Stare torowisko w Walbrzychu

by Darek
(Wrocław )

Z Wałbrzychem mam wiele miłych wspomnień i będąc ostatnio przy innej okazji, postanowiłem zwiedzić te części miasta, których za bardzo nie znałem.

Przechodząc ulicą Wieniawskiego, na granicy ze Szczawnem Zdrój zobaczyłem nasyp kolejowy i postanowiłem się na niego wspiąć. Zobaczyłem na nim stare mało używane torowisko i coś tknęło mnie, aby się nim przejść.

To co zobaczyłem, uwieczniłem na filmie, który można obejrzeć. Po drodze znalazłem pewne ślady historyczne, z czasów twórców tego torowiska.

Kilkadziesiąt minut podróży skończyło się szybko, kiedy doszedłem do ulicy Wrocławskiej, gdzie z powrotem podążyłem bardziej uczęszczaną częścią Wałbrzycha.

Na torowisku i w jego rejonie uderzająca jest cisza i brak wielkomiejskiego zgiełku. Jest za to duża ilość zieleni, ćwierkającego ptactwa oraz różnych, czasami dokuczliwych owadów.

Jeżeli inne osoby mają jakieś ciekawe wideo lub zdjęcia z tamtego rejonu, to zapraszam serdecznie, aby podzielić się z nami wszystkimi. Już teraz widać tam resztki zniszczonej infrastruktury kolejowej, która może nie doczekać uwiecznienia dla przyszłych pokoleń.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Wałbrzych jego i okolice !!.