Zabytki Zielonej Góry

by Dariusz Kraśnicki
(Wrocław)

Pomnik Winiarki w Zielonej Górze

Pomnik Winiarki w Zielonej Górze

Filmiki pokazujące kilka zabytków Zielonej Góry, które koniecznie musisz zobaczyć!

Wieża Głodowa w Zielonej Górze:
Ulica Drzewna z zabytkowymi przedwojennymi kamieniczkami w centrum Zielonej Góry, sfilmowana 30 kwietnia 2015 roku:
Miasto nie jest duże i jak mieszkasz w hoteliku blisko centrum, to warto wybrać się na dłuższy spacer, aby popodziwiać miejscową zabudowę.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj ciekawe miasta w Polsce!!.