Zniszczony Palac w Galowie k. Wroclawia

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Pałac w Gałowie

Pałac w Gałowie

Zniszczony pałac w Gałowie jest kolejną ruiną zabytku, którą odkryłem przez zupełny przypadek po latach przejazdów przez tą miejscowość. Przez całe lata niedaleko tego miejsca moja macierzysta jednostka wojskowa organizowała biegi na 3000 metrów,

Od Wrocław Samotwór Pałac Alexandrów
ale z ulicy było widać tylko zniszczoną wieże tego obiektu.
Od Wrocław Samotwór Pałac Alexandrów

Któregoś dnia przejeżdżałem boczną drogą od strony Samotworu ujrzałem go wreszcie w całej Krasie i wiedziałem, że muszę wrócić aby nakręcić film o tym miejscu.
Od Wrocław Samotwór Pałac Alexandrów

Droga do niego wiedzie przez lasek pełen kleszczy i komarów, następnie mostek na małym stawku i oto jest.
Od Wrocław Samotwór Pałac Alexandrów
Zniszczony przez powojenne lata, ale stojący dumnie. Z jednej strony opleciony przez jakieś pnącze, z drugiej widać drzewa otaczające gościniec i bramę wjazdową.
Od Wrocław Samotwór Pałac Alexandrów

Musiał to być naprawdę kiedyś wspaniały pałac. Napis na budynku świadczy o 1874 roku budowy i wystarczyło nieco ponad sto lat aby uległ ruinie.
Od Wrocław Samotwór Pałac Alexandrów

Na wieży widać ślady pożaru. Być może będzie miał kiedyś trochę szczęścia i przez kompletną dewastacją uchronią go jakiejś oszczędności bogatego inwestora.
Od Wrocław Samotwór Pałac Alexandrów

Tak jak miało to miejsce z odległym o kilka kilometrów Pałacu Alexandrów w Samotworze!!
Od Wrocław Samotwór Pałac Alexandrów

Serdecznie zapraszam do chociaż kilku komentarzy. Obiekt niszczeje z roku na rok i bardzo mnie to martwi. Niestety nie zanosi się, aby cokolwiek miało się zmienić na lepsze, w dającej się przewidzieć przyszłości. Darek Kraśnicki z Wrocławia.
Od Wrocław Samotwór Pałac Alexandrów

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Odkryj Ciekawe Miejsca Okolic Wrocławia.