Okolice Palacu w Chwalimierzu

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Niedaleko samego zniszczonego Pałacu znajdują się chyba zabudowania gospodarcze lub poniemiecki folwark? Widać wszechobecną ruinę, ale ciągle urzekającą swoim pięknem.

Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu

Film zrobiony pod koniec wakacji 2010 roku. Sam Pałac wyszedł na poprzednim materiale gorzej, ponieważ był zasłonięty przez drzewa. Okolice Pałacu w Chwalimierzu widać w całej okazałości. Są chyba już w rękach prywatnych, a w pobliżu jest chyba hodowla Danieli lub innych zwierząt podobnych do sarny.
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu

Sama wioskę Chwalimierz przedstawię jeszcze na jednym filmie.
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu
Tam także widać ślady braku gospodarskiej ręki, szczególnie na większych zabudowaniach gospodarskich.
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu
Niestety lasy w okolicy Pałacu są pełne komarów, więc lepiej założyć coś z długim rękawem i spodnie.
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu

Poniżej na zdjęciu widać ciekawy ornament na bramie pokazujący datę jej zbudowania:
Od Zniszczony Pałac w Chwalimierzu

Bardzo podobny widziałem na zniszczonym Pałacu w Gałowie i świadczy o umiłowaniu do umieszczania dat przez poprzednich właścicieli tych ziemskich nieruchomości. Bardzo charakterystyczne poniemieckie cyfry, które trudno pomylić z ornamentami polskimi.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.