Teczowa 79 Wroclaw

by Dariusz
(Wrocław)

Ulica Tęczowa 79 we Wrocławiu. Na terenie gdzie znajdują się hurtownie oraz inne firmy zobaczyłem resztki napisu, przedstawiającego logo byłych właścicieli budynku nr 79.

Nie znam języka niemieckiego, ale napis Georgi & Bartsch K-G raczej jest nazwą jakiejś przedwojennej spółki.
Jak na ironię na drugiej ścianie budynku /tej od Tęczowej/ widać polski po jakiejś Centrali Handlowej Przemysłu Metalowego.

Ten drugi jest niestety bardzo słabo widoczny i tak do końca nie jestem do końca przekonany czy dobrze go odczytałem. Z tego co widać z reklam dalej znajduje się firma związanej z przemysłem metalowym /Elmet/.

Proszę ocenić te napisy samemu. Komentarze mile widziane, szczególnie jeżeli ktoś potrafi napisać coś więcej o historii tego miejsca.


Może ktoś wie, czym się zajmowała spółka Georgi & Bartsch, której napis przetrwał do dzisiaj pod polskimi rządami.

Comments for Teczowa 79 Wroclaw

Average Rating starstarstarstarstar

Click here to add your own comments

Jan 16, 2011
Rating
starstarstarstarstar
G & B
by: Anonymous

Znalazlem Bartsch Verlag K G. To chyba jakies wydawnictwo. A Georgi ...

Click here to add your own comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Stary Wrocław.