Ulica Rubczaka Lesnica

by Darek
(Wrocław Żerniki)

ulica Rubczaka Willa

ulica Rubczaka Willa

Ulica Rubczaka we Wrocławiu Leśnicy jest nieco pomieszana, jeżeli chodzi o architekturę. Jest tam kilka przedwojennych willi oraz stacja kolejowa.

Ponadto zobaczymy kilka domów z czasów powojennych. Na samym rogu ze Skoczylasa widać budynek poczty /naprawdę prześliczny/.

Część domów jest odremontowanych, ale niestety większość dawno nie widziała budowlańców. Dotyczy to głównie tzw budynków komunalnych.Jak to wygląda?

Od Wrocław Leśnica

Proszę ocenić samemu, oglądając filmik oraz zdjęcia. Z pewnością wyróżniają się odremontowane budynki firmowe: Przychodni zaraz przy stacji oraz Rubczaka pod numerem 13.
Od Wrocław Leśnica

Nieco nostalgiczne wspomnienia budzi budynek Stacji Wrocław Leśnica, ale o tym podczas innej opowieści.
Od Wrocław Leśnica


Proszę obejrzeć kilka innych zdjęć z tego rejonu. Niektóre budynki niewiele zmieniły się od czasów wojny??
Od Wrocław Leśnica

Gdzieś na ulicy Rubczaka - nie pamiętam dokładnie gdzie:
Od Wrocław Leśnica

Widoki ze schodów stacji:
Od Wrocław Leśnica

Zapomniane przejście podziemne na Dworcu Kolejowym w Leśnicy:
Od Wrocław Leśnica

Inne spojrzenie na Dworzec Kolejowy w Leśnicy:
Od Wrocław Leśnica

Na tym wrocławskim osiedlu przepracowałem ponad 25 lat w miejscowej Jednostce Wojskowej nr 1245 na ulica Trzmielowickiej.

Tak czy owak Dariusz Kraśnicki opuścił Lesnicę 31 lipca 2004 i tym sposobem zakończył swoją 22-letnią służbę wojskową.

Później rozpoczął nowy etap swojego życia na ulicy Żernickiej 215 w Przychodni Medycyny Pracy /tel 601 775 123/Dariusz Kraśnicki Medycyna Pracy
Również Pracownia Psychologii Transportu wreszcie zaczęła przynosić jakieś zyski: Personel Medycyny Pracy we Wrocławiu

Click here to post comments

Join in and write your own page! It's easy to do. How? Simply click here to return to Dzielnica Fabryczna we Wrocławiu.