Badania na prawo jazdy w Kursancie wrzesien 2010 rok

by Darek
(Wrocław)

13 września 2010 roku odbyły się kolejne badania przed kursem prawa jazdy na jednego z wiodących ośrodków szkolenia w strefie egzaminacyjnej.
Najtańszy Cennik na Prawo jazdy kat A dla Kursantów zaczęło się chyba cieszyć coraz większym wzięciem, ponieważ spora grupa młodych ludzi zdecydowała się zrobić prawko na motocykl oraz wykupić łączone kursy wraz z kwalifikacją wstępną przyśpieszoną.

Świadczy to o tym, że zawód kierowcy staje się coraz bardziej popularny, pomimo zastoju na początku roku spowodowanego długością kursu kwalifikacji wstępnej.

280 godzin było ciężkim orzechem do zgryzienia nawet dla pasjonatów ciężkiego sprzętu i ciężarówek/autobusów.

Zaczęły się pojawiać liczniej chętni na kategorię B1. Są to najczęściej osoby spoza Wrocławia, muszące dojeżdżać w różnym celu, a nie mające nerwów do komunikacji PKS,PKP czy innych przewoźników. Najczęściej decydują się na mercedesa Smart i na takim aucie robić kategorię B1 w Kursancie.

Największą grupę oczywiście stanowi kategoria B. Większość osób podejmuje decyzję opierając się na opinii znajomych, następnie weryfikując jakość szkolenia poprzez rankingi WORD w internecie.

Niestety mają tutaj szansę jedynie szkoły ze zdawalnością powyżej 40 procent, do których zalicza się od lat Kursant. Szczególnie kobiety decydują się na kursy w szkole, która daje największe gwarancje zdania za pierwszym razem. One też stanowią przeważające grono kursantek w tym ośrodku.

Kategoria A na motor pod koniec sezonu stanowi też spore margines szkolonych.Niektórzy pomimo zmiennej pogody chcą zrobić jeszcze przed zimą, aby mieć już prawko na przyszły rok. Wiele jest również Pań, które wcześniej zrobiły prawko kategorii A.

Olbrzymią liczbę kursantów stanowią studenci,którzy przyjechali do Wrocławia z całej Polski /najczęściej Dolnego Sląska/. Internet jest dla nich podstawowym źródłem informacji, a porządnie zrobiona strona z dużym ruchem i rzeczową informacją jest podstawą sukcesu. Drugą jest niestety wspomniane szkolenie, co powoduje, że ośrodki słabo szkolące tracą już na wejściu potencjalnych klientów.

Za 2 tygodnie odbędzie się dziesięciolecie szkoły Kursant. Dostałem zaproszenie na tor Rakietowa, więc oczywiście zdam relację z tej uroczystości.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kursant Nauka Jazdy Wrocław.