Lesnica ul. Skoczylasa

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Ulica Skoczylasa 25

Ulica Skoczylasa 25

Na ulicę Skoczylasa Wrocław Leśnica oczywiście warto przyjść tylko dla budynku poczty oraz domu pod numerem 25.

Widać piękno poniemieckiej architektury, pomimo upływu kilkudziesięciu lat po wojnie. Większość domów nie wygląda na zbyt często remontowane.

Od Wrocław Leśnica

Przy tej ulicy mieści się również drugi kościółek, kiedyś zamknięty, teraz z regularnie odbywającymi się nabożeństwami oraz posługami dla wiernych.
Od Wrocław Leśnica

Przez lata pracy w Leśnicy, Skoczylasa kojarzyła mi się jedynie z punktem skupu złomu, a jej piękno tak naprawdę odkryłem na swojej wojskowej emeryturze.
Od Wrocław Leśnica

Chętnych zapraszam do obejrzenia filmu z możliwością dodawania komentarzy. Deutsche Lissa znów wygląda przepięknie /prawie jak przed wojną/.

Na sam koniec odnowiony kościółek, w którym odbywają się czasem msze święte. Główny kościół jest w Leśnicy na ulicy Wolskiej.
Od Wrocław Leśnica

Inne budynki na Skoczylasa /w trakcie remontu/.
Od Wrocław Leśnica


Jeszcze raz poczta na rogu Skoczylasa i Rubczaka.
Od Wrocław Leśnica


Ostatni budynek na Skoczylasa:
Od Wrocław Leśnica

Zapraszam do komentarzy mieszkańców tego rejonu jak i turystów zabłąkanych przez jakiś przypadek na tej ulicy. Wystarczy tylko kliknąć w link /w języku angielskim/ poniżej.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Dzielnica Fabryczna we Wrocławiu.