Jerzmanowo Adamczewskich 2

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Adamczewskich 2 Ornament na Willi

Adamczewskich 2 Ornament na Willi

Budynek przy ulicy Adamczewskich 2 we Wrocławiu zawsze mnie zadziwiał. Jeszcze dzisiaj widać, że była to willa kogoś bogatego za czasów niemieckich.

Po wojnie prawdopodobnie podzielono ją na kilku właścicieli, ponieważ pamiętam jak jeden z nich pokrył swoją połowę dachu blachą. Drugi zrobił to znacznie później, lecz już nie interesowało go dobranie koloru, tak aby pasował z poprzednim. Widać to dość wyraźnie na moim filmie i warto na to zwrócić uwagę.

Do dzisiaj willa na Adamczewskich 2 ma swój urok, chociaż nigdy nie byłem w jej środku, to postanowiłem poświęcić jej oddzielny filmik. Jeżeli, ktoś wie o niej coś ciekawego, to mogę jedynie prosić o zamieszczenie swojej historii.

Proszę zwrócić uwagę na przepiękną /pomimo upływu lat/ werandę. Podobną widziałem w na innym budynku przy ulicy Jerzmanowskiej.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Osiedle Jerzmanowo we Wrocławiu.