Okolice Palacu w Chwalimierzu

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Niedaleko samego zniszczonego Pałacu znajdują się chyba zabudowania gospodarcze lub poniemiecki folwark? Widać wszechobecną ruinę, ale ciągle urzekającą swoim pięknem.

Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu

Film zrobiony pod koniec wakacji 2010 roku. Sam Pałac wyszedł na poprzednim materiale gorzej, ponieważ był zasłonięty przez drzewa. Okolice Pałacu w Chwalimierzu widać w całej okazałości. Są chyba już w rękach prywatnych, a w pobliżu jest chyba hodowla Danieli lub innych zwierząt podobnych do sarny.
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu

Sama wioskę Chwalimierz przedstawię jeszcze na jednym filmie.
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu
Tam także widać ślady braku gospodarskiej ręki, szczególnie na większych zabudowaniach gospodarskich.
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu
Niestety lasy w okolicy Pałacu są pełne komarów, więc lepiej założyć coś z długim rękawem i spodnie.
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu

Poniżej na zdjęciu widać ciekawy ornament na bramie pokazujący datę jej zbudowania:
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu

Bardzo podobny widziałem na zniszczonym Pałacu w Gałowie i świadczy o umiłowaniu do umieszczania dat przez poprzednich właścicieli tych ziemskich nieruchomości. Bardzo charakterystyczne poniemieckie cyfry, które trudno pomylić z ornamentami polskimi.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.

Wrocław i jego ciekawe Miejsca

Zapisz się już dziś do źródła najnowszych informacji o Wrocławiu i Dolnym Śląsku!!


Lekarz medycyny pracy Wrocław