Jednooczny a Policja

by Piotr
(Slupsk)

Witam, od dziecka widzę na lewe oko idealnie zaś na prawe przeczytam największe litery na tablicy u okulisty i widzę prawym okiem na 8m. Czy to mnie wyklucza z wojska lub policji? I czy jestem jednooczny? Pytam ponieważ moim zdaniem jednooczny no to niema wcale 1 oka.Ja masz również brak widzenia stereoskopowego, to raczej wyklucza.

Comments for Jednooczny a Policja

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jun 05, 2022
Rating
starstarstarstarstar
Ślepy na jedno oko
by: Anonymous

Po takich durnych pytaniach, to widać iż Multiego na pewno nie przejdziesz. Na PZP masz komisje i okulistę, więc odpowiedz sobie sam..

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Testy do Policji.