Wakacje w Bystrzycy Klodzkiej

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Wakacje w Bystrzycy Kłodzkiej - kolejne dwa filmy z mojego rodzinnego pobytu w tym mieście. Widać tutaj pomnik świętego Jana Nepomucena - bardzo często widzianą rzeźbę w tym rejonie.

Poza tym miasto jest bardzo spokojne, chociaż na przelotowych arteriach nieco hałasu robią samochody. Poszliśmy dalej w kierunku ulicy podmiejskiej, a następnie w stronę Sienkiewicza, gdzie zaparkowaliśmy nasz samochód.

Jeszcze raz na sam koniec zapraszam do komentarzy lub umieszczania swoich filmów wideo z pobytu w tym rejonie Ziemi Kłodzkiej.

Podobieństwo do niektórych miasteczek we Włoszech jest uderzające !!

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ziemię Kłodzką i jej okolice!!.