Motywacja do pracy w Policji

by MultiGuru
(Wrocław)

Jakie są motywacje do Służby w Policji

Jakie są motywacje do Służby w Policji

Co Cię motywuje do pracy i osiągania wyższych szczebli kariery również w Policji? Obejrzyj hangout w tym temacie.

Najprościej by powiedzieć, że jest to Sex, Władza lub Pieniądze. Często jak masz jedno, to drugie lub trzecie trafia się naturalnie.

Znasz pewnie Prezesa jednej Partii,który w ogóle nie martwi się swoim wyglądem czy zarabianiem pieniędzy ale władza oraz możliwość decydowania o losach innych go raczej kręci.

Nie raz pewnie słyszałeś o skutecznym molestowaniu seksualnym przez Szefów. Ruch Me Too nabrał nowego rozmachu po wyczynach pana Harveya Weinsteina.

Pieniądze- za pieniądze ksiądz się modli..
To chyba motywuje czasami również Ciebie.

Oczywiście taka odpowiedź nie będzie politycznie poprawna podczas rekrutacji do Policji, więc warto by się zastanowić nad innymi właściwymi motywatorami.Gdzie motywacja do Pracy jest w MS-ie oraz jego skalach?
A mianowicie w zachowaniach społecznych znajdziesz:
Motywacja do pracy z ludźmi, kontaktów społecznych
Zdolność do porozumiewania się,przekonywania i wpływania na ludzi, Konstruktywne działania wobec konfliktów, zdolności mediacyjne.


Co wyróżnia osoby, które osiągnęły coś więcej w Życiu niż zwykli zjadacze chleba?

Po pierwsze wierzą, że osiągną sukces, a w mniejszym stopniu boją się niepowodzenia. Często nawet nie dopuszczają lęku przed porażką w swoich rozważaniach.

Również ich działanie jest nastawione na zamierzony cel.

Czyli jeżeli będziesz nastawiony na unikanie błędów,
jak to robią często perfekcjoniści, to raczej sukcesu
nie osiągniesz, tylko zamotasz się w jałowych rozważaniach,
jak coś zrobić idealnie.


Ludzie, którzy są nastawieni na sukces potrafią się skoncentrować na odległych, ale realnych celach, preferują działania trudne ale możliwe do osiągnięcia.


Natomiast osoby z tendencją do unikania porażki wybierają zadania łatwe, często niewspółmierne małe do ich możliwości.
Nie wykorzystują swojego potencjału a nawet Marnują swój potencjał.

Czyli jest zasadnicza różnica:
Jedni coś robią i osiągają zamierzone cele,
drudzy nie robią nic, bo brakuje im wiary w siebie i tym sposobem zostają w punkcie wyjścia.

Wierz mi, mam całe zastępy rozważających miesiącami,
czy podejść do mojego szkolenia i potem nie dostających się do Policji oraz zaledwie kilku Elitarnych, którzy nie namyślając się za długo, łapią byka za rogi i potem pną się po szczeblach policyjnej kariery.

Ogólny podział cech, które motywują do Pracy
1: Pewność siebie
2: Ambicja
3: Sumienność


Osoby pewne siebie są odważne, mające wiarę w sukces,
lubią dominować w grupie, wolą zadania trudniejsze niż łatwe, są ukierunkowane na zamierzony cel, mają zapał do ciągłego kształcenia się i samodoskonalenia.
Tacy ludzie są często elastyczni, co oznacza gotowość na zmianę i otwarcie na nowe rzeczy
i eksperymenty.

Osoby ambitne są nastawione na rywalizację
szczególnie wybitni sportowcy, mają zapał do nauki,
angażują się osobiście w każdy projekt, są ukierunkowane na cel jakim może być np dostanie się do Policji
Jednocześnie dbają o swój prestiż i status społeczny.
Potrafią się skupić na jakimś zadaniu bez rozpraszania się.

Sumienni są z reguły pracowici, wytrwali, wierzą, że sukces zależy od nich, a nie zwalają wszystko na czynniki zewnętrzne. Czyli, że zawsze ktoś inny jest winien ich niepowodzeń.


Parę przykładowych pytań:
Wobec nowych rozwiązań zajmuję sytuację nieco sceptyczną.
Tak, czyli taka osoba nie jest zbyt otwarta na nowości

Robiąc coś nowego często boję się, że zrobię coś źle
Tak - czyli ta osoba nie jest zbyt odważna, a co za tym pewna siebie.

Nawet gdy zadanie jest wyjątkowo trudne, spodziewam się
osiągnięcia celu TAK, czyli wiara w sukces.

Mam skłonność odkładania rozwiązywania trudnych problemów na później
TAK - czyli nie jest to osoba wielce zaangażowana w projekt, a tym samym ambitna.

Wolę mniejszą nagrodę szybko niż większą za jakiś czas
NIE: Satysfakcja z osiągnięcia trudnego celu, a nie
jakiegoś prostego zadania.

Kiedy zrobię coś, czego nie dali radę inni jestem z Siebie dumny: TAK Satysfakcja z osiągnięcia celu, osoba ambitna.

Zawsze planuję swoją pracę TAK Cecha osób sumiennych i pracowitych

Wolny czas wykorzystuję tylko na relaks, a nie po to, żeby się czegoś nauczyć. TAK -osoba mało ambitna, bez zapału do nauki.

Chciałbym pełnić ważną funkcję, aby inni mnie podziwiali oraz darzyli szacunkiem TAK - osoba ambitna, chcąca prestiżu społecznego.

Jak zaplanuję coś zrobić, to raczej uda mi się to lepiej niż innym TAK Osoba ta wierzy w sukces.

Często odkładam na jutro, to co powinienem zrobić dziś.
TAK
Osoba mało pracowita i sumienna.

Źle się czuję, jak nie mam nic do roboty
Nie - osoba mało zaangażowana w pracę

Prenumeruję lub przeglądam w sieci periodyki dotyczące mojej dziedziny zawodowej
TAK Osoba z zapałem do nauki.

Żeby być zadowolony z tego co robię, muszę czuć, że dałem z siebie wszystko.Tak: Satysfakcja z osiągnięcia celu.

Nie miałem jeszcze okazji być Szefem swojego zespołu
TAK - Osoba mało dominująca, kiepskie zdolności
przywódcze.

W wielu sytuacjach jest mi brak wiary w siebie i przekonania, że potrafię to zrobić
TAK - brak wiary w sukces.

Gdy pracuję z ludźmi, lubię przejąć kontrolę i wziąć sprawy w swoje ręce:
TAK Osoba dominująca i lider grupy

Trzyma się zasady: Bez pracy nie ma kołaczy. Najpierw praca, potem przyjemność.
Tak - Osoba sumienna i pracowita.


Czy powinieneś mówić, że motywują Cię pieniądze.
Według mnie raczej nie.
Możesz wspomnieć, że każdemu człowiekowi należy się
godna gratyfikacja za wykonaną pracę, ale bardziej Cię motywuje sumienne wykonanie nawet trudnego zadania,
prestiż jakim się będziesz cieszył jako lider grupy oraz wśród społeczeństwa z racji wykonywania zawodu zaufania publicznego, zaspokojenie swoich ambicji zawodowych poprzez ciągłe doskonalenie się.

Znasz zarobki w Policji i się na to godzisz.
Wymienienie pieniędzy jako głównej motywacji
obudzi czujność psychologa lub na rozmowie kwalifikacyjnej.

Potraktuje Cię jako najemnika, co oznacza, że możesz w każdej chwili odejść jak poczujesz zapach większych pieniędzy. Może to też sugerować, że będziesz nielegalnie dorabiał lub nawet miał skłonność do łapówek, aby się zmotywować do działania, niekoniecznie z korzyścią dla Służby.

Policja poniesie na Ciebie jakieś wydatki szkoleniowe czy inne, więc oczekują od ciebie zwrotu nakładów poprzez sumienne wykonywanie powierzonych obowiązków.
Rzadko kiedy będą Cię mogli wynagrodzić dodatkowymi premiami finansowymi, a częściej będzie nic lub przysłowiowe poklepanie przez przełożonego po ramieniu.
Nie licz na to, że nagle będziesz zarabiał 3 tysiące miesięcznie więcej niż twój kolega z kancelarii w tym samym stopniu i podobnym stażem służby, nawet jak jesteś od niego pięć razy lepszy.

Pieniądze jako główna motywacja możesz wymienić przy jakiś pracach gdzie zarobki zależą od prowizji, a Policja do takich nie należy. Nie dostaniesz nawet złotówki, choćbyś wypisał najwięcej mandatów w Polsce czy odzyskał skradzioną tonę złota ze skarbca NBP.


Jeżeli natomiast w głębi serca pieniądze są najważniejsze,
potrafisz je "robić" to praca w Policji nie jest dla Ciebie.

Prywatnie jako MultiGuru motywuje mnie osiągnięcie czegoś,
co nie udało się innym, prestiż jakim się cieszę, kiedy rozwiązałem komuś jakiś problem, możliwościami pozytywnego wpływu na innych ludzi. Pieniądze są niejako produktem ubocznym moich motywacji, choć uczciwie przyznam, że ułatwiają znacznie życie i pomagają w osiąganiu moich celów i wspinaniu się wyżej po szczeblach kariery.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Testy do Policji.