Lutynia

by Dariusz
(Wrocław)

Muzeum bitwy pod Lutynią

Muzeum bitwy pod Lutynią

Lutynia koło Wrocławia w gminie Miękinia, to gdzieś z 20 kilometrów na zachód od Wrocławia tuż przy drodze na Środę Śląską.

Miejscowość zawsze kojarzyłem z dwoma kościołami, w niedalekiej odległości od siebie, praktycznie kilka kroków.

Od Wrocław Leśnica

Trzeba przyznać, że oba obiekty sakralne są wyjątkowo zadbane, co tylko świadczy dobrze o miejscowej Parafii oraz jej Proboszczu.
Od Wrocław Leśnica

Kiedyś było tam jeszcze muzeum bitwy pod Lutynią, przerobione później chyba na spichlerz zbożowy. W chwili obecnej nie wiem co się w nim mieści.
Od Wrocław Leśnica

Wraz z boomem gospodarczym w okolicach Lutyni wybudowano olbrzymią ilość domów, a ceny działek były zawrotne. Podobno było w całej gminie Miękinia. Poniżej krótki film, przedstawiający efekty mojej wycieczki po tej wiosce. Starałem się raczej przedstawić starszą zabudowę.
Od Wrocław Leśnica

Widać na nim również budynki Ochotniczej Straży Pożarnej, Według relacji mieszkańców, zakupiono dla nich nowoczesny wóz strażacki za ponad 600 tysięcy złotych.
Od Wrocław Leśnica

Jedyną Firmą bardziej znaną mi z rejonu Lutyni jest Wropol.
Od Wrocław Leśnica


Ostatnie zdjęcie pokazujące stare budownictwo Lutyni:
Od Wrocław Leśnica
Znawców tej miejscowości zapraszam do komentarzy i dodawania innych zdjęć z tej sympatycznej podwrocławskiej miejscowości.

W ostatnich czasach wybudowano tam pełno nowych domków i jest to prawdziwa sypialnia Wrocławia. Widać to szczególnie na rogatkach w Leśnicy podczas godzin szczytu.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.