Wejherowianin Multi Gdansk

by Bartek
(Gdańsk)

Dzień dobry 03.03.2021 miałem Multiselect Gdańsk ul Okopowa15. Nic się nie przygotowywałem, tylko dużo oglądałem pańskich darmowych filmików na YouTube. Bardzo mi pomogły naprowadziły mnie na poprawne odpowiedzi.

Wszystko co było na filmikach było na Multiselekcie. Bardzo dziękuje i pozdrawiam

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Testy do Policji.