Spacer po osiedlu Żerniki

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław 54-510 Żernicka 215)

Nawet zwykły wiosenny spacer może być okazją do zobaczenia czegoś ciekawego oraz zrobienia krótkiego filmiku/filmików.

Ostatnio wybrałem sobie zupełnie nową trasę, zaczynającą się od Komeńskiego, poprzez ulicę Zagłoby a następnie Graniczną w kierunku Strachowickiej.

Powrót do domu ulicą Rumiankową. Spacer zajmuje około dwóch godzin. Jeżeli biegnę, to skraca się to do około godziny.

Trasa jest o tyle fajna, że nie ma na niej zbyt wielu ludzi, tylko osoby wyprowadzające swoich czworonogów. Na ulicy Granicznej jest nieco ruchu związanego z lokalną ścieżką rowerową w kierunku lotniska.

W dniu pierwszego marca 2014 roku wracając Strachowicką natknąłem się na płonący samochód. Ktoś prawdopodobnie pozbył się w ten sposób swojego "wiekowego" auta.

Nawiasem mówiąc luty i marzec 2014 są w zupełnym kontraście do tego samego okresu w roku 2013, kiedy było bardzo zimno, a pogoda była typowo arktyczna.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Osiedle Żerniki we Wrocławiu.