Traczyk.pl - Pomiary, elektryczne, instalacje, przeglady, nadzory

by traczyk
(Wroclaw)

Witamy na stronie www.traczyk.pl Jestesmy do Panstwa usług

Firma założona została w 1984 roku.
Specjalizuje się w wykonawstwie: roboty elektryczne, pomiary ochronne, elektryczne i natezenia oświetlenia, pomiary wydajnosci wentylacji, temperatury, wilgotnosci, halasu, przeglady instalacji elektrycznych i odgromowych, nadzory, dozór, badania, kontrola okresowa instalacji elektrycznych i odgromowych, ocena stanu technicznego instalacji, protokoly z kontroli okresowej piecioletniej, rocznej, sufity podwieszane termatex, dachy papa termozgrzewalna, instalacje odgromowe, roboty budowlane, us?ugi wykończeniowe i remonty.

W nawiązaniu do potrzeb klientów firma stopniowo zwiększy?a zakres o roboty budowlano-montażowe, instalacje przemysłowe i klimatyzację wentylacje.

Kompleksowa obsluga techniczna, przeglady i kontrola okresowa instalacji i urządzeń elektrycznych (odgromowych).

Aktualnie możemy wykonać większość prac związanych przegladami, instalacji elektrycznych i odgromowych, pomiarami ochronnymi i stanowiskowymi, dozorem i kontrola okresowa, wyposazeniem, konserwacja, remontami, utrzymaniem obiektów użyteczności publicznych, firm i zakładów.

Wykonujemy: instalacje elektryczne, teletechniczne i odgromowe, pomiary elektryczne, ochronne, srodowiskowe, natezenia oswietlenia, pomiary wydajnosci wentylacji, temperatury, wilgotnoasci, halasu, przeglady, nadzory,dozór, badania, kontrola okresowa, pomiary okresowe, stanowiskowe, ocena stanu technicznego instalacji elektrycznych, protokoly, kosztorysowanie, klimatyzacja, sufity podwieszane termatex, roboty wykonczeniowe, dachy papa termozgrzewalna ? instalacje odgromowe, uslugi, remonty, modernizacja, naprawy, konserwacja, utrzymanie obiektow i ruchu firm, Wroclaw, http://www.traczyk.pl , rok zalozenia 1984

Uslugi wykonujemy we Wroclawiu i okolicach, Sroda Slaska, Katy Wroclawskie, Bielany Wroc?awskie, Olawa, Jelcz Laskowice, Brzeg, Opole, Sobotka, Trzebnica, Olesnica, Oborniki, Swidnica, Strzelin, Walbrzych, Prochowice, Lubin, Polkowice, Legnica

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Invitation Firmy Wrocław.