Wycieczka po Głogówku

by Darek
(Wrocław Kmicica)

Głogówek na Opolszczyźnie odwiedziłem przez przypadek, zachęcony pozytywną recenzją w jakimś przewodniku turystycznym.

Spędziłem tam kilka godzin i nie był to z pewnością czas stracony. Miasteczko jest naprawdę prześliczne, pełne atrakcji turystycznych i śladów po poprzednich właścicielach tej miejscowości. Zacząć warto od Rynku z prześlicznym Ratuszem.Obok zobaczysz jakąś figurę kultu maryjnego i dwa wspaniałe kościoły.
Byłem chyba w niedzielę lub jakieś inne kościelne święto, tak więc nie za bardzo mogłem sfilmować wnętrze tych sakralnych obiektów.
Obowiązkowym miejscem jest Zamek. Wprawdzie od dawna nie poodany zabiegom konserwatorskim, ale ciągle wywiera wrażenie na takich przypadkowych turystach, jak ja.
Otoczony jest wspaniałym parkiem, gdzie ciągle widać pamiątki, po niezbyt łatwej historii Głogówka.
Na pewno warto zobaczyć cmentarz parafialny z zachowanymi nagrobkami z czasów niemieckich.
W samym mieście jest również kilka perełek przedwojennej arhitektury:
Widok na Kościół Cmentarny w Głógówku:
Wieża ciśnień na ulicy Kąpielowej:
Zamek widziany od strony parku:

Od 21 lipca 2012 Głogówek


Panorama miasta od strony cmentarza parafialnego:
Panorama Głogówka od strony cmentarza
Widok z okolic Rynku:
Od 16 czerwca 2012 Głogówek i Biała Prudnicka

Jakaś ciekawa kamienica:
Od 16 czerwca 2012 Głogówek i Biała Prudnicka

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj ciekawe miasta w Polsce!!.