Oldrzychowice Klodzkie

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Zniszczony Budynek Ołdrzychowice Kłodzkie

Zniszczony Budynek Ołdrzychowice Kłodzkie

Ołdrzychowice Kłodzkie pamiętam z powodu wizyty w miejscowej aptece. Zadziwił mnie wtedy wystrój bardzo podobny do apteki pod murzynem w samym Kłodzku.

Jak jest dzisiaj nie potrafię powiedzieć, bo minęło ponad 10 lat od zakupu potrzebnych mi wtedy leków.

Tym nie mniej miejscowość ta jest warta opisania. Mam też nieco materiału filmowego, aby pokazać jak wygląda. Niestety widać dużo zaniedbanych budynków stopniowo ulegających ruinie.

Pierwszy z nich przedstawię na filmie. Zaintrygował mnie na tyle, że musiałem pojechać, aby zobaczyć go z bliska. Co to tak naprawdę było , tego nie wiem, lecz liczę na komentarze osób bardziej obeznanych z tym terenem.

Być może to były jakieś spichlerze, których ogrom budzi podziw do dnia dzisiejszego. Niestety na razie nie doczekał się On inwestora, który zawitały do Ołdrzychowic Kłodzkich i podjął się remontu!!

Również inne zdjęcia z Ołdrzychowic po drugiej stronie rzeki. Mauzoleum Magnisów z prześlicznymi Aniołami broniącymi jego wejścia.

Od Ziemia Kłodzka 2009


Miejsce zdecydowanie obowiązkowe do odwiedzenia i to nie tylko przez turystów.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ziemię Kłodzką i jej okolice!!.