Plac Kosciuszki Wroclaw

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Plac Kościuszki we Wrocławiu kojarzy mi się z apteką Cefarmu, gdzie były całodobowe dyżury i można było zrealizować każdą receptę.

Prawdziwy nalot przeżyła ona podczas katastrofy w Czarnobylu, kiedy w ciągu kilku godzin wyprzedano całe zapasy jodyny.

Z innych ciekawszych obiektów należy wymienić hotel Savoy z salą taneczną, Hortex czy Państwowy Dom Towarowy PDT.
Plac Kościuszki był punktem wyjściowym pójścia do kina Śląsk czy Warszawa. Również blisko było do Rynku. Poniżej krótki film ze spaceru po placu w czerwcu 2010 roku.

Od Wrocław 2010

Wiele domów zmieniło swoje przeznaczenie. Widać też wyraźne wysiłki konserwatorskie w stosunku do starych kamienic.

Na starych zdjęciach widać nieco inny charakter tego Placu z umieszczonym centralnie pomnikiem generała Friedrich Bogislav von Tauentzien-a, zniszczonym dopiero po wojnie w 1945 roku.

Zniszczenia wojenne spowodowały konieczność gruntownej przebudowy i w ten sposób powstał KDM czyli /Kościuszkowska Dzielnica Mieszkaniowa/.
Od Wrocław 2010

Dodałem także kilka innych zdjęć z szeroko okolic Placu Kościuszki. Zapraszam do komentarzy na temat tego miejsca w Centrum Wrocławia.

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to ulica Kościuszki we Wrocławiu.