Kilka filmikow z Nowego Jorku

by Dariusz Kraśnicki
(54-510 Wrocław Żernicka 215)

Jest to metropolia, którą można zwiedzać cały rok na okrągło. Jak pokażę tylko kilka zdjęć i filmików z zaledwie kilkudniowego pobytu.

Kolejność jest raczej przypadkowa. Tak jak chodziłem, tak kręciłem filmiki oraz robiłem zdjęcia.

Od Nowy Jork październik 2011

Tak naprawdę jest to przymiarka do jakiejś innej dłuższej wycieczki, którą powinienem zrobić w przyszłości.

Grand Central Terminal
Od Nowy Jork październik 2011

Kilka widoczków po ulicach Nowego Jorku; State Street i ciekawy kościół w okolicy. W pobliżu przeprawa promowa na Staten Island.


Od Nowy Jork październik 2011


Tradycyjnie zaproszenie do komentarzy na temat mojej wycieczki w USA,

Symbol wjazdu do do Stanów Zjednoczonych:
Od Nowy Jork październik 2011


The New York Public Library:
Od Nowy Jork październik 2011

Wszystko uwiecznił Dariusz Kraśnicki

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation 1.