Samotwor - wioska w okolicach Wroclawia

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Centrum Samotworu

Centrum Samotworu

Samotwór - wioska w okolicach Wrocławia zawsze kojarzyła mi się z biedą oraz byłym PGR-em zabezpieczającym byt jej mieszkańców.

Jakie było moje zdziwienie, kiedy jedna z pacjentek powiedziała mi o kończącej się renowacji Pałacu Aleksandrów na terenie zajmowanym kiedyś przez Akademię Rolniczą.

Było to wystarczającym powodem, aby zrobić sobie krótką wycieczkę po Samotworze, a rezultaty obrazuje poniższy film. Wioska zmieniła się zdecydowanie na lepsze, widać jakąś aktywność mieszkańców oraz odnowione domostwa.

Można mieć tylko nadzieję, że tak będzie dalej, a odnowiony Pałac Aleksandrów przyciągnie turystów oraz osoby chcące zaznać chwili spokoju w tej okolicy pod Wrocławiem.Kiedyś kojarzyła mi się tylko z doświadczalnymi sadami Akademii Rolniczej, dzisiaj to wszystko zmienia się jak w kalejdoskopie.


Przybyło spore osiedle domków jednorodzinnych na początku wioski. Pałac Alexandrów przyjmuje gości z całej Polski. Przez wioskę możesz dojechać do Pałacu w Gałowie. Również biegnie część rowerowej trasy turystycznej wzdłuż Doliny Bystrzycy.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.