Jak zaplacic za kurs prawa jazdy ??

by Sylwia
(Trzebnica)

Dziękuję za potwierdzenia zapisu. Chciałam się również dowiedzieć w jakiej formie mogę zapłacić za kurs, czy w dniu 11.10 przed zajęciami, czy przelewem internetowym, a także w biurze przy której ulicy będą odbywać się zajęcia.Pozdrawiam

Witam,zapłacić można przelewem lub na miejscu u nas biurze.Zajęcia będą odbywały się w głównym biurze przy ul. Tarnogajskiej 5/9 (wejście od Armii Krajowej - jeden przystanek za ośrodkiem egzaminacyjnym).Dziękuję

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Kursant Nauka Jazdy Wrocław.