Spacer po Zlotym Stoku 2010r

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Złoty Stok Turystka

Złoty Stok Turystka

Będąc w Lądku w 2010 roku nie omieszkałem zrobić krótkiej wycieczki do Złotego Stoku. Wyjechaliśmy boczną drogą przez Orłowiec i góry, a wróciliśmy remontowaną trasa na Kłodzko.

Sam Złoty Stok dużo się zmienił. Parę lat temu miasteczko było jakieś nijakie, a teraz widać wszędzie remonty oraz jakąś aktywność mieszkańców.

Z pobytu pozostał mi krótki filmik oraz parę zdjęć. Nie odwiedziłem kopalni muzeum, ale zamiast tego odbyliśmy kilkugodzinny spacer po mieście. Wrażenia pozostały uwiecznione na karcie graficznej kamery wideo.

Zapraszam do komentarzy na temat tego sympatycznego miasteczka na Ziemi Kłodzkiej.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ziemię Kłodzką i jej okolice!!.