Rozmowa z psychologiem

by Aleksander
(Warszawa)

Wątpliwości po rozmowie z psychologiem policyjnym.

Witam, właśnie skończyłem rozmowę z psychologiem po teście multiselect. Początkowe wrażenia uważam za pozytywne. Psycholog policyjny był uśmiechnięty, mieliśmy początkowe wspólne tematy rozmów między innymi o wakacje na Mazurach owej Pani w miejscowości w której mieszkam, rozmowa była naprawdę sympatyczna,

Pochwaliłem się wiedza z zakresu najświeższych informacji ze świata policyjnego, w pewnym momencie psycholog zmienił w sposób diametralny swoje nastawienie. Poważna twarz czysta formalność, zauważyłem to, ale nie sądzę, aby w jakim stopniu wpłynęło na końcowa spójność wypowiedzi czy tez na emocje.

Chciałem się zapytać, czy któraś z odpowiedzi nie usatysfakcjonowali psychologa, że tak się zachował, czy był to TEST i nie mam się czego obawiać?

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Testy do Policji.