Dwa Koscioly w Jerzmanowie

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Kościół Katolicki ul Jerzmanowska

Kościół Katolicki ul Jerzmanowska

Historia Jerzmanowa jest trwale związana z wyznaniem katolickim oraz ewangelickim o czym świadczą dwa kościoły w bliskim sąsiedztwie.

Wynikało to z podziału wsi na dwa majątki w czasach wcześniejszych. Ostatnio kościół katolicki został częściowo odremontowany. Przez wiele lat służył tylko jako kaplica przed pochówkiem wiernych.

Jest bardzo podobny do kościoła w Żernikach. Niestety nigdy nie byłem w jego środku w przeciwieństwie do częściej odwiedzanego poewangelickiego.

Obie budowle zaczęły być gruntownie przywracane do dawnego blasku pod przewodnictwem nowego proboszcza.

Ponieważ nie należę do tej Parafii od ponad 10 lat, mogę tylko liczyć na relacje wiernych z Jerzmanowa na temat postępującej renowacji tych obiektów. Bądź co bądź ich historia przeplata się z losami osiedla i parafii.

Można się tylko pocieszyć, że zmiana warty na stanowiskach proboszcza, zarówno w Jerzmanowie jak i w Żernikach przynosi zupełnie nie oczekiwane przeze mnie skutki.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Osiedle Jerzmanowo we Wrocławiu.