Muzeum Powozów Galowice dla Wrocławian

by Tadeusz
(Wrocław)

Spichlerz - Muzeum Powozów Galowice

Spichlerz - Muzeum Powozów Galowice

Muzeum Powozów Galowice
Jeżeli chcecie znaleźć się w czasach, kiedy miejskie bruki Wrocławia wypełniał stukot kopyt koni, turkot lśniących karet, ciężkich furgonów wiozących beczki z piwem, lekkich kariolek unoszących eleganckie damy…

w czasach kiedy do transportu potrzebny był powóz zaprzęgnięty w kłusujące czwórkami konie zapraszamy do nowo otwartego Muzeum Powozów Galowice.

Powołana przez Fundację Gallen placówka mieści się w zabytkowym, szachulcowym spichlerzu z 1730 roku, stojącym w Galowicach 8 km na południe od Wrocławiem.
Ekspozycja w spichlerzu rozłożona jest na czterech kondygnacjach:
Parter: pojazdy miejskie i reprezentacyjne, kolekcja szwajcarska, transport na targ

I piętro: pojazdy wiejskie, włościańskie
II piętro: wszystko o koniu, jeździectwie, rozrywkach konnych
III piętro: sala wystawiennicza, rzemiosła uczestniczące w budowie powozu

Przy muzeum istnieją: teren piknikowy,parking, kawiarnia dla zwiedzających, wiata biesiadna z czynną konną kuchnią polową i zabytkowym piecem chlebowym, sala konferencyjna i atrakcje dla dzieci.Niepodal położone jest małe jeziorko zapewniające ochłodę w upalne dni.

Najlepszy dojazd jest rowerem przez Wysoką, Komorowice.
Więcej informacji na stronie: www.muzeumgalowice.pl,

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation 1.