Festyn Parafialny Zerniki czerwiec 2010r.

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Festyny Parafialne na Żernikach wydają się być ostatnim szałem kultury masowej tego osiedla.

Szczerze mówiąc byłem bardzo sceptyczny, kiedy organizowano je po raz pierwszy. W końcu po raz pierwszy po dwóch latach zdecydowałem się wybrać na tą zabawę.

Pierwsze wrażenia są zdecydowanie pozytywne.
Zarówno starsi jak i najmłodsi mieszkańcy Parafii znajdą coś dla siebie. Jest to spory wysiłek organizacyjny, więc z uznaniem trzeba spojrzeć na wysiłki nowego proboszcza w celu mobilizacji miejscowej społeczności, niezależnie od swoich poglądów na wiarę.

Interesującą sprawą jest obecność sporej grupy młodzieży, którą w chwili obecnej jest bardzo ciężko przyciągnąć do Kościoła.

Żerniki się rozbudowują, ludzi będzie przybywać, więc taka inicjatywa zasługuje tylko na moje uznanie.

Osobiście spędziłem z żoną kilka godzin w towarzystwie kolegów, których nie widziałem kilka lat. Wymieniliśmy poglądy przy małym drinku, a na koniec zjadłem przepyszne domowe pierogi.

Zabawy nie zepsuły nawet komary oraz kilkakrotne przerwy w dostawie prądu. Krótka relacja z festynu parafialnego Wrocław Żerniki w czerwcu 2010 roku poniżej.Następny festyn jest planowany na sierpień 2010 roku. Ideom tej wspólnej zabawy przyświeca cel zbiórki pieniędzy na remont Kościoła Świętego Wawrzyńca.

Można mieć nadzieję, że po części to się udało.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Dzielnica Fabryczna we Wrocławiu.