Palac w Mietkowie

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Pałac w Mietkowie resztki glazury

Pałac w Mietkowie resztki glazury

Pałac w Mietkowie jest jednym z tych zniszczonych zabytków, do których trafiają wyłącznie pasjonaci opuszczonych budynków czy innych zrujnowanych po wojnie obiektów.
Jeżeli ktoś już tam jakoś trafi, to warto poświęcić mu chwilkę czasu i uwiecznić go przynajmniej na cyfrowej fotografii, nie mówiąc o coraz bardziej dostępnych kamerach. Z roku na rok ten pałac niszczeje i nic się raczej nie zmieni na lepsze!! Praktycznie są to gołe mury oraz wszechobecna roślinność. Jeździłem w pogotowiu w Gniechowicach ponad rok, i obejmowało i obejmowało ono Mietków swoim rejonem.

Od Okolice Wrocławia

Nigdy jednak nie zobaczyłem tego pałacu. Może dlatego, że ulica parkowa jest raczej boczną dróżką, a sam obiekt jest w w okresie wegetacji jest całkowicie zasłonięty przez drzewa.

Od Okolice Wrocławia

Również w czasie mojej wycieczki i kręcenia filmu, miejscowe komary jakby oszalały i cięły w biały dzień. Tym nie mniej wytrzymałem nerwowo i powstał materiał graficzny, którzy "wrzuciłem na YouTube.

Proszę zwrócić uwagę na jego piękno, pomimo prawie totalnej ruiny. Zachował się mały fragmencik przy wejściu wyłożony typowymi dla okresu przedwojennego płytkami ceramicznymi.
Od Okolice Wrocławia

Widziałem podobne w kilku poniemieckich domach, ale te są zdecydowanie piękne pomimo zniszczeń.
Od Okolice Wrocławia

Zapraszam wszystkich do odwiedzenia Mietkowa, nie tylko wycieczki nad zaporę lecz także innych ukrytych skarbów tej ziemi.
Od Okolice Wrocławia


Jeszcze raz resztki zniszczonej glazury przy wejściu do pałacu. Pomimo ponad 65 lat "na powietrzu" ciągle jeszcze urzeka swoim pięknem.
Od Okolice Wrocławia

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.