Wycieczka do Trzebnicy

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław Żernicka)

Budynki sakralne w Trzebnicy

Budynki sakralne w Trzebnicy

Oddanie w 2011 roku Autostradowej Obwodnicy Wrocławia bardzo ułatwiło dojazd do Trzebnicy. Wystarczy jakoś wjechać na tą arterię i praktycznie w ciągu kilkudziesięciu minut jesteśmy w bezpośrednim sąsiedztwie tego miasta.Dotyczy to szczególnie Wrocławian mieszkających w zachodniej części miasta, dla których przejazd przez całe miasto skutecznie zniechęcał do wypraw w tamtym kierunku.Samo miasteczko robi imponujące wrażenie. Wszędzie jest widoczny Kościół pod wezwaniem Świętej Jadwigi. Miejscowej świętej, która przejęła się wprowadzaniem ubóstwa w swoim życiu.
Bazylika w Trzebnicy
Nie mogłem się oprzeć, aby nie uwiecznić tego sakralnego obiektu na kilku fotografiach.
W zasadzie tylko na niego warto by poświęcić kilka dni swojego turystycznego żywota.
Jeden z potrali Bazyliki w Trzebnicy
Oprócz Bazyliki warto zwiedzić centrum miasta pełne ślicznych przedwojennych kamienic.
Trzebnica miejscowe zabytki

Idąc ulicą Księdza Bochenka natknąłem się na Starostwo Powiatowe mieszczące się w zabytkowym przedwojennym pałacyku.
Starostwo Powiatowe w Trzebnicy

Niestety mój pobyt był naprawdę krótki i z pewnością zapoznałem się tylko powierzchownie z tą miejscowością.

Tak czy owak pozostało miłe wspomnienie oraz kilka zdjęć oraz filmików z tej turystycznej eskapady.
Od 8 grudnia 2012 TrzebnicaTradycyjne zapraszam wszystkich do komentarzy oraz umieszczania opowieści związanych z Trzebnicą. Szczególnie jak miałeś jakąś ciekawą wycieczkę w miejscach nie opisanych przeze mnie.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.