ul Galowska Zarzad Drog i Utrzymania Miasta we Wroclawiu

by Darek
(Wrocław Żerniki)

Film o ul. Gałowskiej jest dedykowany Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu. Niestety Jerzmanów nie miał nigdy szczęścia do utwardzonych nawierzchni.

Przez lata centralna ulica osiedla Jerzmanowska była po prostu kocim brukiem. Później ktoś wymyślił na niej asfaltowy kożuszek, który TIR-y rozjeździły po pierwszej zimie.

Pamiętam wyasfaltowanie ulicy Adamczewskich, ale od tej pory nie załatano jednej dziury.

Przypuszczam,że w końcu budowa kanalizacji spowoduje powtórne zniszczenie Jerzmanowskiej, a wtedy być może ktoś pomyśli o utwardzeniu Gałowskiej jako drogi objazdowej.

Jak na razie straszą tam dziury na których można urwać najlepsze zawieszenie. Sytuację pogarsza fakt, że wybudowano tam całe osiedle domków jednorodzinnych, a ludzie muszą jakoś tam dojechać. Niestety dla ZDIUM-u robią to samochodami.

Wszystkich chętnych zapraszam do komentarzy na temamt ulicy Gałowskiej lub innych okolicznych dróg. Czy przyniesie to jakiś efekt ?
Trudno powiedzieć. Tym nie mniej jak nie zrobi się nic, to ZDiUM będzie żył w błogiej nieświadomości, przekładając pisma/wnioski o naprawę z biurka do biurka

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Osiedle Jerzmanowo we Wrocławiu.