Polonizowany Niemiec z Wroclawia, ein polonisierter Deutscher aus Breslau!

by Christoph Goldbach
(D-78464 KONSTANZ)

Zdjęcie zrobione na Placu Solnym we Wrocławiu

Zdjęcie zrobione na Placu Solnym we Wrocławiu

Witam Pana,

Ja, *luty 1939 Breslau,jako Niemiec, szwab,german,hitlerowieci szkop polonizowany,45-58r, odnowienia germanizacji w KONSTANZ nad jeziorem Bodeńskim do dnia dzisiejszego. Tęsknota do Domu! Na Wysinskiego 60/12. do Wrocławia.

Przypadkowo trafiłem na Pańską stronę.

Ja, Skype: silesius39 .
Jak znajdzie pan czas, mogliśmy skypowac?

Herzliche Grüsse eines Breslauers an einen "Wroclawianina".

Christoph Goldbach

Comments for Polonizowany Niemiec z Wroclawia, ein polonisierter Deutscher aus Breslau!

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 17, 2016
Rating
starstarstarstarstar
Dziękuję za refleksyjny komentarz
by: Dariusz

Mieszkam we Wrocławiu z krótkimi przerwami od 1964 roku [odkąd się urodziłem. Mieszkałem kilka lat w poniemieckim domku na obrzeżach miasta.Tak naprawdę urokami i historią miasta zainteresowałem się kilka lat temu.

Przypuszczam, że ma Pan wiele ciekawego do opowiedzenia.

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Stare Miasto we Wrocławiu.