorniku
Od Lądek Zdrój i Ziemia Kłodzka 2010

Inne stare domy z napisami po czesku
Od Lądek Zdrój i Ziemia Kłodzka 2010

Inny ciekawy budyneczek bardziej na obrzeżach miasta
Od Lądek Zdrój i Ziemia Kłodzka 2010

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Lądek Zdrój i Ziemię Kłodzką!!.