Kanal YouTube MyWojti

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Natknąłem się na ten kanał przez przypadek i trudno nie zwrócić na artystyczną duszę jego Autora. Poniżej pokaże jego film przedstawiający motor oraz jego Właściciela, tym nie mniej reszta filmów jest powiązana w jakiś sposób z jego dokonaniami artystycznymi.
Osobiście do gustu przypadła mi Ognista cytra

ale w sumie trzeba samemu wejść na jego kanał, aby wyrobić sobie jakieś zdanie. Kanał jest intensywnie promowany, a jego Autor rozsyła często biuletyny informujące o najnowszych produkcjach filmowych. Na dzień 30 października doliczyłem się około 30 filmów.

Jeszcze raz zapraszam do jego obejrzenia, a wszystkie komentarze są mile widziane.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Dzielnica Fabryczna we Wrocławiu.