Skalka w okolicach Wroclawia

by Dariusz
(Wroclaw)

Skałka w okolicach Wrocławia to mała sympatyczna wioska nad Bystrzycą pomiędzy Samotworem i Kątami Wrocławskimi. Znajduje się tam całkiem ciekawy kościółek oraz młyn wodny.

Skałka jest ulokowana na okolicznym szlaku spacerowym od Jarnołtowa do Kątów Wrocławskich. Ponieważ rzeka Bystrzyca często zalewa okoliczne tereny, okolica ta jest zarośnięta lasem. Raczej mało jest upraw rolnych w okolicy.

Ciekawym zabytkiem jest również figurka Świętego Antoniego. Bardzo podobne spotykałem na całej Ziemi Kłodzkiej.

Nad małą tamą na Bystrzycy można sobie spokojnie odpocząć w słoneczny dzień. Obok jest mały lasek, miejsce wypraw rowerowych z mojego dzieciństwa. Niedaleko jest sklepik spożywczy w którym można kupić sobie coś do jedzenia lub picia.

Ze Skałki jest niedaleko do odrestaurowanego Pałacu Alexandrów w Samotworze, który w mojej opinii jest obowiązkowo do zwiedzenia, jeżeli już trafiliśmy w te okolice.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.