Roboty Drogowe 2010

by Darek
(Wrocław)

Poniżej krótki film przedstawiający roboty drogowe w lipcu 2010 roku. Jest to gdzieś przed Środą Śląską, jadąc w kierunku Wrocławia od strony Lubina.

W chwili obecnej powoduje to olbrzymie utrudnienia w ruchu drogowym, ale ma to być skończone przed Euro 2012.
Chyba chodzi o dojazd do stadionu piłkarskiego w Lubinie, ale nie jestem do końca pewien.

Na dalszej drodze do Wrocławia jest jeszcze kilka takich mijane, a film ma oddać nastrój, co czują kierowcy czekając sobie spokojnie, aż będą mogli przejechać.

Zapraszam do komentowania tego oraz podobnych tematów. Dołączenie filmu czy zdjęć jest mile widziane.


Szczególnie chodzi o kierowców zawodowych, którzy z racji wykonywanej pracy muszą korzystać z dróg znacznie częściej.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.